Accions

Sessió de presentació del sistema de compensacions Guifi.net 03/03/2016

De teixidora

Esdeveniment ¬ Presentació ■

Calendar Noun project 1194.svg

Sessió de presentació del sistema de compensacions Guifi.net

Quan: 03-març-2016 · On: Espai 30 (Nau Ivanow) de la Sagrera, Barcelona · (mapa) · Llengua: ca-català Organitza:

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @guifi_catExplicació sistema de compensacions de Guifi.net Ponents: Lluís Dalmau i Ramon Roca, Fundació Guifi.net
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

http://etherpad.guifi.net/p/compensacions

Guifi.net

Nau Ivanow

3 març 2016

Fundació Guifi.net

Compensacions

Economia col·laborativa & xarxa de comuns; no és incompatible, ho és per definició

Comença presentant en Ramon Roca

Xarxa de comuns = perquè la fem servir tots

Si fem xarxes privades estaríem traÏnt als nostres principis.

Connexió entre xarxes locals, tant rurals com urbanes, ens cal transport entre poblacions.

Ens hem d'entendre amb les administracions + tenim voluntaris + empreses i organitzacions

Gran diversitat d'actors; però és important que cadascú entengui que la seva visió de guifi no és l aúnica, que ha de ser compatible amb altres.

HI ha diferents rols i cal respectar-los

Fundació

empreses i org

administracions

Com sortejar la tragèdia dels comuns (E.Ostrom).

Com evitar que un espavilat col·lapsi o malmeti els comuns. Ostrorm explica que hi ha formes de gestionar-ho bé perquè no passi.

Governança dels comuns, regles comuns.

Les regles doncs no són opcionals, són necessaries.

Primera fase va ser 2011 xoln

Compensacions són part de les regles.

Concepte important: l'autogestió és diferent a la no-gestió

Compensacions és mesurar les contribucions. Si no ho fem el que aporta més subjectivament podria dir qu és el que és ell que ha de decidir.

Però no és així, exemple:

    - algú aporta 30 i és el que més, però potser fa servir un 50% i llavors aporta menys del que utilitza.

    - algú  aporta 20 però utiltza 10 ha de ser compenat

    - algú està aportant 25 però no fa ús, també ha de ser compensat

Les compensacions es fan períodiques i hi ha uns criteris de preu de km, etc.

Políticament hi ha un canvi, es comença a plantejar que hi hagi un canvi en les telecomunicacions, que el sistema no és intocable.

S'estan estudiant possibilitats de confluència xarxa implementada per membres guifinet i xarxes connectivitat desplegades per admiistracions.

La sostenibilitat de la xarxa és fonamental. I perquè hi hagi sostenibilitat cal aportar i cal saber què s'aporta. Cal saber si algú està utilitzant exegeradament més del que aporta (si no és exagerat tampoc passa res).

--- Lluís Dalmau explica

Experiències on s'ha aplicat compensacions; Bages, principalment, també Osona, Llucanès, Vallés,...

 • Punt partida és el recel quan comencen a haver operadors, mantenidors, instal·ladors, ..., bàsicament algú que fa activitat econòmica a la xarxa de comuns, i no se sap què estan utilitzant i que aporten
 • El recel entre participant provoca que hi ha desinversions, abandonament dels manteniments, ...
 • Les compensacions ho han resolt. En els primers mesos de les compensacions la inversió puja, més del normal. Per què? perquè s'està recuperant la xarxa, el que estava malament, perquè la gent sap que se li compensarà. S'estan fent les inversions que no es feien. Després la inversió s'aplana, el manteniment va a un nivell normalitzat. El que correspon a la normalitat de la zona.
 • Posteriorment cadascú es posiciona, cada actor escull el rol, alguns només volen ser operadors, deixen de fer manteniment però paguen per compensar els qui el fan.
 • Sense les compensacions hi ha incertesa i desconeixement. Per exemple del volum de manteniment necessari, de què s'està fent, d'on s'està fent, de qui ho fa, ...

