Accions

Coinnova16, taula d'educació i treball 2016/11/30/apunts

De teixidora

11:00-12:30 h PUNTS DE TROBADA D’INNOVACIÓ SOCIAL I DIGITAL

Quatre taules per treballar en la construcció d'una xarxa de laboratoris oberts:

Educació, treball..   


Jose Dinamitzador -


Valentin Ojeda - Viladecans tecnòleg - treballa en ensenyament i fabricació digital + robòtica i digitalització, volen crear espais maker i fablab.

Cap on volem anar: El nostre projecte es troba en procés de fabricació, ens interessa allò social i educatiu, escoltem a tothom.


Cesar Garcia, tècnic de joventut a Viladecans - Treballa en participació, temes culturals i educació, Dóna suport al Valentín Ojeda. 

Cap on volem anar: Com a administració des de joventut dediquem temps i esforços a promoure la igualtat, treball, salut... És molt important però a vegades no donem importància al medi ambient, l'ecologia, la sostenibilitat, que són capitals, de futur i de present, sobretot. Treballar la innovació tecnològica en aquest sentit.

Motivacions i barreres: Fem molts esforços però allò motivador és la valoració i evaluació.


Mònica Garriga- Presenta teixidora. Pren notes de la sessió.


Xavi Dominguez - Vailets hacklab - Comunitat de tecnòlegs i professors per ajudar el sector educatiu per innovar, cursos i tallers per a nens, no som una organització sense registre mercantil. Com a comunitat estarem recolzant qualsevol iniciativa que sigui afí als membres de la mateixa.

Cap on volem anar: Som una comunitat, per tant jo ara no puc decidir quin serà el nostre projecte de futur, qualsevol en el qual els nens i nenes siguin al centre, com a creadors de tecnologia. 


Marcelo - Consultor d'innovació, formació i habilitats de consultoria. Laboratori de projectes amb citilab per ajudar a dissenyar projectes d'innovació.

Cap on volem anar: Project Lab és una comunitat de projectes d'innovació per a debatre. Dos elements connectats - vinc del món industrial - crec q hi ha un component social a la indústria 4.0. Els makers i labs en són part crucial però no escolten. La formació professional, la dual alemanya, necessita introduir persones a empreses per via de projectes. En el futur pot ser reglada.

Motivacions i barreres: La importància de la relació entre la industria 4.0 i el món maker, per a mi una cosa desconeguda fins avui. Demà (1/desembre) hi ha unes jornades sobre industria 4.0 en El Prat i dubto que s'hi mencioni el món maker. I això que estem en un món de retorn als artesans.


Rolando Chacon - Profesor d'escola de camins, camins makers per a promocionar robòtica...

Cap on volem anar: Com a professor d'una escola amb estudiants d'enginyeria, pensen en la construcció de futur, però no en la construcció d'aquestes smartcities on no només els constructors d'una ciutat com la que tenim ara, sinó de futur, en la línia industrial 4.0. Com en altres industries, la robotització pot generar problemes de futur.

Motivacions i barreres: quan es treballa de manera sensata, 1+1 és més que 2. Sumar amb compromís, el compromís és important.


Daniel Cruz - Cooperativa social Tangencial - filosofia maker, projectes d'impacte social, crear nous espais makers a diferents poblacions, St Feliu de Llobregat i també a Igualada. Projecte per donar suport a la creació de nous espais makers. Projecte intergeneracional al voltant de la fabricació digital.

Cap on volem anar: he marcat tots els camps com a bon maker, ja els hem treballat però són un exemple de generació de nous espais makers, d'accés públic, un programa d'emprenedoria maker, gent que no sap com passar de l'invent a l'empresa, i aquest programa d'impuls és això. Casals de gent gran per fer projectes intergeneracionals relacionats amb la fabricació digital.

Motivacions i barreres: És important que el projecte tingui darrera una necessitat real.


Ester Prat - empresa publica - Fàbrica de les arts, antiga fabrica industrial Granollers, bibllioteca, cultura popular, sala d'artistes, tema del fablab és pel qui vé, a la fabrica hi ha col.lectius q toquen tecnologia, robòtica, ...

Cap on volem anar: Ara mateix no puc aportar res, he vingut a escoltar.


