Accions

Tebbens 2015/11/17 Now is LoRa: Building the Smart City bottom up

De teixidora

Tebbens, Wouter (2015/11/17)Now is LoRa: Building the Smart City bottom up

Llicència: Altra llicència

Paraules clau: IoT, TTN, internet de les coses

S'expliquen els arguments per construir una xarxa d'internet de les coses des de baix i de manera oberta i s'explica com va anar l'esdeveniment Construint la Ciutat Intel·ligent des de baix: Ara és LoRa del 16 novembre de 2015.

Emojione 1F339.svg En proves Sant Jordi 2016: Formulari i plantilles per incorporar referències a llibres i publicacions a Teixidora

Tipus de publicació article
Suport digital
Adreça web http://freeknowledge.eu/blogs/now-lora-building-smart-city-bottom-up
Editorial Free Knowledge Institute ·
Data 2015/11/17
Llengua anglès
isbn
issn
doi

Noun project - plus round.svg Afegir del mateix autor

«Now is LoRa: Building the Smart City bottom up» no està a la llista de valors possibles (llibre, web, diari, article, revista, llei o norma, vídeo, àudio, altra publicació) d'aquesta propietat.