Hi ha una fase preparatoria, en que es va avaluant el que passa a la xarxa d'una zona (introduïnt-se les intervencions de forma sistemàtica i amb reunions de treball periòdiques), fins que es posen en marxa les balances de compensacions.

Protocols, cas Bages

(replicable i adaptable segons el context, principi bàsic Elinor Ostrom)

http://social.guifi.net/groups/guifi-bages/activació-de-compensacions-al-manteniment-i-ampliacions-opex-de-la-xarxa-sense

Cal que la contribució es registri i s'acrediti,

 no s'acredita no pot ser objectivable

 https://guifi.net/ca/node/add/budgets

A la web ja hi ha manera d'entrar equips, hores de feina, desplaçaments i descripció de les intervencions. Encara que a la zona no funcioni encara el sistema compensacions.

PREGUNTES

Si algú no registra que fa ús què

 • Si algú fa activitat econòmica i fa ús dels recursos comuns és detecta
 • La tragèdia dels comuns a guifinet s'ha viscut en algunes zones. La resolució dels conflictes ha donat un rodatge. La fundació ja fa temps que ha estat fent arbitratge i mediació a través de reunions.
 • a Guifi és una xarxa de comuns, l'acord de comuns és obligatoria (si no te'n vas fora). Igualment les noves regles també són comuns i no són opcionals.
 • Les infraestructures són un bé comú, si s'utilitzen per activitat econòmica sense compensar s'està perjudicant, peruqè estaria construint estructura privada.

Associacions sense ànim de lucre, amb voluntaris, on la seva activitat econòmica és "de supervivènia". Les associacions són dins del sistema de compensacions?

 • Un voluntari pot contribuir en hores, posar-ho però no entra en compensacions.
 • Si esteu posant antenes, infraestructura, poseu-ho... però si ets voluntari i no ets autònom no pots rebre diners, però sí en espècies
 • Voluntaris que fan ús intensiu de la xarxa? no ha passat, no és u problema real actualment

Per què ho fem en euros i per què no amb moneda social?

 • és un tema que volem afrontar

Lluís: Al implementar les compensacions hem de començar pels principis de gestió dels béns comuns d'Ostrom: https://en.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom

 • què és el que forma part del bé comú
 • qui participa, actors
 • quines intervencions

Sistema compensacions. s'entren dades per mesos però es fa el moviment de diners per trimestres.

pregunta, voluntaris Expansió Xarxa Oberta (EXO), que fem voluntariat en hores, ho he de computar?

 • criteris: per exemple una instal·lació simple 1hora, si tu trigues més ho sento, si trigues menys doncs igual
 • es poden equilibrar balances quan s'ha de crear una infraestructura amb que un posi hores i l'altres equipament, etc..
 • el que poses a casa d'algú per l'usuari no és part comú, si poses supernode sí
 • si fas servir supernode que ja existeix no s'ha de compensar

Es faran simulacions a Barcelona.

Material que posa un voluntari

 • haurà de dir si l'ha pagat ell o no

On ja s'ha iniciat compensacions:

 • 1 gener 2014 osona i lluçanès
 • 1 juliol 2014 bages
 • juliol 2015 valles
 • Girona i garrotxa començant

REtorn en espècies

 • cas Bages. associació que no està donada d'alta d'activitat ecnòmica, no pot ser compensada econòmicament, com que sabem el que li hauríem de pagar, la Fundació compra material (que és de la fundació) i els hi cedeix de manera que els permet continuar fent manteniment i millores a la xarxa de comuns

Com sabem l'ús de la xarxa com a bé comú?

