Accions

Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

De teixidora

Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

L'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP) és una xarxa de més de 600 ciutats d’arreu del món, entitats, organitzacions i centres d’investigació que volen conèixer, intercanviar i aplicar experiències sobre democràcia participativa en l’àmbit local per aprofundir la democràcia en el govern de les ciutats.

Neix el 2001 en el marc dels Projectes de Cooperació Descentralitzada del Programa URB-AL de la Comissió Europea. No obstant, la seva constitució oficial es fa el novembre del mateix any durant la I Conferència anual de l’OIDP celebrada a Barcelona, on té lloc l’aprovació del Reglament de funcionament de la xarxa. Des de 2006 l’OIDP treballa en col·laboració amb l’organització de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i contribueix al desenvolupament de les línies estratègiques d’aquesta organització produint coneixement innovador al servei dels governs locals en el camp de la democràcia participativa.

El novembre de 2011 té lloc una aposta renovada de l’activitat de la xarxa per la qual es decideix recuperar els seus objectius fundacionals i retornar a la producció de coneixement innovador i l’ intercanvi d’experiències (I+D). L’OIDP assumeix el repte de la reflexió en matèria de democràcia participativa a nivell mundial a fi d’innovar i recomanar polítiques concretes a les administracions públiques del món, preferentment locals, i fent de l’ intercanvi d’experiències la principal base de treball.

Per assolir aquest repte, l’OIDP produeix i millora el coneixement en el camp de la democràcia participativa local desenvolupant les següents activitats i projectes:

  • Anualment i des del seu origen la Presidència de la xarxa és exercida per un període d’un any per un govern local membre de l’OIDP que, assumint el compromís d’avançar en el debat sobre democràcia participativa i compartir experiències i coneixement en aquest camp, organitza una conferència internacional.
  • Promou la Distinció “Bona Pràctica en Participació Ciutadana” amb l’objectiu de reconèixer aquelles experiències innovadores en el camp de la democràcia participativa desenvolupades en l’àmbit local que afavoreixin l’ implicació de la ciutadania i la participació en els processos d’elaboració i implementació de les polítiques públiques.
  • Grups de Treball. A través de la reflexió col·lectiva en una àrea concreta de treball es pretén promoure instruments que permetin als governs locals enfortir la democràcia i impulsar l’exercici de la ciutadania protagonista en el debat, disseny, decisió i implementació de les polítiques públiques.
  • Buscant crear sinèrgies amb altres xarxes, organitzacions i món acadèmic.
  • Diversificant la composició dels membres de la xarxa per arribar a totes les regions del món i descentralitzant l’estructura.
  • Reactivant i ampliant la xarxa d’Observatoris Locals de Democràcia Participativa (OLDP). El projecte OLDP s’emmarca originàriament dins del Programa de Cooperació Descentralitzada URB-AL de la Comissió Europea, finalitzat el 2007, i el seu objectiu original era la creació d’observatoris locals en diferents ciutats d’Europa i Amèrica Llatina per conèixer, avaluar i orientar el desenvolupament de les formes de democràcia participativa i d’aquesta manera poder orientar les experiències que s’estan duent a terme en aquests contextos.
  • Millorant la web per tal de que els membres de la xarxa contribueixin a la producció col·lectiva de coneixement.

L'Ajuntament de Barcelona n'exerceix la Secretaria Tècnica
Paraules clau de descriuen la organització:¬ Xarxes socials: Twitter logo initial.png @oidpcat

¬ Correu electrònic: oidp@bcn.cat

¬ Adreça seu social Avinyó 15 08002 Barcelona

Loading map...

Vegeu Observatori Internacional de la Democràcia Participativa en esdeveniments i projectes


Esdeveniments organitzats o co-organitzats per Observatori Internacional de la Democràcia Participativa
Encara no s'han afegit esdeveniments de Observatori Internacional de la Democràcia Participativa a teixidora.


¬ Co-organitzadores:
Altres organitzacions amb qui ha co-organitzat esdeveniments

Esdeveniments on s'ha mencionat a Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

Encara no s'han afegit esdeveniments on Observatori Internacional de la Democràcia Participativa hagi estat mencionada a teixidora.

¬ Co-mencionades:
Altres organitzacions que són mencionades als mateixos esdevenimentsProjectes on participa

Actualment hi ha a Teixidora 0 pàgines de projectes on participa Observatori Internacional de la Democràcia Participativa. Explora els projectes agrupats alfabèticament.


¬ Co-impulsores de projectes:
Altres organitzacions amb qui impulsa projectes