Accions

Especial

Estadístiques dels multimèdia

Les estadístiques sobre els tipus de fitxers pujats. Això només inclou la versió més recent d'un fitxer. S'exclouen les versions antigues o eliminades dels fitxers.

Textual

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
text/csv.csv5 (3,6%)10.809 bytes (11 KB; 0,00592%)

Total file size for this section: 10.809 bytes (11 KB; 0,00592%).

Oficina

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
application/pdf.pdf40 (28,8%)79.718.750 bytes (76,03 MB; 43,7%)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt1 (0,719%)97.578 bytes (95 KB; 0,0534%)

Total file size for this section: 79.816.328 bytes (76,12 MB; 43,7%).

Vídeos

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
video/mp4.mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v1 (0,719%)48.372.482 bytes (46,13 MB; 26,5%)

Total file size for this section: 48.372.482 bytes (46,13 MB; 26,5%).

Dibuixos (imatges vectorials)

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/svg+xml.svg14 (10,1%)3.836.524 bytes (3,66 MB; 2,1%)

Total file size for this section: 3.836.524 bytes (3,66 MB; 2,1%).

Imatges de mapa de bits

Tipus MIMEExtensions possiblesNombre de fitxersMida combinada
image/png.png, .apng48 (34,5%)7.904.800 bytes (7,54 MB; 4,33%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe30 (21,6%)42.634.179 bytes (40,66 MB; 23,4%)

Total file size for this section: 50.538.979 bytes (48,2 MB; 27,7%).

Tots els fitxers

Total file size for all files: 182.575.122 bytes (174,12 MB).