Millana orlandi? - Tinker Labs ??? Laboratoris de fabricació digital, petits fab labs en el campus de la UPC??? Però fem un projecte privat, independent. Mirem de professionalitzar el nostre espai i ens enfoquem en temes socials, treballem amb la Creu Roja, la Casa d'Oficis, la Fundació Orange,...

Cap on volem anar: ser una plataforma I+D. Amb un potencial de projectes relacionats amb la fabricació digital, l'altre projecte de fablab és crear una plataforma amb què llançar els talents que detectem amb els cursos de formació que estem fent ara.


Salvador Valls, director d'Esports Ajuntament Cornellà, i president de ?¿? Esportiu de Llobrgegat vol utilitzar l'esport com una eina educativa, de cohesió social, no d'èxit. El projecte va ser iniciativa de l'alcalde, jo sóc responsable de tirar-lo endavant.

Cap on volem anar: Volem treballar àmbits d'educació i cohesió social perquè l'esport ha de ser una eina generadora de noves conductes socials. 

Motivacions i barreres: El més interessant, es treballar en un canvi d'hàbits, utilitzant l'esport, però també és important que es generi des de la base, des del principi, no des de la institució o l'empresa privada, hem de generar aquesta xarxa per treballar des de baix. No estaria disposat a que el producte tingui exclusivament un interès econòmic.


Nuria Valero, fundadora de Lazzum per a microemprenedorsi ciutadans productors. Treballen en col.laboració amb entitats privades i públiques per acompanyar micro emprenedors de projectes d'impacte social.

Cap on volem anar: en treball i participació, volem treballar amb microemprenedors i dissenys.


Fernando Vilariño, Físic de Library Living Lab de Sant Cugat del Vallès. Exploren com la tecnologia transforma l'experiència cultural de la gent. Amb 5 eixos: sosteniblilitat, ecosistema connectat, polítiques, posicionament local. Hem aconseguit crear un conjunt d'activitats dins la biblioteca.

Cap on volem anar: Volem identificar entorns d'educació no reglada com biblioteques on l'aprenentatge es fa a través de la co-creació, impressores 3D. Les estructures polítiques no estan adequades a acollir aquestes dinàmiques, veure com s'estableixen nous canals dins institucions per poder traslladar resultats al policy making efectiu.

Motivacions i barreres: És important que el projecte tingui una visió transformadora, no motiva participar en un projecte que no tingui aquesta visió.


Isidro Fernández, antropòleg de la Universitat de Barcelona, ha estat fent recerca sobre labs a l'Àfrica, el Marroc, Senegal i Nigèria. Tinc una petita empresa que es diu Worondo, fem disseny i temes d'innovació social, treballant amb dues escoles de Sabadell sobre processos d'innovació i tecnologia, per entendre el món en la seva diversitat i dissenyar processos de treball en xarxa, innovació, i responsabilitat social.

Cap on volem anar: intentant fer recerca etnogràfica aplicada, començant amb escoles de Sabadell per veure com posem el model d'educació i formació sobre innovació, desenvolupament creativitat, a la UB antropologia pràctica artística, entenen l'educació com a performance de l'aprenentatge de sistemes, models factibles. Un dels problemes que hem trobat és que el model de Finlàndia pot ser molt bo, però l'hem de vincular a la recerca en el procés de transmissió cultural. Els professors segueixen temaris, cal que els educadors tinguin experiència en processos de recerca, d'innovació. No hem de formar només els nens, també cal formar els educadors fins i tot família. 


Isidre Bermudez, formació Fundació Esplai experiències i projectes entorn a la garantia juvenil, com a sistemes de finançament de projectes d'innovació, un any i mig treballant en establiment de triples o quadriples hèlix per proveir persones, treballadors formats en programació de diferents idiomes perquè les empreses tecnològiques tinguin, nova línia per formar gent d'innovació social digital, béns socials, com una nova proposta que està conjuntament amb citilab, de manera pionera, estem treballant una mica d'intuïció.

Cap on volem anar: Ambit educació, treball i participació. Som una organització de segon nivell, no treballem amb usuaris finals, ens adrecem a formadors gent que està en contacte amb el públic final. Tot el tema relacionat amb codi i la robòtica, amb menors, nens i joves, treballar amb monitors d'esplai fins persones a biblioteques perquè puguin integrar aquest tema en el seu dia a dia, q deixi de ser seccional i passi a ser habitual. desenvolupament  implementar noves estratègies que permetien desenvolupar els projectes.

