Accions

Mòdul 1: Introducció a l’economia col.laborativa i el procomú 2016/11/08/apunts

De teixidora

1. Introducció a l'economia col·laborativa[ ]

(repàs Mòdul 0, sessió oberta)

Diapos: http://campus.ftacademy.org/pluginfile.php/80/mod_resource/content/1/mod1_Comunificadora_WTebbens_20161108.pdf

Procomú

Les diferents tipologies de xarxes es veuen també en els nostres projectes.

Benkler. Ha investigat això ja fa anys.

Elinor Ostrom. Va estudiar els ‘comuns’ naturals. Considerava que si no hi ha regles, es sobreexplota.

El procomú: autogestió (governança comunal), pertinença accessible,

Tots els projectes lliures digitals es poden replicar. Hi ha un repositori a Internet amb contingut sota llicències que ens permet fer-ne una còpia.

Replicabilitat i possibilitat de bifurcació dels projectes oberts

Casos de fork:

 • Mambo > Joomla
 • OpenOffice creada per Sun, venuda a Oracle > creació de The Document Foundation - LibreOffice
 • OwnCloud lliure pero amb complements no lliures > NextCloud perquè tot sigui lliure https://nextcloud.com/

En un projecte lliure sempre hi ha la "amenaça" del fork si no fas les coses com la comunitat que et recolza creu que s'haurien de fer.

Models de lideratge de projectes lliures:

Si és replicable, com ens guanyem els calés???

Models oberts de negoci

4 pilars:

 • 1. Llicències
 • 2. Models d'ingressos
 • 3. Modes de producció
 • 4. Governança

Dubtes: hi ha més possibilitats de riscos per la seguretat d'un software si el seu codi és obert i lliure?

'Security by obscurity is no security", diuen. S'han estudiat casos en què projectes tancats tenen més errors de seguretat que projectes oberts perquè la comunitat vetlla per ells (alertant i solucionant problemes).

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_por_oscuridad

Para los proyectos "Makers / Open Hardware", la Free Knowledge Foundation a traves de la initiativa "Digital Do It Yourself" (http://didiy.eu) han hecho un estudio sobre las licencias libres > Wouter puede compartir este documento.

2.llicències[ ]

Material projectat: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dvdgmz/Lli/LaCo Propietat intel·lectual

Sobre una cosa hi ha dos tipus de propietat:

 • propietat real (física, de la cosa material, suport, etc.)
 • de la creació humana (intel·lectual) --> té el seu origen en el segle XVIII. Els seus antecedents són el control de l'Església i Reial sobre la publicació de llibres. No era des de l'autor, sinó un permís ostentat per l'autoritat.

Tipus de propietat intel·lectual:

 • 1. Propietat industrial
 • 2. Drets d'autor
 • 3. Drets connexes als drets d'autor (drets per als intèrprets)

Hi ha dues tradicions principals: l'angolsaxona i la continental europea. I una tercera, la dels països socialistes, que és una variant de la continental europea.

En la tradició anglosaxona, el que no es registrava passava al domini públic. A partir de la universalización del Convenio de Berna, se vuelve mucho de la obra que era en el dominio pubico pasa a ser copiright. https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Berna_para_la_Protecci%C3%B3n_de_las_Obras_Literarias_y_Art%C3%ADsticas

la industria de hollywood y música consiguieron que hubiera una excepción a la ley ??? en EEUU.

Hay una diferencia entre obra compuesta y obra derivada:

 • Obra compuesta sería un texto con unos imagenes, el texto y las imagenes tienen partes con sus propias licencias.
 • Obra derivada sería juntar dos imagenes con photoshop y tienes que mirar la compatibilidad de las licencias.

Licencias 1. Llicències lliures:

 • són les que compleixen les 4 llibertats (Freedom Defined)
  • Llibertat 0: utilitzar l'obra
  • Llibertat 1: estudiar l'obra i aplicar el coneixement adquirit amb ella
  • Llibertat 2: per fer i distribuir còpies
  • Llibertat 3: per fer canvis i millores i distribuir les obres derivades

2. Licencias de algunos derechos reservados (o abiertas) - Creative Commons

 • -- Cerrada: Copyright, todos los derechos reservados.
 • -- Abiertas: de algunos derechos liberados y otros reservados
 • -- Copyleft: Atribución y by [cumplen las cuatro libertades]
 • -- Dominio público: ley, datos e instrucciones [cumplen las cuatro libertades]

3. Otras - CopyFair

Licencias que permiten el uso comercial sólo si la empresa está en propiedad de los trabajadores.

La licencia depende del tipo de creación: obras culturales, código, bases de datos, diseño, hardware.

Ejercicio práctico

 • Modelado 3D - no podemos vender, si regalar u ofrecer servicios?

Si modificas el diseño puedes.

Diseño exclusivo si es una reproducción no se puede vender.

Servicio puedes hacerlo.

Catálogo web / datos. Si podemos editar el libre. En CopyFaire.

 • Arduino. Arduino puedes venderla pero no puedes vender la bici con el nombre salvo permiso (Arduino Certified). Datos como queramos. Arduino condiciona la licencia de la app? Creemos que no. Publicar el diseño.

Datos ; Gráficos / Textos ; CopyFaire ó CC nc general.

 • Instructables tenemos las instrucciones. Un video y una foto nueva de instrucciones y publicarlo en wikimediacommons y luego publicarlo en el recetario.net (nc). La instrucción no es protegible, lo protegible es la plasmación.

No puedes si es una reproducción del texto literal en el vídeo, ni una traducción como obra derivada.

Si es un nuevo "texto" que explica lo mismo sin reproducir sí puedes.

 • Dos tipografías y dos Flickr (by y by-nc). Se puede hacer.

Una atribución razonable en función del medio.

Casos d'hipòtesi i possibles solucions de llicències: https://pad.lamardebits.org/p/LaCoCasosLli

Models de negoci[ ]

Model Open Business de 4 pilars:

   Models oberts de negoci  
  4 pilars:    
    1. Llicències
    2. Models d'ingressos
    3. Modes de producció
    4. Governança  

Citybik.es

Portal que da acceso a datos a los sistemas de bicis compartidas de más de 400 ciudades.

Casos presentats:

Lluís Esquerdà - BDFL

https://citybik.es/

¿Qué ocurre con Bicing/Clearchannel? Re: Los datos que Bicing pone en abierto muy poco. No tienen API, entonces la librearía de pybikes LGPL hace un scrapping. Hay ciudades que lo han tomado como éstandar, pero el riesgo es la dependencia.

OpenDesk

https://www.opendesk.cc

Intermediació entre dissenyadors i makers

La plataforma és privativa (no és replicable)

8%dissenyador 12%plataforma 18%intermediari resta pel que fa la manufactura

Seleccionen els dissenyadors

Entitat legal és una Empresa Ltd

Model unicorn? accés limitat,

Comentari: per la cultura dels arquitectes és una opció molt oberta, per algú de software lliure es veu molt tancat

Arduino

Va amb llicència lliure (by-sa), el model de negoci és que venen les seves plaques.

http://forum.arduino.cc

Casos projectes derivats: Make it! http://binefa.cat/blog/?cat=5

Ferran Fábregas y Jordi Pinefa - Arduino con placas conector Scratch / educativos. (12/13€) http://www.makeit.cat

 • Venta de placas (físico) / Libre (lo digital, los bits)
 • Marca registrada / Arduino certified" es dóna a canvi de quota, model negoci que no entra en conflicte en oferir placa lliure

Acceso: comunidad es abierto, empresa Arduino LLC no.

Existen Certificados de productos manufacturados (que cobra por la certificación) en lugar de licencias, la marca registrada se usa para darle nombre a la certificación.

WIkipedia

Contenido libre y plataforma libre Media Wiki.

La economía, el valor se genera porque es p2p y los costes se cubren con donaciones.

Wikipapers - un repositorio de investigaciones acerca de wikipedia http://wikipapers.referata.com/wiki/Main_Page

GoodEnoughCNC

Fundación eslovena?

Todo libre + talleres de formación. http://goodenoughcnc.eu/hybrid-cnc/

Guerrilla Translation

http://www.guerrillatranslation.org/

Agencia de tradcción en plataforma colaborativa. Traducen obras de interés político. Quieren hacer una cooperativa. Usaron Goteo para hacer un crowdfunding para el proyecto.

Usan CopyFaire.

    1. WordPress / Automattic

WordPress es software libre.

LocalTools - sw lliure per gestionar un espai/biblioteca d’eines p2p

WikiHouse

Open Source Ecology

CHIP

Beagle Bone

comunitat RepRap, p.e. BCN 3D Tech (Fundació CIM)

eReuse / Reutilitza.cat

peerby.nl

Stocksy.comhttps://thenounproject.com/

ALGUN DELS 100 PROJECTES LLIURES EN http://libreprojects.net/

Framasoft

libre.fm

Goteo

Guifi.net

» OpenStreetMap

Analistas: Ester Villacampa, Paco González)

Diagrama (en papel)

Fuentes:

  http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
  http://www.openstreetmap.org/copyright/en
  https://wiki.osmfoundation.org/wiki/About
  https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Board_Member_Bios
  http://wiki.openstreetmap.org/wiki/History_of_OpenStreetMap
  https://donate.openstreetmap.org/#faq
  https://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap

» Loomio

Analistas: Aniol, Sergi, Enrico, Griselda

Diagrama en papel.

Fuentes:

https://www.loomio.org/?locale=es

ejemplos de gestió collectiu:

enspiral.com (loomio, etc.) Miembros pueden votar sobre los beneficios hacia donde se usan para financiar proyectos que beneficien a todos.

open value networks

http://ovn.space

sensorica

bitmind.co (blockchain)

mikorizal

metamaps

value flows

kendra initiative

backfeed (blockchain)

thc citizens media

TimeFounder

https://app.timefounder.com/