Accions

Les ciutats com a ecosistemes d’innovació social 2015/12/10/apunts

De teixidora

Jornada Innovació urbana i reptes socials

Les ciutats com a ecosistemes d’innovació social
Data: 10 Desembre 2015
Lloc: Palau Macaya – Passeig de Sant Joan 108, Barcelona.
Inscripció prèvia: mitjançant un correu a: core.ciutats@uab.cat

Taula 1: Investigant la innovació social

10:00 – 11:30h
 • (modera: Marc Parés, IGOP-UAB)
 • Ismael Blanco (IGOP-UAB)
 • Marco Belinger (IGOPnet-UAB)
 • Joan Marull (IERMB)
 • Georgiana Nitulescu (SEFORIS-UAB)
 • Joaquín Rodríguez Álvarez (Leading Cities – UAB)

Marc Parés i Ismael Blanco

Joaquín Rodríguez – Leading Cities.

 • Posar en comú líders, acadèmics, empreses, decisors polítics, amb agendes totalment diferents.
 • Més innovació social, què vol dir? Més tecnologia?
 • Digitalització dels processos de democràcia, significa incorporació massiva de noves tecnologies? – reflexió entorn a les solucions: acadèmica + social + tecnològica

Marco Berlinguer – P2Pvalue – nuevos modelos de producción.

 • Innovació Social


Ismael Blanco – Pràctiques socials orentades a satisfer necessitats col.lectives a través de la cooperació de la ciutadania. Espais híbrids: administracions públiques i agents privats i ciutadania – desafiament a l’statu quo – component disruptiu.

Joaquín Rodríguez – Ha de ser subversiva, ha de posar el ciutadà a l’epicentre (Indra, Cisco,... parlen d’innovació social). Cal pensar-ho des dels sectors públics i des de les universitats.

Marco Berlinguer- Hay que situarla en: Crisis sistémica – cambio de época – complejidad + interdependencia + rapidez de los cambios. Innovación sostenible y/o escalable. Innovación pública vs. innovación disruptiva.

Joaquín Rodríguez – El factor determinant i determinista és el tecnològic. És un alienador social. Sometiment de l’inidvidu a les tecnologies.

 • alternativa vs complementarietat. Pràctiques micro-comunitàries. Metodologia urban lab.
 • les institucions promouen la innovació social, però no se l’apliquen. Les universitats tenen una responsabilitat immensa, enlloc de parlar d’innovació social, potser caldria parlar d’innovació pública.