Accions

Procomuns pa1b. Procomuns industrials i disseny obert 2016/03/11

De teixidora

Esdeveniment ¬ Sessió • Forma part de: Economies col·laboratives procomuns

Calendar Noun project 1194.svg

Procomuns pa1b. Procomuns industrials i disseny obert

Quan: 11-març-2016 · On: Barcelona Activa · Carrer Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona (mapa) · Llengua: ca-català, es-castellà Organitza: Barcola, Barcelona Activa

Hashtag:##procomunsbcn_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @procomuns
“… Com podem impulsar la reconversió i reubicació industrial basada en el disseny obert, l’I+D compartit i la col·laboració en xarxa? Parlem de xarxes de co-creació, de producció local amb disseny obert, de sostenibilitat, d’aprenentatge o d’ajuda mútua. Comptem amb laboratoris de fabricació digital, noves formes de col·laboració, béns comuns i empreses que treballen ja en aquest nou paradigma.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Android Emoji 1f3ac.svg vídeo ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

Procomuns industrials i disseny obert ;
Industrial Commons and open design · Procomunes industriales y diseño abierto ;;;

James Tooze

Shaping people the way they think about design and production. Quines polítiques hi ha entre disseny, make, design & teach.

"Exploring emergent futures" 

"Future makespaes" - Redistributed manufacturing

Ens interessa saber qui participa, qui 'involucra, en espais com fab/maker-labs

L'economia linial és ua bogeria, nomes cal veure un abocador d'escombries, si ens importa ho hem de canviar.

Defineixo "sostenible" com quelcom que es pot "seguir fent"

Linear economy vs circular economy

Openmaking.is https://openmaking.is/

For makers & designers

 • Que no t'importi tenir una pràctica sostenible ja és fer algo... negatiu

Estem cridats a ser arquitectes del futur, no les seves víctimes

Els productes del mercat no estan pensats per empoderar els usuaris ni per ser sostenibles

Primer pas és re-emarcar la manera com fem les coses, com a dissenyadors i fabricadors.

Com a dissenyador de mobles m'agrada que la gent sigui criica i em faci suggeriments.

Exemple: cadira on faig servir peces sobrants de qua faig armaris

Crec que el que faig amb la cadira es pot escalar a nivell de ciutat

Tomas Diez FabFoundations IAAC FAB LAB BCN - Co-fundador del Smart Citizen

Whole Earth catalog - access to tool - Ensenyen a la gent com fer coses - Base ideològica dels FabLabs

Un dels primers taller que van fer al IaaC al 2007 va ser que els nens es fessin els seus propis skates.

Exemples

Restaurant 0km a Poblenou, està fet amb peces restants de fabricació

FabTExtiles

TEnim un projecte sobre què podem fer a Poblenou sense sortir del bariri.

Hem dvist que que podem fabricar qualsevol cosa sense ortir del barri amb la gent i mataerials que hi treballen.

Projecte Fabcity campus: ciutat e una lilla holanda, on ol·laborem

FAb Shenzhen agost 2016 a xina s'hi podrà particiapr onine

In(3D)ustry, esdeveniment que tindrà lloc aviat a Barcelona per buscar col"laboracions amb la indústria

per influir en ella

formem part d'un moviment global de ciutats que volen ser sostanibles

El que fem hauria de ser fet per la gent de la ciutat no perls polítics, crear coses amb nous models no burocràtics, hakejar-les

estem llançant FAbCity re-laboratory per anar més enllà del fablab actual

Jordi Reynés i Garcés

Ateneus de fabricació

Investigació en xarxa + capacitació + producció local

Espais on la gent treballa i col·labora per transformar la societat. És un projecte estratègic de participació ciutadana per capacitar en la fabricació digital.

Es busca facilitar l'accés i la capacitació de les persones. Desenvolupar models de participació i donar suport a projectes que tinguin revers social.

Com que vole una societat col·laborativa ens basem més en l'ús que en la propietat.

Com ajuden a desenvolupar la economia social?

Hem creat un sistema de contraprestació, qui fa ús de l'ateneu ha de donar una contraprestació "a la ciutat", en benefici de la gent

Contraprestació com a forma d'empoderament ciutadà. Pots aportar ensenyant algú altre, col·laborant en un projecte, fent una activitat, generant recursos per l'ateneu, recercar en materials, etc.

Les propostes de contraprestació són un estit a mida, s'adapta al que cadascú pot aportar. Es dónen models però són oberts.

Contraprestació: moneda sense diners

El vestit a mida es basa en la co

Explciació del model de con

Bottom-up organized makerspaces  

Ferran Fàbregas

Com crear comunitats des de la base. 

Makers que se senten sols, persones que fan coses interessants però no troba entorn per compartir

Comunitat + interncanvi coneixement + inputs creatius

El món maker és molt transversal, per fer els projectes es necessiten diferents perfils i capacitats, s'ha de treballar en equip per necessitat.

A vegades la necessitat pot ser també no sentirse sol, trobar altra gent amb idees o que puguis generar idees amb elles.

Estratègies: meetups (als fablabs o altres llocs), raspberry jams (trobada puntual per compartir coeixements)

altres estratègies a més llarge termini

Com finançar aquests espais? 

