Accions

Sobtec 2017 Projecte NABÚ 2017/03/04/apunts

De teixidora

II Sobtec 2017 http://sobtec.cat

Pad per prendre apunts col·lectivament. Posa el teu nom o pseudònim a dalt a la dreta. Coordina't amb el chat a baix a la dreta.

Pàgina de buidatge a Teixidora.net >https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017_Projecte_NAB%C3%9A_2017/03/04

@seguimfils https://twitter.com/SeguimFils 

Projecte NABÚ[ ]

Sabrina Presti

Apunts de la xerrada[ ]

Col·labora a prendre apunts aquí

 models de grup comunitaris

 geometria social- com connectar un grup de persones. exemple: xat, mur de facebook o grup de whatsapp

 capitalisme hi ha rols jerarquitzats en una piràmide. Flueixen la comunicació de dalt a baix. 

 l'alternativa és el cooperativisme, tots a la mateixa altura (estructura igualitaria basada en un cercle). rol tu i el grup. el grup som tots, personalitzat. tots influenciem, veiem la mateixa reflexió. amb un cicle influencia-reflexió

 no hi ha comunicació persona-persona

Com.crear un suport per fa ilitar aquesta relacio a grsn escala

Subgrups geometria fractal, sempre son cercles en diferents nivells

igualtat de persones, jerarquies de grups. 

geometria cooperatives - projecte Nabú. cooperativa catalana 2.0 - democracia interactiva

metodologies escalables.

Exemple: cicle evolutiu cooperatiu - decidim, concens, realitzem, resultats. --> àmbit polítc vs àmbit operatiu

Nabu es una ap web

És una piràmide sense cap, una sociocracia

Distinció àmbit operatiu i àmbit polític fa que a un costat decidim i a l'altre ho fem

Polític porta consens al operatiu i aquest dona resultats al politic

modulo de decisiones - arbol de opiniones - Que pensa el grup?

Representació es arbre interessos

Nabu va amb propostes per nivells i cada usuari te 5 flors per recolzar-les q van canviant de lloc. La branca es fa gruixuda quan hi ha mes flors

Es poden bifurcar si hi ha propostes alternatives

Usuari no veu les flors dels sltres  però si el seu gruix, per a saber quanta gent està a favor d'aquella proposta

 nabu.cooperativa.cat

 cada usuari té 5 flors. per opinar. per proposar altres propostes. canviar una flor = canviar d'opinió

 el sistema fa de sincronització del grup i no de viabilitat de la proposta 

 etiquetes de color per arribar a la proposta tot i que encara no hi ha el concens

 representació ens permet saber en quin punt està el debat. es pot veure si està molt ramificat i per tant no hi ha concens, si pel contrari i una branca ben gruixuda hi ha concens.

 veiem divergencia i convergencia

 veiem troncs 

 el primer a debatre és el problema (nivell 1)

 quan s'arriba al concens el sistema crea el document i li posa data. escriu quantes persones han estat a favor de la proposta

 la resta de branques que eren altres temes segueixen en curs per a seguir debatent

 models de document: 1r hi ha un manifest (que s'ha de concensuar) i 2n grups de treball

l'única manera de canviar l'estructura és amb el concens, no presidents, no jerarquies

assamblees distribuides --> organitza grups

NABÚ - escriptor cooperatiu de documents - concens

          - presa de decisions

          - propostes anònimes són del grup i són modificables

quanta més estona passes al grup més el coneixes --> sincronització -- coopera 

 tamany mínim de grup perquè tingui sentit reunir-se --> 5-10persones ja serveixen. quan el grup creix la proposta ja té èxit 

Buidatge de continguts[ ]

Paraules clau > concens, democràcia interactiva

Organitzacions mencionades > nabu.cooperativa.cat

Projectes mencionats > projecte Nabú, P2PFoundation

Persones mencionades >

Resum o idees clau >


Després de la sessió ajudeu a passar aquest buidatge a Teixidora.net perquè es relacioni semànticament amb la resta de continguts

https://www.teixidora.net/wiki/Sobtec_2017_Projecte_NAB%C3%9A_2017/03/04

Un cop transferit ajuda a fer blaus els enllaços vermells creant fitxes d'organitzacions i projectes mencionats