Accions

Especial

Estadístiques dels multimèdia

Les estadístiques sobre els tipus de fitxers pujats. Això només inclou la versió més recent d'un fitxer. S'exclouen les versions antigues o eliminades dels fitxers.

Textual

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
text/csv.csv5 (3,25%)10.809 bytes (11 KB; 0,00576%)

Total file size for this section: 10.809 bytes (11 KB; 0,00576%).

Oficina

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/pdf.pdf40 (26%)79.718.750 bytes (76,03 MB; 42,5%)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt1 (0,649%)97.578 bytes (95 KB; 0,052%)

Total file size for this section: 79.816.328 bytes (76,12 MB; 42,5%).

Vídeos

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
video/mp4.mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v1 (0,649%)48.372.482 bytes (46,13 MB; 25,8%)

Total file size for this section: 48.372.482 bytes (46,13 MB; 25,8%).

Dibuixos (imatges vectorials)

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/svg+xml.svg17 (11%)3.842.166 bytes (3,66 MB; 2,05%)

Total file size for this section: 3.842.166 bytes (3,66 MB; 2,05%).

Imatges de mapa de bits

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/png.png, .apng60 (39%)12.911.876 bytes (12,31 MB; 6,88%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe30 (19,5%)42.634.179 bytes (40,66 MB; 22,7%)

Total file size for this section: 55.546.055 bytes (52,97 MB; 29,6%).

Tots els fitxers

Total file size for all files: 187.587.840 bytes (178,9 MB).