Accions

Sessió de prototipat al TransfoLAB BCN 2016/06/08

De teixidora

Esdeveniment ¬ Sessió • Forma part de: OSCEdays 2016 sessions de dispersió

Calendar Noun project 1194.svg

Sessió de prototipat al TransfoLAB BCN

Quan: 08-juny-2016 · Hora: 13:30 - 19:30 · On: TransfoLAB · C/ Ciutat de Granada 71, 08005 Barcelona (mapa)

Organitza: TransfoLAB BCNÉs possible registrar-se en diferents horaris:

  • 13:30 - 15:-00
  • 15:00 - 16:30
  • 16:30 - 18:00
  • 18:00 - 19:30

“… Eres un arquitecto, diseñador, maker, aficionado o estudiante? Y te gustaría hacer realidad tu idea? Te invitamos a nuestra primera Prototyping Sesion en TransfoLAB BCN. Trae el material que te gustaría utilizar (descartado o usado) y las ganas de trabajar, y desde TransfoLAB nos ocuparemos del resto. Te ofrecemos espacio, herramientas y nuestra experiencia. Prototyping Sesions es un evento de Dispersión dentro de las actividades durante los OSCE (Open Source Circular Economy) Days 2016.
Steel Fire.svg

Documentació

· apunts · diapos · Imatges · vídeo · àudio ·el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg


No s'ha incorporat documentació de:

  • Apunts o cròniques
  • Presentacions o material projectat
  • Imatges
  • Vídeo
  • Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment: extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Continguts relacionats

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.

Paraules clau: economia circular, residus, deixalles, 4R, makerspaces


Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats:

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.S'hi ha dit

Coses significatives que s'han dit.


Conclusions

Conclusions a les que s'arriba.


Acords

Acords presos en aquest esdeveniment.


Tasques a fer

Tasques que s'ha previst fer.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


Preguntes obertes

Preguntes que queden obertes.


Alternatives

Identificació d'alternatives existentsSteel Fire.svg

Mapa

Localització: TransfoLAB · C/ Ciutat de Granada 71, 08005 Barcelona

Loading map...
Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc