Accions

Cures, conciliacions i altres malabars a l'ESS 2018/10/27/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/fesc18curesmalabars

Anna Sánchez

Matriu som cinc dones que treballem acompanyant grups per unes formes d'organització més sostenibles i respectuoses. Fem acompanyament de grups de dones i de cohabitatge. Participem en una recerca de diferents països de Madetierrània sobre dones i economies socials i solidaries. Ho fa cooperativa el risell.

Cures i conciliacions des dels inicis està a Matriu. Hem de buscar reptes de les cures dins de l'economia solidiaria.

Hem pensat la xerrada en tres parts:

    1. Posicionament polític

    2. Compartir eines de cures

    3. Compartir amb el públic reptes i estrategies.

Posicionament polític:

    Quan parlem de la necessitat de posar en valor les cures el primer que salta la vista es una contradicció de fons que des de les economies feministes es parla del conflicte capital vida. Volem posar en valor la cura prendre atenció a la criança amb la vida laboral vol dir augmentar les hores reproductives dels projectes. Això pot comportar que pugem els nostres preus o que fem les feines que hem fet tradicionalment sense remuneració.

    Puguem els preus fa que només una petita part de la població s'ho pugui permetre.

    La nostra aposta i crítica. No és viable posar les cures al centre sense desobeir: l'Estat, el mercat i el marit.

    Desobeir el mercat en el món on vivim opera un mercat capitalista que el busca es acumular beneficis. Hi ha activitats productives que estan atacant la vida: mineria a cel obert o la construcció armament que prioritzen el capital enlloc de cobrir necessitas bàsiques.

    El mercat invisibilitza l'explotació i colonització del cos de la dona.

    L'estat s'alia amb el mercat: fa que els nostres espais i cossos s'organitzin per a l'acumulació del capital. l'Estat fa de garant d'aquests processos.

    Per què desobeir el marit: actualment la parella, sovint, l'heterosexual és l'espai on s'acaben resolent les necessitats de cura que l'Estat no resolt, es resolt a les famílies dintre de les llars: Aquelles relacions que no resolem com el salari, però dins de les famílies hi ha una relació desigual per la sociabilització de gènere i les dones acaben assomint les tasques de cura que l'Estat no resolt.  Desobeir el marit com a la parella i unitat bàsica, econòmica i política.

    Si no apostem per l'Estat, el mercat i el marit. Per què apostem? En la construcció de comunitats. Hem de crear i reforçar comunitats arrelades al territori i espais on satisfer les nostres necessitats i resolem de manera democràtica la forma en la que volem viure.


    Eugènia Boada

    Estratègies i eines de cures i com això s'inclou dins de l'economia social i solidària.

    No venim amb estratègies tancades, sino que venim a plantejar temes on tothom pugui posar les seves parts.

    Bebem molt de les economies feministes, però hem de veure com s'aplica i com s'encarna en cossos i grups. En l'economia social i solidària ja s'estan donant respostes i existeixen experiències. Ja es parteixen d'uns valors i amb ganes de portar un encaix un grup, un xiringuito de com salvar-nos com a col·lectiu i un de que el planeta és finit i com hem d'utilitzar els recursos. Ens movem en aquests valors.

    1. La part de la visió: qui som i que fem juntes per què fem el que fem. L'esència. Hi ha alguna cosa com a cura és plantejar-nos això, que fem i que hem de fer. Hem d'acabar d'encaixar aquestes visions i hem de veure quins són els somnis individuals, col·lectius. Dins de la visió també quin significat que tenen aquestes cures dins. Cohabitatge tu tens aquestes perspectives, llavors dins de les cures quins mecanismes té el col·lectiu per poder-les satisfer.


    Anna

    Una persona que anava a viure en un pis sola que quan es poses malalta, que l'altra gent l'ajudarà. Llavors amb quines perspectives vas en un lloc de cohabitatge perquè pot ser el teu veï no vol. S'han d'ajustar les perspectives dels uns dels altres.


    Eugènia

    2. L'organització interna: com identifiques les organitzacions patriarcals dins de les estructures organitztives. A quines tasques o rols estem donant valors, si això s'enten dins de la feina o més enllà, un sistema visibilitza certes tasques, papers, però hi altres tasques que es donen per invesibilitzades i que s'han de fer i que per gènere les acaben fent les dones. A què li donem valor? A què no? Es veure qui fa cada una de les tasques, però que també són importants i estan dins del grup, però són invisibilitzades. Qui busca un espai per l'assemblea, qui cuida els nens mentre ens reunim, qui crea un espai previ perquè estiguin els nens, qui va a buscar a les persones que estan més despenjades.

    Per exemple vam fer un pla que toda la part productiva estava divit i organitzat amb un pla, amb tempos, etc.


Anna

Els pocs homes que hi treballen tots estan en la part productiva, mentre que les dones a la reproductiva


Eugènia

3. Com ens relacionem. És diferent si la part emocional és a l'hora del cafè o si en l'espai on estem preguntem abans de començar ens preguntem com estem. En el cohabitatge això es soluciona amb una comissió que observa l'equip i si es necessita en un moment més relació de l'equip, doncs es fan estratègies per conèixer més. Si hi ha malestar també ens consulten per veure com es poden resoldre aquests temes.


Anna

Son grups que s'estan coneixent i que han d'aprendre decissions importants. És vital que hi hagi una bona relació perquè setmana rera setmana han de fer assemblees per prendre decissions.


Eugènia

Com apliquem aquesta estructura a una manera més ample. Quins espais generem per fer uns debats més col·lectivament. Què vol dir cooperar? Com actua la competència i la volem regular o no? A què li diem treball i a què no i que es el que volem veure. Si es poden generar iniciatives que donin resposta? Com juga el salari. Veure quin és equilibri per veure com estan les contraestructures


Anna

Hi ha la idea que el mercat pot ser s'hauria de regular. I ens diuen Lenin, Stalin, però ojo que no tothom partim de les mateixes condicions i el que hem de veure és com ens organitzem i què tenim per resoldre aquestes necessitats.


Eugènia

Estem intentat conciliar amb lo reconsiliable. Ho cambien les lògiques i hi ha coses que necessiten un temps o uns recursos, que no tenim.


Intervencions del públic

Preguntes i aportacions del públic, respostes de les intervinents


Intervencions del públic

Hem explicat com ens trobem a les nostres organitzacions. On treballo jo fem molta flexibilitat horària i els permisos de paternitat i materniat són més llargs, però una cosa que ens trobem és que no estan per escrit i el que trobem és que formalitzar-lo seria donar-li més importància i les persones que entren noves, a vegades, es troben que els costa demanar-ho perquè no saben si tenen dret.


Intervenció 2

Em sonava molt el que deieu. És una cooperativa d'educació, gènere. Institut Diversitas. Ahir vam decidir fer una reunió a la setmana. Llavors, estem en el moment d'això no està remunerat i si és rentable o no. Just ahir estavem en el mateix debat que s'ha generat avui. I nosaltres anem de moment a prova essaig i error.


Intervenció 3:

Com realment tot el que està associat a lo reproductiu tingui un valor social i capital social. Veure que no és una cosa només individual o grupal, però surts fora i veus que també funciona.


Anna

El canvi estructrua que necessitem també necessita un canvi de mentalitat. Si mirem sempre amb les mateixes ulleres no canviarem les estructures.