Accions

Especial

Estadístiques semàntiques

Aquest wiki conté 37.377 valors de propietat d'un total de 118 diferents propietats. 117 propietats tenen una pàgina pròpia, i se n'especifica el tipus de dades amb sagnat per a 117. Algunes de les propietats existents podrien ser propietats no utilitzades. Les propietats que encara no tenen cap pàgina es poden trobar a la llista de propietats per definir.