Accions

Especial

Afegint un projecte: European Commons Assembly

Avís: No heu iniciat cap sessió. Per tant, la vostra adreça IP serà visible públicament si feu qualsevol modificació. Si inicieu una sessió o creeu un compte, les vostres edicions s'atribuiran al vostre nom d'usuari, juntament amb altres beneficis.

Info bàsica[ ]

Projecte:
Enllaç web:
URL de la web oficial o principal del projecte començant amb http://
Descripció:
En català


Any d'inici:
Paraules clau
Separar amb comes
Paraules clau que defineixen el projecte i el relacionen amb altres. Escriu-les, si ja existeix s'autocompletarà i podràs escollir, si no fes intro i s'incorporarà. Si vols eliminar-ne una clica la "x" que porten.
Forma part
Separar amb comes
Si el projecte forma part d'un altre projecte, d'un programa o d'una organització, posa-ho aquí. Pots posar més d'un grup del que forma part.
Organitzacions impulsores
Separar amb comes
Quines és la organització o organitzacions que impulsen el projecte.
Altres organitzacions vinculades
Separar amb comes
Quines altres organitzacions estan vinculades d'alguna manera al projecte perquè hi col·laboren, en són beneficiàries, etc.

Més informació[ ]

Compte de Twitter:
Compte de GNUSocial:
Projectes similars
Separar amb comes
Coneixes altres projectes similars?
Altres descripcions online:

Enllaços a descripcions del projecte com entrada a Wikipedia, en directorios online, ressenyes institucionals o periodístiques; diferents a la web oficial.

Documentació visual[ ]

Imatges[ ]

Es poden posar fotos i imatges que s'hagin carregat prèviament a Wikimedia Commons. Poseu el nom dels fitxers separats per comes.

Galeria d'imatges:

Vídeo[ ]

Es pot incrustar vídeo que abans s'ha publicat a internet i es podrà veure dins les pàgines del wiki. Posa el servidor de vídeo (Archive.org, HTML5media, YouTube, etc...) i el codi identificador que aquest servidor ha donat al teu vídeo. D'aquesta manera el vídeo es mostrarà a la pàgina.

Presentacions[ ]

Es poden incrustar presentacions i documents de diapositives del projecte i que hagi estat publicat a internet. De moment els publicats SlideShare, Prezi o en PDF a qualsevol adreça web.

Localització[ ]

Té el projecte una localització, abast territorial o seu?

Nom del lloc o regió:

Adreça:

Coordenades geogràfiques:
Busca les coordenades i posa-les aquí, en format Decimal Degree (DD) separant amb una coma, per exemple 41.333,106.500


No t'oblidis de desar la pàgina!

Guardar la pàgina (o no)

Cancel·la