Accions

Dones juristes

De teixidora

Associació

Dones juristes

Associació de dones juristes que té com a objectius:

  • Seguir la legislació i jurisprudència que afecti les dones
  • Treballar per aconseguir una igualtat de drets i obligacions entre les dones i els homes en tots els camps de la societat
  • Promoure la col·laboració entre totes les dones juristes per aconseguir una societat més fraternal i solidària
  • Prestar assistència i serveis jurídics a les dones

Amb dues línies prioritàries: l’organització de fòrums, seminaris, xerrades, debats i estudis, d'una banda i de l'altra l'actuació per a la promoció i defensa dels drets de les dones. Compta amb un centenar de sòcies entre les quals: advocades, jutgesses, professores d’universitat, lletrades de l’Administració.

Inici: 1989

Forma part de: Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ), Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals pels Drets Humans, Observatori sobre l’acompliment de la Declaració Universal dels Drets Humans en els Drets Econòmics Socials i Culturals, Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)Paraules clau de descriuen la organització: dones, juristes, dret, estrangeria, igualtat, violència masclista¬ Xarxes socials: Twitter logo initial.png @donesjuristes


¬ Butlletí de notícies¬ Blog ¬ Adreça seu social Carrer de Ripoll, 25, 08002 Barcelona

Loading map...

Vegeu Dones juristes en esdeveniments i projectes


Esdeveniments organitzats o co-organitzats per Dones juristes
Encara no s'han afegit esdeveniments de Dones juristes a teixidora.


¬ Co-organitzadores:
Altres organitzacions amb qui ha co-organitzat esdeveniments

Esdeveniments on s'ha mencionat a Dones juristes

Encara no s'han afegit esdeveniments on Dones juristes hagi estat mencionada a teixidora.

¬ Co-mencionades:
Altres organitzacions que són mencionades als mateixos esdevenimentsProjectes on participa

Actualment hi ha a Teixidora 0 pàgines de projectes on participa Dones juristes. Explora els projectes agrupats alfabèticament.


¬ Co-impulsores de projectes:
Altres organitzacions amb qui impulsa projectes