Accions

Decidim Barcelona. Sessió de debat de diagnòstic del Pla d'equipaments del Poble-sec 2017/06/20

De teixidora

Esdeveniment ¬ Trobada • Forma part de: Equipaments Poblesec

Calendar Noun project 1194.svg

Decidim Barcelona. Sessió de debat de diagnòstic del Pla d'equipaments del Poble-sec

Quan: 20-juny-2017 · Hora: 18:30 - 20:30· On: Parc de la Prevenció de Barcelona · Carrer Lleida 30, Barcelona (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Districte de Sants-Montjuïc, Ajuntament de Barcelona

Hashtag:#equipamentspoblesec_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @decidimbcn
“… Sessió oberta a la ciutadania de diagnosi sobre la situació actual i les necessitats d’usos dels equipaments. Organitzada pel districte i amb representants d'entitats i col·lectius del Poble Sec.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

 1. Mancances

Recull a continuació allò que creus ara mateix amenaça el “sector” de l'economia col·laborativa tractat en aquesta sessió. Necessitats / Reptes

Algunes ja detectades:

  combatre aïllament gent gran
  centres per persones amb dependències
  espais per famílies amb vulnerabiliat
  espais criança compartida
  hemerteca, 
  reunió per diables i tambalers, 
  espais grans , relacionades amb necessitats culturals i centres cívics (el del surtidor està sempre ple) biblitoteca está plena, espais oberts quan ho necessitem, espai escola de música, nou complex esportiu, Concrets:   recuperació Palau de la Premsa   EScola d'adults al barri   Ampliació CAP de les Horteshhhhhh

Alfredo Pérez de la Plataforma Casa de la Premsa aporta un recull de necessitats (un full per taula) que ja han treballat.

Grup A/ Grup D: problema Ni-nis / centre formació no reglada oficis /fomentar cultura Grup A: manca residències gent gran Grup A: distribució no adequada dles equipaments, zones amb mancances Grup A: falten sales expo Grup B / Grup C: Castellers poblesec no tenen local, són 200 castellers com sardines en llauna, passant calor i fred, es merma vida social de la colla, no és prou segur Grup C: potenciar castellers com espai intercultural * Grup B: Gent que dorm al carrer amb cartró i manta / cal espai per anar a dormir Grup B: no hi ha piscina, Grup B / Grup D: Geganters, falta un espai on guardar els estris Grup C: de sortidor a plaça espanya no hi ha cap equipament cívic Grup C: falta espais verds, només zona xemaneies Grup C: necessitat lavabos públics, quantitat turistes Grup D: casals de gent gran / tallers de memòria (dia i residència) *proposta Grup F: no ens agrada espai equipament de la Satalia? Grup F: falten espais per nens i famílies, Grup F: escales mecàniques hi ha a una zona (fira) i altra no. Escola Bosch en demana

Grup G / H: escoles per adults
Grup H: institut formació professional


 1. Oportunitats

Recull a continuació allò que creus que ara o en breu representa una possibilitat per crèixer o millorar l'economia col·laborativa tractat en aquesta sessió.

Grup D: aprofitar espai sota piscina de montjuich com a zona esportiva
Grup F: Verdaguer, si es fa autèntica rehabilitació hi hauria més espai per coses del barri, quipament de barri obert al barri
Grup G: rehabilitar edifici Fecsa
Grup G: edifici palau esports
Grup H: Baixos piscina de Salt,

 1. Propostes

Recull a continuació idees o plans concrets (teves o d’altri) basats en els riscos i oportunitats detectats de l'economia col·laborativa aportats en aquesta sessió.

Muñoz: Equipaments no com a lloc de servei al ciutadà sinó com a lloc on el ciutadà és capaç de generar servei.

Muñoz: Pensar equipaments per a: - diversitat usuari - programes que poden canviar, puc modular servei - pugui ser altres coses segons el moment del dia, el dia de la setmana, la temporada de l'any

Algunes propostes concretes ja recollides (Aportació Maria Rengel):

  recuperació Palau de la Premsa
  EScola d'adults al barri
  Ampliació CAP de les Hortes

Grup A / Grup G: gestió cívica o comunitaria dels equipaments
Grup B / Grup G / Grup H: gestió cívica de la Casa de la Premsa 

grup A: Pavelló Italià no està gaire bé, proposta fer espai verd, tirar-lo Grup B: Arxiu que reculli història del barri, arxius històrics de les entitats, canvien juntes i es perd memòria/història de les entitats Grup C: Biblioteca Francesc Boix podria ser un espai de coworking a més de bilbio Grup D: Escola d'adults Grup E: Espai cooperatiu

Grup E:Oficina per intercanvi de serveis, oferta/dmeanda de professionals, laboral, formació

Grup F: arbres a Montjuich Grup F: més freqüència 55 Grup F: tenir en compte les llengües de les persones migrades, que no només se'ls ensenyi català i castellà Grup G: fer en espais (oportunitats) espais esportius, colles cultura popular (Geganters, Castellers, Diables, ...) Grup H: fer del Palau d'Esports un centre esportiu de ciutat/barri Grup H: Baixos piscina de Salt, soterrani, esplanada, posar equipaments, envalat festa major, etc... Grup H: escola ambiental pels més petits, aprofitant la muntanya però amb un espai més dins del barri

 1. Comentaris

Altres idees recollides durant aquesta sessió que creus important destacar aquí...

Pla d'Equipaments: mirar el barri, quines necessitats tenim, com les volem cobrir, fer un pla d'equipaments a 10 anys. Sessió coordinada per l'equip de Eidos. Francesc Muñoz UB Geografia farà marc teòric.

Marc teòric Aportació de: Francesc Muñoz, Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona Equipament: allò que equipa la ciutat. El que necessita per funcionar. Els plans parlen de funcions. Urbanistes parlen de "usos febles del sòl" com a equipaments, els llocs en que ningú vol invertir, posar el seu diner/recurs privat perquè existeixi (com el que genera beneficis). Al llarg del temps els problemes de la ciutat canvien i això es veu en els equipaments. A mitjans del XIX el principal problema eren les epidèmies de còlera, pensaven que es transmetia per l'aire. Equipaments hospitalaris eren amb finestres grans i davant/darrera per fer circular l'aire. Escoles inici segle XX i anys 30. Altre exemple. Poble Sec és un espai turístic degut a AirBnB. Arribades de contingents de població amb pocs recursos d'altres llocs del món han aportat diversitat cultural que no se sap com gestionar. 4 equipaments bàsics:

  - biblioteca
  - escola
  - 
  - 

Cas biblioteques, segle XXI menys lloc on vaig a buscar llibre, més de lloc on es donen relacions socials. Com seran les noves funcions?

 1. Reptes

3 reptes:

  -1 permeabilitat
  -2 diversitat/interculturalitat
  -3 sinergia social

1- Permeabilitat: urbanístic, lloc d'esdeveniment urbà, que l'equipament es barregi amb l'espai públic, la xarxa d'espais públics a partir dels que s'hi arriba, els transports. Equipament ocm a espai de trànsit de fluxos. L'equipament ha de dialogar amb aspectes de l'espai urbà. Equipaments com a excepció, que generen situacions noves al seu entorn. Pensar en l'equipament segons els usos futurs. Faran servir els turistes els equipaments? Cal detectar tendències i dinàmiques que volem i que no. Les que enriqueixen i les que destrueixen els barris. L'equipament pot afavorir una tendència o l'altra.. 2- interculturalitat Hem de saber detectar què serà futur a partir de tendències, saber veure puntes iceberg. Equipaments com a espai de diàleg entre cultures. 3- Equipaments no com a lloc de servei al ciutadà sinó com a lloc on el ciutadà és capaç de generar servei.

Hem pensat equipaments durant dècades en base a: - oferta constant - públic molt tipificat

Hem de canviar a: - diversitat usuari - programes que poden canviar, puc modular servei - pugui ser altres coses segons el moment del dia, el dia de la setmana, la temporada de l'any

Antecedents Aportació de: Maria Rengel, Serveis persones i participació Hi ha molta feina, espais, documents, avui no partim de zero. Fonts: Pla de futur, PAD (Pla d'actuació de districte), estudi de diagnòstic per veure quines possibilitats té el barri, tant pel que ens falta, sessions amb tècnics i professionals. Hi ha necessitats en relació a diferents grups de població, el jovent, casals de joves, amb la gent gran, espais comunitaris, casals de gent gran, centres per gent amb dependències, per infants, families en situació de vulnerabilitat, criança compartida, hemerteca, reunió per diables i tambalers, espais grans , relacionades amb necessitats culturals i centres cívics (el del surtidor estassempre ple) biblitoreca está plena, espais oberts quan ho necessitem, espai , escola de música, nou complex esportiu, altres usos, recuperació...

Què és un equipament Espai que acull diferents usos > per donar resposta > a necessitats col·lectives Pot ser públic o privat. Només tractarem els publics. Tampoc tractarem els equipaments d'educació formal i els hospitalaris. Només usos extraformals

Com participar hem fet el debat amb els tecnics professionals, avui hem convidat a tothom, el 15 de juliol a la Plaça dels Ocellets, el grup motor està seguint el procés, ens ajuden a treballar, a partir de seteembre començarem el debat amb propostes, accions que cal

Detectar espais/àrees que no hi ha equipaments i que podrien ser una oportunitat

S'escriurà en els papers a la taula. Porteu idees, escrites o dibuixades. Si algú només xerra i no escriu feu-ho vosaltres per ell. Si no les idees no queden fixades.

Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Presentació projectada a la primera part de la sessió

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: participació ciutadana, equipaments, diagnòstic, urbanisme, espai urbà


Intervinents: Francesc Muñoz, Maria Rengel, Carolina López, Núria Pérez

Persones mencionades:

Projectes mencionats:

Organitzacions mencionades: Plataforma Casa de la Premsa

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


 • Detectades abans de la sessió:,
 • Detectades abans de la sessió: combatre aïllament gent gran,
 • Detectades abans de la sessió: tenir centres per persones amb dependències,
 • Detectades abans de la sessió: tenir espais per famílies amb vulnerabiliat,
 • Detectades abans de la sessió: tenir espais criança compartida,
 • Detectades abans de la sessió: tenir una hemeroteca,
 • Detectades abans de la sessió: teniu un espai de reunió per diables i timbalers,
 • Detectades abans de la sessió: el centre cívic del surtidor i la biblioteca estan sempre plens, calen més espais,
 • Detectades abans de la sessió: Ampliació CAP de les Hortes,
 • Aportació Grup A/ Grup D: problema Ni-nis / centre formació no reglada oficis /fomentar cultura,
 • Aportació Grup A: manca residències gent gran,
 • Aportació Grup A: distribució no adequada dles equipaments, zones amb mancances,
 • Aportació Grup A: falten sales expo,
 • Aportació Grup B / Grup C: Castellers poblesec no tenen local, són 200 castellers com sardines en llauna, passant calor i fred, es merma vida social de la colla, no és prou segur,
 • Aportació Grup C: potenciar castellers com espai intercultural,
 • Aportació Grup B: Gent que dorm al carrer amb cartró i manta / cal espai per anar a dormir,
 • Aportació Grup B: no hi ha piscina,
 • Aportació Grup B / Grup D: Geganters, falta un espai on guardar els estris,
 • Aportació Grup C: de sortidor a plaça espanya no hi ha cap equipament cívic,
 • Aportació Grup C: falta espais verds, només zona xemaneies,
 • Aportació Grup C: necessitat lavabos públics, quantitat turistes,
 • Aportació Grup D: casals de gent gran / tallers de memòria (dia i residència),
 • proposta,
 • Aportació Grup F: no ens agrada espai equipament de la Satalia?,
 • Aportació Grup F: falten espais per nens i famílies,,
 • Aportació Grup F: escales mecàniques hi ha a una zona (fira) i altra no. Escola Bosch en demana,
 • Detectades abans de la sessió + Aportació Grup G / H: calen escoles per adults,
 • Aportació Grup H: cal un institut formació professional

Oportunitats / fortaleses


 • Aportació Grup D: es pot aprofitar espai sota piscina de Montjuic com a zona esportiva,
 • Aportació Grup F: Verdaguer, si es fa autèntica rehabilitació hi hauria més espai per coses del barri, fer un equipament de barri obert al barri,
 • Aportació Grup G: es pot rehabilitar l'edifici Fecsa,
 • Aportació Grup G: l'edifici Palau d'Esports es pot fer servir com equipament,
 • Aportació Grup H: Baixos piscina de Salt es poden fer servir com equipament

Propostes


 • Aportació Francesc Muñoz: considerar els equipaments, no com a lloc de servei al ciutadà, sinó com a lloc on el ciutadà és capaç de generar servei.,
 • Aportació Francesc Muñoz: pensar equipaments per a un usuari divers, per la diversitat social,
 • Aportació Francesc Muñoz: fer equipaments on els programes que poden canviar, on es pugui modular servei,
 • Aportació Francesc Muñoz: fer equipaments que puguin ser coses diferents segons el moment del dia, el dia de la setmana, la temporada de l'any,
 • Proposta ja recollida abans de la sessió aportades per Maria Rengel: recuperació Palau de la Premsa,
 • Proposta ja recollida abans de la sessió aportades per Maria Rengel: Ampliar el CAP de les Hortes,
 • Aportació Grup A / Grup G: gestió cívica o comunitaria dels equipaments,
 • Aportació Grup B / Grup G / Grup H: gestió cívica de la Casa de la Premsa,
 • Aportació grup A: enderrocar el Pavelló Italià, que no està gaire bé, i fer un espai verd,
 • Aportació Grup B: Arxiu que reculli història del barri, arxius històrics de les entitats, canvien juntes i es perd memòria/història de les entitats,
 • Aportació Grup C: Biblioteca Francesc Boix podria ser un espai de coworking a més de bilbioteca,
 • Aportació Grup D + ja recollida abans de la sessió: Crear una Escola d'adults al barri,
 • Aportació Grup E: crear un Espai cooperatiu,
 • Aportació Grup E: Oficina per intercanvi de serveis, oferta/dmeanda de professionals, laboral, formació,
 • Aportació Grup F: arbres a Montjuich,
 • Aportació Grup F: més freqüència de l'autobús 55,
 • Aportació Grup F: tenir en compte les llengües de les persones migrades, que no només se'ls ensenyi català i castellà,
 • Aportació Grup G: utilitzar els espais esportius (oportunitats), per a les colles cultura popular (Geganters, Castellers, Diables, ...),
 • Aportació Grup H: fer del Palau d'Esports un centre esportiu de ciutat/barri,
 • Aportació Grup H: Baixos piscina de Sal, soterrani, esplanada, posar equipaments, envalat festa major, etc...,
 • Aportació Grup H: escola ambiental pels més petits, aprofitant la muntanya però amb un espai més dins del barriel taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit) • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Parc de la Prevenció de Barcelona · Carrer Lleida 30, Barcelona

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal