Accions

Economies col·laboratives procomuns 03/11/2016/apunts

De teixidora

Propostes del PAM a Procomuns.jpg
Documentació
Pads d'apunts
Pads sessions plenàries
 • Polítiques públiques per a les economies col·laboratives (I i II)
 • Public Policies for collaborative economies (I i II) · Políticas públicas para las economías colaborativas (I i II)
 • Divendres 11 i dissabte 12
 • Pad: https://beta.etherpad.org/p/procomuns-ple1a
  • Notes Authors: @SuNotissima, mogams@SeguimFils, Andreu@Andreuiii, Alfonso, Dvdgmz@SeguimFils + 4 unnamed
  • Inclou identificació de polítiques públiques
 • Vídeo: https://youtu.be/jp4FjlIrtF0
 • Ciutats i procomú
 • Tecnologia lliure, descentralitzada i distribuïda
 • Peer cooperativism: Vincles entre l’economia col·laborativa, l’economia feminista i l’economia social
  • Peer cooperativism: Collaborative economy, feminist economy & social and solidarity economy
  • Peer cooperativism: Vínculos entre la economía colaborativa, la economía feminista y la economía social
 • Valor i producció col·laborativa
  • Value & collaborative production · Valor y producción colaborativa
Pads sessions paral·leles
Paral·leles divendres 11
 • Directori català de l’economia col·laborativa
 • Catalan Directory of collaborative economy · Directorio catalán de economía colaborativa
 • Pad: https://beta.etherpad.org/p/procomuns-pa1a
  • [no s'hi han pres apunts - obert a que si algú en va prendre els incorpori]
 • Procomuns industrials i disseny obert
 • Industrial Commons and open design · Procomunes industriales y diseño abierto
 • Pad: https://beta.etherpad.org/p/procomuns-pa1b
  • Notes Authors: Andreu@Andreuiii, Dvdgmz@SeguimFils
  • Inclou identificació de polítiques públiques
 • Quina economia? Beneficis versus sostenibilitat (I i II)
 • What economy? Profit versus sustainability (I i II) · ¿Qué economía? Beneficios versus sostenibilidad (I i II)
 • Divendres 11 i Dissabte 12
 • Pad: https://beta.etherpad.org/p/procomuns-pa1c
  • Notes Authors: Andreu@Andreuiii + 1 unnamed
  • Inclou identificació de polítiques públiques
 • Internet de les Coses
  • Internet of Things · Internet de las Cosas
 • Recomanacions de polítiques per al PAM de Barcelona
  • Policy recommendations to the Barcelona PAM · Recomendaciones de políticas para el PAM de Barcelona
Paral·leles dissabte 12
 • Convocatòria de la Comissió Europea sobre arquitectura distribuïda i sobre instruments financers
  • European Comission call on distributed architecture and financial instruments
 • Agile & Design Thinking pel procomú
  • Agile & Design Thinking for the commons · Agile & Design Thinking para el procomún
 • Datathon I i II: Experiències de reutilització de dades relacionades amb l’economia col·laborativa
  • Datathon I & II: Experiences of use of data linked to collaborative economy
 • Dissabte 12 i Diumenge 13
  • Datathon I y II: Experiencias de reutilización de datos relacionados con la economía colaborativa
 • Investigació de polítiques de procomú
  • Research for commons policy · Investigación de políticas procomunes
 • Compartició de terrenys i edificis
  • Sharing of land and buildings · Compartición de terrenos y edificios
 • Economia col·laborativa feminista
  • Feminist collaborative economy · Economía colaborativa feminista
 • Qüestions legals i polítiques públiques del Digital DIY
  • Legal and Policy questions related to Digital DIY · Cuestiones legales y políticas públicas del Digital DIY
 • Construcció senzilla d’apps col·laboratives: SwellRT
  • Easily build collaborative apps: SwellRT · Construcción sencilla de apps colaborativas: SwellRT
 • Recomanacions per a la Comissió Europea
  • Policy recommendations to the European Commission · Recomendaciones para la Comisión Europea
Paral·leles diumenge 13
 • Blockchain i administració pública
  • Blockchain & public administration · Blockchain y administración pública
