Accions

Especial

Afegint una persona: Albert Forn

Avís: No heu iniciat cap sessió. Per tant, la vostra adreça IP serà visible públicament si feu qualsevol modificació. Si inicieu una sessió o creeu un compte, les vostres edicions s'atribuiran al vostre nom d'usuari, juntament amb altres beneficis.


Teixidora només recull informació pública sobre les persones. Sense pàgines de persones en el wiki semàntic les relacions entre organitzacions, entre projectes i entre esdeveniments perdria una dimensió important que té a veure amb el paper de les persones, tant si són agents actius com si són mencionades o preses com a referents.


Nom i cognoms:

Web o blog:

xarxes socials...

Compte de Twitter: @
Compte de la persona a Twitter
Compte i node de GNUSocial:
Compte de la persona a Quitter o node de GNUSocial
@
Node de GNUsocial, només nom i identificador, sense http://. Exemples: quitter.se, quitter.cat, somsants.net
Enllaç a LinkedIn:
Compte de la persona a LinkedIn a través de l'enllaç web complet

comunitats i mitjans en xarxa...

Compte a Wikipedia/Wikimedia:
Només el nom d'usuari, sense el namespace
Enllaç URL començant per https:// a la seva pàgina d'usuari
Compte a Internet Archive:
Només el nom d'usuari, sense la url (ja es crearà automàticament)
Compte a Academia.edu:
Enllaç URL començant per https:// a la seva pàgina d'usuari a Academia.edu)
Compte a GitLab:
Només el nom d'usuari, sense la url (ja es crearà automàticament)
Compte a GitHub:
Només el nom d'usuari, sense la url (ja es crearà automàticament)

teixint xarxes...

Pseudònim per prendre apunts:
Indicar el pseudònim que sol fer servir per prendre apunts a etherpad
Compte de Teixidora:
Si la persona té compte a Teixidora poseu el nom d'usuari aquí

dades biogràfiques...

Enllaços a informació biogràfica si existeix sobre aquesta persona a Wikipedia o altres enciclopèdies i ressenyes biogràfiques institucionals o com autora en mitjans de comunicació.

Guardar la pàgina (o no)

Cancel·la