Espais guiats per la comunitat + gestió transversal + comunitat oberta + coneixement distribuït + co-produït + auto-finançat

on els socis pague per mantenirse l'espai, el llogues i despeses

diferent al model d'aeneus de feabricació que són de l'administació

Autofinançat, gent que no té obligació a respondre però a la pràctica respon

Exemple: Made Makerspace Barcelona http://made-bcn.org/

Felip Fenollosa

Fabricació centrada en les persones i procomuns - Fundació CIM (since 1990) http://www.fundaciocim.org/

Donen suport a la industria per adaptar-se a la realitat digital. Ajuden a innovar a les empreses catalanes..

2011 van veure que s'alliberaven patents i que es podien fabricar coses molt més fàclment, canviava el món d'on l fundació venia de la fabricació convencional.

VAn començar a ser uactor en aquest nou procés, van fer impressores amb la idea també de fer beneficis i reinvertir.los, generant sempre en codi obert.

FAn servir proveedors locals.

Pengen models a github. 

TEnen pendent de publicar últims models maquinària però compromís en ferho.

Com que vinculttas a universitat tenen participació estudiants.

Els deures dels alumnes quan fan un aparell open source és que triomfi en el seu entorn.

Plantegen alternatives a les "smart factories" que tenen fama de deixar la gent al carrer on només queda gent molt qualificada.

Què pensa la get de lannovació industrial? que ens enviarà tots al carrer (dibuix de Roser Capevila que ho il·lustra)

Emprius (exemple sant lloren del munt) espais procomuns que daten de època de Pere el Gran

Han abaratit tecnologies mot cares però crítiques, com protesis, que ara es poden fabricar amb tecnologies fabricació.

3dhubs.com é un lloc on compartir les impresores que es fan

Wouter Tebbens

FreeKnowldegeFoundation

Darrers mesos he estat entrevistant molta gent de tecnologies i coneixement lliure a Barcelona

Mapa dels llocs que teen eines de fabricació ab diferents graus d'obertura

Fer accessibles els mitjans de producció

Bancs de temps:

Imaginem que cada ciutadà pugui accedir a les màquines i registrar el temps que les fa servir (amb factors que regulin segons tipus de màquia). Això es podria automatitzar. Cal d'alguna manera retornar aquest temps dedicat

Maneres: 

Temps per documentar el projecte - sí és replicable (bonus!) 

Facilitar visites a grups (per exmeple escolar)

 • Convidar a artistes / dissenyadors en residència que apliquin el seu talent a reptes locals.

Posar a les persones al centre i que comparteixin el que fan amb les 4 llibertats

connectar els programes que ja hi ha a la ciutat, educació, reparació, etc...

la xarxa podria ser cooperativa, fomentar l'autogestió (enlloc de gestió pública vertical)

Propostes:

purchasing: prioritzar la compra pública de recursos amb dissenys oberts

DEBAT I INTERVENCIONS FINALS

Quines polítiques públiques es poden fer

Com podem fer que nova fabricació sigui també un mode de vida, que permeti a la gent viure'n, no només cosa d'aficionats

Com evitar obsolecsecia

- abans ciutats celebraven nombre containers que en sortien

- ara catalunya celebra el nombre de containers que entraran gràcies a tenir magatzem amazon

- no podríem valorar la minimització dels moviments perquè es produeix localent amb materials locals i es desplaça poc?

Com recolzar comunitats existents des de l'administració?

fer blockchains entre comunitats exitents

No te'sentit que un telefo mobil valgui 600 i es recilcli per 70 cèntim, alguna cosa no quadra aquí

Pas clau: posar els ciutadans a produir enlloc de consumir

Atenció: tallers de fusta, tallers automòbils, etc... convencionals s'haurien d'incorpoar al moviment obert i fer la reconversió; no substituir-los incorpoar-losProcomuns industrials i disseny obert

Polítiques públiques · Public policies · Políticas públicas ;;

ca> Indica a continuació les propostes de polítiques públiques que s'han fet en aquesta sessió (llista de punts) en> Indicate below the proposed public policies made in this session (bullet points) es> Indica a continuación las propuestas de políticas públicas que se han hecho en esta sesión (por puntos)

 • Sistema de contraprestacions cap a comunitat per ús de recursos públics oferts des de l'administració
 • Explorar la possiblitat de fabricar el que faci falta (quasi qualsevol cosa) amb els recursos, humans, materials, de mitjans de producció i infraestructura d'un sol barri
 • connectar els programes que ja té la ciutat: educatius, de reparació&reciclatge
 • que l c compra de maquinaria per part de administració pública, empreses i organismes que en depenen, sigui de disseny obert
 • per exemple màquies de validació del metro, 
 • Des de l'administració recolzar les comunitats existents enlloc de substituir-les
 • des de l'administraió fomentar la creació de comunitats que es pugui autogestionar i permetre que siguinn autònomes respectant qüestions ètiques i treballant pel procomú
 • cal estar connectats amb altres llocs del món per poder replicar o adaptar si cal els bons projectes que s'h fan i perquè ho puguin fer al revés
 • TEnir en compte tallers mecànics, fusters, ... petits, mitjans, per incorporar-los a producció, recuperació, en obert i lliure, no substituir-los
 • ...Steel Fire.svg

Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo

Enregistrament audiovisual de l'esdeveniment o continguts audiovisuals relacionats.el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Android Emoji 1f3ac.svg vídeo

No s'ha incorporat documentació de:

 • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: ateneus de fabricació, fablab, makerspaces, bancs de temps


Intervinents: Felip Fenollosa i Artés, Ferran Fàbregas, James Tooze, Jordi Reynés i Garcés, Mara Ballestrini, Tomás Díez, Wouter Tebbens

Persones mencionades:

Projectes mencionats:

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostesel taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit) • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Barcelona Activa · Carrer Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal