Accions

MSC 2017 Taller models per produir apps lliures/apunts

De teixidora

Taller models de negoci per produir apps lliures Taller on explorarem maneres de fer sostenible la producció d'aplicacions mòbils lliures. Negocis amb llicències obertes i producció col·laborativa d'apps mòbils.

Sessió similar a Platform Coop 2017: Working session: Designing interoperable apps for the open app ecosystem

https://hackpad.com/OpenAppEcosystemn-SLZEEw31BZM

Apunts del taller[ ]

Intro Mayo Fuster[ ]

Presentació Mayo Fuster sobre produccio col·laborativa procomú Economia col·laborativa sobre plataformes digitals nquo és un fenòmen nou, té quasi 50 anys Capitalisme ho ha apropiat, hi ha àmbits qeu la major part són comunitats P2P P2PValue va analitzar 300 casos europeus de P2P I va inventariar 1500 casos a catalunya i 1000 a BArcelona Amb exemples de "Som" (energia, connexio, etc) apunta a paradigma de sobriania tecnològica L'economiacolab corporativa vol autoregulació i no interferència estats, a la pràctica desregulació. Determinat model plític i sostre de vidre per l'emerègncia d'altres models. Economia colab procomu, cocreació polítiques, comuificació amb parteneriat públci


Intro Wouter Tebbens[ ]

model de negoci en 4 pilars: licencia, .. Com facilitar que es pugui co-produir (via plataforma) un servei o producte Com fer un sistema de persones que siguin nodes productius i/o consumidors: com cal constituir-se Nuvols d'eines lliures: per fer webs, per treball cooperatiu, per comunicar-se (via el qual logar-se una vegada, per tant integrat) Dos exemples;

Sandstorm.io - programari lliure, 70 apps preinstal·lades que actives en un contenidor propi encriptat. Facilita activar apps online amb mínim, quasi inexitents habilitats d'administraicó de sistemes

 • iniciativa social, micromecenatges, es va crear empresa, basat model sostenibilitat en quota, no en tenen prous, la gent es baixa el software i se l0instal·la

Cloudron.io - 40 aplicacions lliures, faiclita incoproar-ne de noves - encara no però està en el seu full de ruta incoporar libreoffice online amb ownCloud

 • mateix model de negoci que sandstorm, quotes


Núvol de postits - treball en grup[ ]

Resum de qüestions aportades pels participants


Dubtes[ ]

 • Cal fer apps?
 • Necessitem eines/plataformes que es puguin fer servir alhora a navegador i app
 • Com fer sostenibls les apps obertes?
 • Com avançar cap a la migració:
  • 3 corones: grup pseudo.tecnic que adopta eines > grup conscienciat però no tècnic > més enllà (més "mainstream")
  • començar per una killer app lliure que ja sigui bona
 • Sostenibilitat:
  • Cal un roadmap
  • integració eines que tenen el seu model sostenibilitat
  • Com fer pagar per quelcom que fins ara és gratis?
 • Aspectes tècnics
  • Acord amb comunitats de desenvolupament
  • Estandards tècnics
  • On fer single "sign in" entre apps obertes?
  • NO estem encara en un punt que les alternatives obertes es dacin servir prou massivament
  • UX-Interfícies: com competir per aconseguir captar usuaris en interfícies com les de les grans plataforms p.e. Google Docs? Integració, aquestes eines massives tenen una bona integració entre elles p.e. Google
 • Qüestions ètiques generals
  • El mercat transforma el panorama creant necessitats i sol·lucions: els problemes que ens plantegem existiran d'ací a 3 anys?
  • Dificilment un grup deixa whatsapp encara que tinguin alternativa, com trencaraquesta dinàmica?
  • Que passa(ria) amb les dades?
  • Cal que siguin "nostres" i es puguin gestionar amb privacitat i acords d'ús


 • Intel·ligència Artificial
  • Què pot passar si d'aquí 3 anys han canviat les coses, si amb intel·ligència artificial les coses canvien radicalment, potser l'esforç no haurà tingut sentit
  • ÉS un àmbit on qulsevol petita org pot aportar coses peq les grans corp no estan avancades es basen en investigació universitat pública
  • cal un sistema de compartir fitxers si hi ha una aplicació que sap el que vull?


Necessitats (què voldries?)[ ]

 • De dónde salen los recursos (1.000.000.000 $) para desarrollar un Gmail procomuns
 • Cal fer una crida a entitats com Drupal o coopes
 • Agenda amb calendari i contactes
 • Compartir arxius
 • Editar documents col·laborativament
 • Gestió de projectes comunitaris
 • kanbans com kanboard o WeKan
 • CMS + GNUSocial XMpp / Mwim
 • Un rocket chatt!

Alternatives[ ]

 • Quina és la referència en apps obertes a nivell mundial?
 • Firefox os + telefonca ubi sunt?
 • Sandstorm per mobil?
 • Planet for platform coop?
 • Open source al mòbil? Apps obertes d'accés ràpid


Redcordatori del link al meetup: https://www.meetup.com/es-ES/Barcelona-procomuns-meetup/