Accions

Història i estat actual de les xarxes socials lliures i distribuïdes 2019/03/02/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/sobtec19fediverse

Història i estat actual de les xarxes socials lliures i distribuïdes

> Data i hora: 2/3/2019 - 16:15h

SOBTEC 2019. IV Congrés de Sobirania Tecnològica. Relatoria col·laborativa que es transferirà a la plataforma Teixidora.net com a documentació del Congrés.

https://www.teixidora.net/wiki/sobtec19

> Pots identificar-te amb un nom i pseudònim i un color a la part superior dreta de la pantalla.

> Pots comunicar-te amb les altres persones connectades amb el chat de baix a la dreta.

Apunts col·laboratius

Col·labora a prendre apunts a continuació. Ajuda a identificar temes, projectes, organitzacions i autor/es mencionats/des. Enllaça informació complementària si cal.

> Si vols expressar una opinió, posa-ho entre claudàtors [Opinió> ...]

> Si estàs a distància i vols traslladar preguntes a la taula, posa-les al final en una llista "Preguntes per a la taula"

Ponents: Chris, Kim i Rita

Video introducció (http://surtdelcercle.cat/presentacion/sobtec2019 <= no) imitant l'inici de les pel·lícules d'StarWars.

Xarxes alternatives a GAFAM, basades en software lliure. Es poden instal·lar en un servidor nostre i "federar-lo" amb altres servidors (fedivers)fent servir ActivityPub.

La intenció és [facilitar] que la gent surti de xarxes extractives de dades.

https://pad.lleialtat.cat/p/historia-fediverse

En 2008 Evan Pomodor des de Quebec crea una web (parecido a twitter) donde puedes seguir a la gente => microblogging.

En 2009 pasa a StatusNet, predecesor de Activy Pub

En 2010 OStatus

En 2012 W3C genera el Community Group per estandaritzar OStatus

En 2012 Evan informa que identi.ca tiene 900.000 usuarios i 10M entradas => problemes tecnologògics

Reflexió: no es tracta d'anar tots al node més conegut, es tracta de crear altres nodes perquè sigui sostenible

En 2012 Evan comença el desenvolupament de pump.io, nou protocol

En 2012 Evan anuncia que tanca identi.ca => tot a pump.io

En 2013 GNU social agafa el manteniment de StatusNet

Metàfora: si identi.ca era el sol d'un "sistema solar" de fedivers de cop va desaparèixer la majoria de la massa, van quedar nodes amb poques persones, molts eren bots, hi ha poca interaccio

2013 @hannes (suec) comença Qwitter (GnuSocial amb look and feel de twitter)

En 2014 W3C gerup sobre xarxes federades

A 2015 @barbijaputa li tanquen el compte de twitter i se'n va a Qvitter; això genera a Espanya uns 6000 nous usuaris

A 2015 primer commit a Peertube; similar a youtube

A 2015 primer commit a Mastodon. => viral a 2017

A 2018 W3C recomana ActivityPub

Altres: Misskey, Funkwhale (per música), Pixelfed (mena d'instagram),... => the-federation.info

Des de la lleialtech han creat un node (pleroma - santsenques.cat) i estan fent "pedagogia" per explicar amb un llibret:

    Conceptes bàsics

 •     Les xarxes són les persones i no les eines; les eines han de ser respectuoses amb les persones (fixer-se en la governança, llicència i model de negoci)
 • Cal pensar qui hi ha darrera d'un servei i quin model de negoci té
 • Llibertats  del programa lliure
 • Redesentralització. Les GAFAM són model centralitzat (el núvol no existeix, són els ordinadores dels altres - FSF). El model P2P/F2F és distribuït. Fediverse és descentralitzat, cada node es conecta amb els altres i conecta els usuaris amb el node (caldria que sàpigues qui és l'administrador d'aquell node). 
 • Principis vs control: autogestió, descentralització, interoperabilitat, replicabilitat, independènica, diversitat,confiança, ...
 • Valor vs Preu, el fet de consumir t'obliga a ser una mica crític (sigui una verdura o un programari), paral·lelismes (qui conrea les verdures? <=> qui desenvolupa el programari?
 • Apodera't
  • Un node per cada barri/poble
  • Vàries línies de temps: local (les persones del teu node), condeguda (la gent que tu segeuixes), federada (amics d'amics)
  • Adreces: nom'dusuari @ nom del node: @lleialtec@santsenques.cat
  • Possibilitat de triar el teu node (eines per triar per idioma, tèmatica,...)
  • Orgull de veïnes
  • S'ha de tenir en compte que tot el que es publica és públic, igual que amb altres eines i tercers poden analitzar la info
  • Precarietat dels nodes (un node pot tancar... cal saber qui l'administra)

http://tec.lleialtat.cat/divulgacio/fediverse

Identifiquem què es diu sobre les sobiranies

Identifiquem el diagnòstic, les propostes de solució i les alternatives que ja tenim en marxa que surtin en aquesta activitat.

Posa-ho en forma de llista als apartats següents-||-|-

Apunts

Altres apunts que no s'hagin recollit de forma estructurada a les llistes superiors

Llista d'intervinents separada per comes

Aportacions

Aportacions de les persones intervinents

...

Intervencions del públic

Preguntes i aportacions del públic, respostes de les intervinents

...

Buidatge de continguts (separats per comes)

Extreu del que s'ha dit i/o dels apunts recollits els temes tractats en forma de paraules clau així com els projectes, organitzacions i persones mencionades (autors/es, pensadors/es, activistes, etc).Aquesta informació es transferirà automàticament al wiki semàntic Teixidora.net i servirà per relacionar els continguts d'aquesta activitat amb altres.  Fes-ho en un text separat per comes per facilitar aquesta tranferència automàtica.-||-|-

-