 • App per fer crèixer la teva comunitat: TEEM
  • App for growing your communit: TEEM · App para hacer crecer tu comunidad: TEEM
 • Viquimarató
  • Edit-a-thon Wikipedia · Editatón Wikipedia
 • Cooperatives i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Cooperatives & Information and Communications Technology
  • Cooperativas y Tecnologías de la Información y la Comunicación
 • Economia Circular de Codi Obert
  • Open Source Circular Economy · Economía Circular de Código Abierto
 • Guies tècniques per construir plataformes de programari per a l’economia col·laborativa
  • Technical guidelines for building collaborative economy platforms
  • Guías técnicas para construir plataformas de software para la economía colaborativa
 • Procomuns i el marc caòrdic
  • Commons and chaordic framework · Procomunes y el marco caórdico
 • Construint col·laboracions entre ciutats que promouen l’economia col·laborativa
  • Building collaborations between cities promoting commons collaborative economy
  • Construyendo colaboraciones entre ciudades que promueven la economía colaborativa
Relators apunts i identificació polítiques en pads
 • plenàries:
  • mogams@SeguimFils, Dvdgmz@SeguimFils, Andreu@Andreuiii, @SuNotissima, Alfonso, pedro
  • ~ aprox. 4 unnamed
 • paral·leles:
  • mogams@SeguimFils, Dvdgmz@SeguimFils, Andreu@Andreuiii, @SuNotissima, &, Samer, wouter, Ivan, Albert Cañigueral
  • ~ aprox. 4 unnamed
Xerrades llampec · Lighting talks · Charlas relampago
Llampec divendres 13
12h – 12
30h
 • Jordi Llonch - Sharing Academy http://sharingacademy.com
 • Pablo Ojanguren (P2Pvalue): Autonomy of personal data ok
 • Mònica Garriga/David Gómez - @SeguimFils http://teixidora.net
 • Andrea Calsamiglia (estArter) www.estarter.cat
 • Boyd Cohen-Sharing Accelerator www.sharingaccelerator.com ok
Llampec divendres 13
17h – 17
30h
Llampec dissabte 12
12h – 12
30h
Llampec dissabte 12
17h – 17
30h
 • Guillaume Teyssie - Insights from a Fabacademy student (http://fabacademy.org) doing it at the Green Fab Lab of Valldaura, Barcelona (http://greenfablab.org)
 • Elena Martínez (P2Pvalue): The importance of design ok
 • Francisco Jurado - Instituciones, lo público y lo común.
 • Sem (P2Pvalue): Password Security ok
Llampec diumenge · Domingo · Sunday 13/03/2016
12h – 12
30h
Llampec diumenge 13
17h – 17
30h
 • Morana Miljanovic: Tor as default
 • David Rozas (P2Pvalue): Affective labour and the notion of contribution in FLOSS communities: beyond source code ok
 • Manfred Karrer: Bitsquare - A decentralized exchange for a P2P economy (https://bitsquare.io/) ok
 • Guido Baroncini - Helperbit: P2P natural disaster aidSessions de procomunsbcn en que no es van prendre apunts en els pads
 • Si algú va prendre apunts a part i pot passar-los o fer-ne resum seria d'agraïr!


 • Convocatòria de la Comissió Europea sobre arquitectura distribuïda i sobre instruments financers
  • European Comission call on distributed architecture and financial instruments
 • Investigació de polítiques de procomú
  • Research for commons policy · Investigación de políticas procomunes
 • Compartició de terrenys i edificis
  • Sharing of land and buildings · Compartición de terrenos y edificios
 • Construcció senzilla d’apps col·laboratives: SwellRT
  • Easily build collaborative apps: SwellRT · Construcción sencilla de apps colaborativas: SwellRT
 • Recomanacions per a la Comissió Europea
  • Policy recommendations to the European Commission · Recomendaciones para la Comisión Europea
 • Blockchain i administració pública
  • Blockchain & public administration · Blockchain y administración pública
 • Procomuns i el marc caòrdic
  • Commons and chaordic framework · Procomunes y el marco caórdico
2016 Procomuns Barcelona - Propostes PAM Barcelona.jpg
2016 Procomuns Barcelona - Propostes pel PAM de Barcelona.jpg