Motivacions i barreres: Nosaltres portem molts anys fent parteneriats de tota mena, hi ha coses que han funcionat molt bé, i altres no, un projecte que signifiqui construir implica treballar en un entorn que hi ha gent entesa, que aporti aprenentatge i coneixement a totes les parts, la resta significa treballar, pica pedra, però el punt és trobar un parteneraiat amb el qual realment es pugui treballar i construir.


Jordi Reynés, director de xarxa d'ateneus de fabricació, generar un nou servei d'interès públic, per desconcentrar-se arreu, com un recurs per tots els projectes que han sortit, que tinguin a veure amb l'educació, la inclusió, la sostenibilitat, el treball, la cohesió social. La voluntat és crear un servei public i donar suport a projectes que tinguin contraprestació, relació social, tenim recursos d'espais, tecnòlegs a canvi que el que desenvolupi el projecte faci un retorn social al barri. Vocació de polinitzar quants més ajuntaments millor, i gual que es parla de la xarxa de biblioteques o d'ambulatoris, també d'ateneus de fabricació, fent èmfasi a la filosofia de l'ateneu 'jo dono tu dones', i no la tecnologia en forma de màquines que es diu als fablab.

Cap on volem anar: Cap a més cohesió social, perquè ve donada per la utilització de la resta d'àmbits, laboral, mobilitat,... tots els que al final serveixen per cohesió social, pacifica col.laborativa, nosaltres treballem amb programa pedagògic amb el Consorci d'Educació de Barcelona, el nostre soci més actiu es educació de la ciutat i ells des de dins estan preocupats amb l'educació, treballem amb una pota en el món del treball amb Barcelona Activa i territori, no despenjar-ho de les realitats del territori. 


Xose Pérez, Vailets Hacklab, membre de CAIEV, Associació d'Educació Viva, per la formació de professorat i jornades orientades a un altre tipus d'educació. També és soci de Tarpuna, una cooperativa amb horts socials, programa de fabricació social i digital, i amb una associació que es diu "Banc d'energia", on s'ajuda famílies que pateixen pobresa energètica, a formar nens sobre què és l'energia, com la vivim, que siguin capaços de generar comptadors energètics, i entendre-ho i explicar-ho a la família i els amics.

Cap on volem anar: Poder portar un dels projectes de Tarpuna a escoles i entrorns educatius no reglats, on els nens són motors del canvi, que se sentin apoderats per perdre la por, comença d'ells mateixos, participació.


Alejandro ¿?¿ - director del BDN Lab, un centre maker allotjat en una nau industrial, a Pep Ventura de Badalona, amb 300 m2 espai makers, amb la tecnologia habitual de fablab i el 2017 tindrem espai de coworking a sala superior. L'eix tecnologia com a vertebrador, per a fomentar l'ocupació dels joves que són membres de l'Aliança, perquè vol ensenyar a empreses i a l'àmbit educatiu, a vincular joves a punt d'entrar a l'àmbit laboral, que ho facin per iniciativa pròpia o vinculant-se a les empreses que estiguin a la planta superior, com un linkedin però local - iniciativa privada + àmbit juvenil.

Cap on volem anar: És difícil decidir quin color posar, acabem de néixer pel que el futur és el nostre present. Accés a la tecnologia d'alumnes i professors, que vegin que la tecnologia pot facilitar l'aprenentatge. És com el fablab school, va per aquí la nostra línia. Hem començat a treballar cohesió social, joves amb necessitats educatives especials puguin capacitar els joves en un àmbit laboral tecnològic, amb necessitats educatives especials o ninis. 

Objectiu personal, medi ambient, renovables, perquè personalment m'interessa, i vull que s'utilitzi l'espai i recursos en aquest àmbit.


Natalia Mir- Agencia Innobaix (Baix Llobregat), fer créixer empreses hi ha una part social, la innovació no es només social sinó també relacional. Fem capacitacions per empreses, tallers creativitat i emprenedoria, per a nens i universitaris. Per exemple, universitaris en atur fan una ruta per la comarca, i així fomentem la cohesió i que el talent no marxi de la comarca.

Cap on volem anar: línia de treball i educació, dins la xarxa innovació social i col.laborativa que després Pablo Muiño i Sergi¿? explicaran. Aquí tenim un tema més social, podríem abarcar-los tots, però el xisc va néixer arran d'aquestes trobades, la innovació seria més línia de treball i educació.


Stephanie Marze, Ali Siam, Guillaume Thureau- factoriaF5 - Basada en el model de simplo.com francès, que volen replicar el model a Espanya. És una escola digital inclusiva dirigida als jóves de 18 a 30 anys, però també a altres grups exclosos, persones en situacions d'exclusió, que volen reinventar-se, utilitzant les tecnologies per ajudar a les persones a entrar en el món professional, i a acompanyar-les.

Cap on volem anar: Guillome és coordinador d'escoles de segona oportunitat, fent una escola digital inclusiva i solidaria per a la transformació social, per donar una segona oportunitat per a joves que no tenen ni qualificació ni feina, que podrien integrar un sector digital quan la majoria dels casos imaginem que al menys poden fer oficis manuals. Pot ser una eina de transformació social per a reduÏr l'escletxa digital entre els joves en situació d'aprendre i de transmetre. El meu compromís personal va amb l'economia social i col.laborativa, l'escola pot ajudar el sector a apropiar-se, a través de beneficiaris. Anticipen un canvi d'escala, volem portar-lo a nivell nacional i després a nivell mediterrani.


Santi Fuentemilla? del Fablab bcn, encarregat del programa d'educació. Sóc instructor del programa, intentem aplicar tota aquesta experiència de 7 anys, com traslladar-la a l'escola, tallers, activitats extraescolars, treballar conjuntament amb professors dins el currículum.

Cap on volem anar: En educació, veure com traslladar aquest coneixement als nens perquè tinguin una visió crítica de la tecnologia.


Emili Girald - telapolisnet Consultoria en temes de dinamització de projectes, noves formes de treball i educació. Eines de col.laboració, video conferència i streaming de projectes. Proposta de treball en els Pirineus francesos, amb estudiants d'ESO per col.laborar amb el projecte Catlabs. 

Cap on volem anar: Innovació i cultura, salut i societat podem aportar experiències en projectes i noves tecnologies, i serveis, eines que permeten més col.laboració i activitats presencials, que permeten incorporació de treballadors, professors, alumnes, en situacions desfavorides, fer arribar conferències que es fan a l'àrea metropolitana i qu no arriben a la Seu d'Urgell o a Villesa, fem transmissió video streaming, videoconferència.

Voldrien fer un projecte de recerca amb una universitat, formació telepresencial + software per gestionar presencia alumnes remots, i interaccionar mes fàcilment professors i video-conferenciants.
Primera valoració/conclusions[ ]

Molta gent fent coses similars que podrien coorin

Buidat continguts[ ]

Paraules clau ateneus de fabricació, robòtica, makers, makerspaces, Indústria 4.0, laboratoris, co-creació, educació, treball, innovació social digital

Actors mencionats

Posa aquí persones, projectes i organitzacions mencionades

Persones >

Intervinents > Valentin Ojeda, Cesar Garcia, Mònica Garriga, Xavi Dominguez, Rolando Chacon, Daniel Cruz, Ester Prat, Millana Orlandi, Salvador Valls, Nuria Valero, Fernando vilariño, Isidro Fernández, Nuria Valero, Fernando vilariño, Isidro Fernández, Isidre Bermúdez, Jordi Reynés, Xose Pérez, Alejandro, Natalia Mir, Stephanie Marze, Ali Siam, Guillaume Thureau, Santi Fuentemilla, Emili Girald

Projectes > Vailets Hacklab, Project Lab, Tinker Labs, Library Living Lab, Banc d'energia, BDN Lab, simplo.com, Catlabs

Organitzacions > Consorci d'Educació de Barcelona, CAIEV Associació d'Educació Viva, Tarpuna, Tangencial, Fàbrica de les arts Rocaumbert, Lazzum, Worondo, Fundació esplai, Xarxa d'ateneus de fabricació, Innobaix, Citilab, Barcelona Activa, Fablab