 • Fem càlculs del trànsit i treiem gràfiques
 • altres opcion línies actives, fibres il·luminades, com que són punt a punt és sufiient
 • concepte: flux de solidaritat, zona més densa ajuda menys densa si es connecten, els manteniments a zones més denses poden ser més sostenibles que a zones menys denses
 • altra opció és mesurar per rangs d'IP quan s'utilitzen vàries connexions un mateix operador

Qüestió transparència vs privacitat > hem d'estudiar bé la qüestió, gufinet hem estat molt transparents. En el cas de les compensacions hem també de tenir en compte això.

Importància de posar en valor la feina del voluntari per visualitzar-la i conèixer-la, encara que no se'ls compensi ecoòmicament s'ha de saber que la xarxa comú també és pssible per les seves aportacions.

Cas: associació Barcelona. Han partit de 2 supernods muntats per voluntaris individuals, després desplegament de xarxa s'ha continuat per aportacions de l'associacó.

Això es pot reflectir per separat o com una activitat conjunta de l'associació amb les accions dels seus membres.

Està sent guifi des de la perspectiva de compensacions només un operador d'internet o l'extensió de la xarxa i els seus usos fora d'internet?

 • Resposta: s'ha vist que  l'ús de la xarxa sense conexió a internet és menor i no cal comptar-la a la pràctica com un ús que ha de compensar, qui ho faci no ha de pagar
 • Atenció: guifinet és internet, internet és la xarxa de xarxes, no és una xarxa privada, és una xarxa comú que foma part d'internet

Com posar en valor la inversió que ja s'ha fet abans?

 • El sistema de compensacions permet entrar per dates i es pot posar anys endarrera
 • Però l'important és posar les intervencions mes a mes
 • En casos on s¡ha implementat s'ha decidit fer foc nou, perquè la qualitat de dades de facturació antiga no era bona.
 • En canvi lo actual és correcte i validable.
 • Altres qüestions és el preu dels equips, es busca consens, per exemple un referent clar, si ho trobes més barat millor per tu, si ho trobes més car, mala sort, peruqè no anaves al referent? s'actualitza més ames
 • Atenció també. no fem carrera per a veure qui gasta més, es tracta de gastar el que cal i compensar-ho

Com fer-ho?

  • Al donar d'alta un node també poses que ets un mantenidor, et dones d'alta doncs també com a mantenidor, voluntari o empresa, següent pas és donar d'alta despeses, allà pots posar si la despesa és teva o aprofites d'algú altre.

Cas: operador que vol crear una "illa" en una zona, sense connexió de la xarxa amb la resta, perquè per accedir a internet hagis de pagar.

 • sistema de compensacions pot fer visualitzar aquests casos
 • En un cas extrem Fundació podria donar de baixa uns nodes, com si no hi hagués xarxa, llavors s'ha de muntar de nou, amb nodes que siguin comus, considerant els que hi havia com una xarxa privada
 • Josep Jover: més enlà del sistema de compensacions hi ha sistema de resolució de conflictes, 1er fer.ho visible, que hi ha un conflicte,segon fer una facilitació des de la fudació, tercer fer una mediació (Fundació), darrer cas procés judicial (fundacó podria recomanar advocats)
 • aquesta tasca ja s'està fent
 • s'està fent una pàgina web de resolució de conflictes per facilitar els casos
 • Una de les tasques de la Fundació és l'arbitratge en conflictes.
 • http://social.guifi.net/groups/guifi-legal/reglament-dels-procediments-de-resolució-de-conflictes

Els criterIs de les compensacions els decideixen els que són a les reunions de compensacions, són acords entre iguals perl bé comú.
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

 • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: operadors, compensacions, procomuns, xarxa comunitària, mantenidors, instal·ladors

Intervinents: Ramon Roca, Lluís Dalmau

Persones mencionades: Elinor Oström, Josep Jover

Projectes mencionats: Guifinet

Organitzacions mencionades: EXo.cat, Fundació Guifinet

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostesel taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit) • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Espai 30 (Nau Ivanow) de la Sagrera, Barcelona ·

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal