Accions

Protecció de la privacitat i dades obertes. Alguns exemples 2019/03/02

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Sobtec 2019 IV Congrés de Sobirania Tecnològica

Calendar Noun project 1194.svg

Protecció de la privacitat i dades obertes. Alguns exemples

Quan: des de 02-març-2019 fins a 02-març-2019 · Hora: 16:15 - 17:15· On: La Lleialtat Santsenca. Carrer Olzinelles, 31 - 08014. Barcelona · (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Grup Promotor per la Sobirania Tecnològica

Hashtag:#SobTec19_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @_sobtecSobtec. Congrés de sobirania tecnològica.


“… Presentarem alguns exemples d'atacs de reidentificació que s’han portat a terme amb dades de registres mèdics a Massachussets, cerques en AOL, avaluacions de pel·lícules a Netflix i dades geolocalitzades de taxistes a NYC, per motivar la discussió sobre el concepte de dades de caràcter personal i la seva relació amb l'anonimat. Discutirem el delicat balanç entre benefici i risc de les dades obertes amb privacitat.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/sobtec19privacitat

Protecció de la privacitat i dades obertes. Alguns exemples

> Data i hora: 2/3/2019 - 16:15h

SOBTEC 2019. IV Congrés de Sobirania Tecnològica. Relatoria col·laborativa que es transferirà a la plataforma Teixidora.net com a documentació del Congrés.

https://www.teixidora.net/wiki/sobtec19

> Pots identificar-te amb un nom i pseudònim i un color a la part superior dreta de la pantalla.

> Pots comunicar-te amb les altres persones connectades amb el chat de baix a la dreta.

Apunts col·laboratius

Col·labora a prendre apunts a continuació. Ajuda a identificar temes, projectes, organitzacions i autor/es mencionats/des. Enllaça informació complementària si cal.

> Si vols expressar una opinió, posa-ho entre claudàtors [Opinió> ...]

> Si estàs a distància i vols traslladar preguntes a la taula, posa-les al final en una llista "Preguntes per a la taula"

Què significa ser anònim/-a? Anònim és no tenir nom, que no puguis ser individualitzat dins d'un grup; hi ha una visió que relaciona anonimat amb seguretat, la privacitat.

Omplim els mòbils conscient o inconscientement amb les nostres dades. Cambridge Analytica: han intentat fer perfils segons perfils psicològics (com els 5 trets de la personalitat). Amb 10 likes de facebook et pot classificar amb la precisió d'un company de feina, amb 60 un comapny/a de pis o un amic amb 250 al nivell de la parella.

Dades anònimes?

  - reistres Mèdics a Massachussets

  - Cerques online...

Com es poden relacionar dades? Tenint dues bases de dades, com es poden relacionar? Fent un mach. Una estudiant de l'MIT va aconseguir relacionar dades mèdiques "anònimes" amb registres de votants: per aconseguir enviar l'historial mèdic (en principi anònim) a un gobernador. Creuant dades (codi postal, edat, etc.).

K anonimat:

    tot individu és igual a k altres individus. Si el codi postal és 080** és més genaral i costa més traçar-ho; si un grup és igual en moltes variables, aquest sistema no funciona, perquè el grup es pot treballar com si fos un individu.

    "Quan publiques la base de dades, no hauries de tenir més informació que si no publiquéssis la base de dades". Tenint la base de dades i canviant els atributs d'un individu, la funció final no hauria de canviar. S'hauria de crear una mitjana i afegir soroll per a que no puguis identificar un individu (per exemple, la persona més rica del món altera la mitjana de la riquesa de la gent).

    AOL: Si algú mirés el que busquem per interent, podem identificar una persona a través de les seves cerques. A cada cerca podem filtrar entre tota la població. AOL va haver de tancar per publicar aquestes dades sense noms.

    A nivell off-line ho tenim molt clar, però a nivell on-line no ho tenim tan clar: Snowden "Argumentar que no et preocupa la privacitat perquè no tens res a amagar, no és diferent que dir que no t'importa la llibertat d'expressió perquè no tens res a dir".

    Reglament General d eProtecció de Dades (els cartellets de "farem servir dades per millorar la usabilitat"). A més de les coses que clàssicament ens identifiquen (noms, adreça, etc.) hi ha més dades que ens poden identificar).  AL RGPD s'ha de limitar la finalitat, minimar les dades, limitar el període conservació. El Big Data va en contra de tot això: hi ha alguna manera de trobar el punt mig?

      -Tenim dret d'accés, de rectificar les dades personals, oblit i supressió i dret a la portabilitat; dret a la limitació de tractament; dret d'oposició; decisions individuals automatitzades: un banc, per exemple, no pot prendre decisions automaticament a partir d'aquestes dades per a donar o no donar un crèdit: hauria d'explicar exactament com ho fa.

     - Consentiment: indicar la voluntat: per defecte hauria de dir "no" i explicitament canviar a sí.

     Netflix va publicar les valoracions dels usuaris. Comparades amb l'IMDb es podia accedir als noms d'usuaris i per tant saber quines valoracions havien fet en altres pel·lícules.Amb entre 6 i 9 pel·licules, es poden diferenciar el 99% de pesones.

    - A Nova York  van publicar els viatges en taxis (lloc d'agafa-lo, destinació, hora). Es van presentar amb una funció de hash. com que el número de les matrícules és limitat. Buscant les recollides per la nit al costat d'un lloc d'oci nocturn i examinant on portaven (adreça) va identificar oci d'una persona i des d'aquí va buscar a les xarxes socials i el va identificar.

   -Atacs a la priacitat amb geolocalització: Identificar punts d'interès (on la gent v amolt sovint o on va molta estona); es poden predir patrons de mobilitat i patrons socials (a través del clustering). Cadenes de Markov, permeten predir la mobilitat d'una persona (a nivell de probabilitat).

   - Si les dades es mantenen imprecises són més anònimes: un GPS molt precís identifica les persones, peruqè no hi ha dues persones que ocupin el mateix espai al mateix temps.

   - Les dades obertes: s'ha de fer una anàlisi de riscos i beneficis. Aquí es poden agafar menys dades: si el que interessa és saber quants cotxes passen per un lloc , no cal agafar les matrícules dels cotxes.

Identifiquem què es diu sobre les sobiranies

Identifiquem el diagnòstic, les propostes de solució i les alternatives que ja tenim en marxa que surtin en aquesta activitat.

Posa-ho en forma de llista als apartats següents


-||-|-

Apunts

Altres apunts que no s'hagin recollit de forma estructurada a les llistes superiors

Llista d'intervinents separada per comes

Aportacions

Aportacions de les persones intervinents

...

Intervencions del públic

Preguntes i aportacions del públic, respostes de les intervinents

...

Buidatge de continguts (separats per comes)

Extreu del que s'ha dit i/o dels apunts recollits els temes tractats en forma de paraules clau així com els projectes, organitzacions i persones mencionades (autors/es, pensadors/es, activistes, etc).Aquesta informació es transferirà automàticament al wiki semàntic Teixidora.net i servirà per relacionar els continguts d'aquesta activitat amb altres.  Fes-ho en un text separat per comes per facilitar aquesta tranferència automàtica.


-||-|-

-
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

  • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
  • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
  • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
  • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: sobirania tecnològica, dades, dades obertes, RGPD, Cadenes de Markov, patrons, anonimat, privacitat

Intervinents: Julián Salas

Persones mencionades:

Projectes mencionats:

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


  • El big data i la recollida i tractament de dades de comportament d'usuaris online permet identificar persones ,
  • Dades geolocalitzades permeten predir la mobilitat d'una persona concreta

Oportunitats / fortaleses

Propostes


  • RGPD que regula la finalitat de la recollida de dades, minimitza la quantitat de dades recollides i limita el període de conservació


Alternatives

Identificació d'alternatives existents


  • ...el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

  • Cites (què s'ha dit)
Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: La Lleialtat Santsenca. Carrer Olzinelles, 31 - 08014. Barcelona ·

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal