Accions

Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

De teixidora

Centre de Recerca

Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

L'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) és un centre de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) especialitzat en l'estudi d'Internet i dels efectes de la interacció de les tecnologies digitals amb l'activitat humana.

L'IN3 acull 11 grups de recerca reconeguts que desenvolupen una àmplia diversitat d’investigacions, de caràcter interdisciplinari. El centre acull cada any investigadors i professors visitants: els seus investigadors participen en els programes de doctorat de la UOC.

Àmbits de recerca:

 * Cura i preparació en la societat en xarxa
 * Seguretat i privacitat de la informació i de xarxes
 * Informàtica d’internet i optimització de sistemes
 * Gènere i TIC
 * Sistemes complexos
 * Enginyeria de programari
 * Transformacions urbanes
 * Xarxes de comunicació i canvi social
 * Internet de les coses
 * Digital Commons
 * Estudis Literaris Globals i Humanitats Digitals 

Inici: 1994

Forma part de: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)Paraules clau de descriuen la organització: investigació acadèmica, comuns digitals, gènereTec, ciberseguretat, internet de les coses, urbanisme¬ Xarxes socials: Twitter logo initial.png @in3_uoc

¬ Correu electrònic: in3@uoc.edu

¬ Adreça seu social Av. Carl Friedrich Gauss, 5 08860 Castelldefels (Barcelona)

Loading map...

Vegeu Internet Interdisciplinary Institute (IN3) en esdeveniments i projectes


Esdeveniments organitzats o co-organitzats per Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Encara no s'han afegit esdeveniments de Internet Interdisciplinary Institute (IN3) a teixidora.


¬ Co-organitzadores:
Altres organitzacions amb qui ha co-organitzat esdeveniments

Esdeveniments on s'ha mencionat a Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Encara no s'han afegit esdeveniments on Internet Interdisciplinary Institute (IN3) hagi estat mencionada a teixidora.

¬ Co-mencionades:
Altres organitzacions que són mencionades als mateixos esdevenimentsProjectes on participa

Actualment hi ha a Teixidora 0 pàgines de projectes on participa Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Explora els projectes agrupats alfabèticament.


¬ Co-impulsores de projectes:
Altres organitzacions amb qui impulsa projectes