Accions

Dies mundials tecnosocials

De teixidora

Dies mundials o europeus dedicats a temes relacionats amb les tecnologies i/o els seus usos socials.


  • 17 de maig: dia mundial de les telecomunicacions i la societat de la informació / dia mundial d'internet
  • 5 de juliol: dia internacional dels drones http://www.internationaldroneday.com
  • 3er dissabte de setembre: dia del programari lliure SFD/DPL