Accions

Codisseny incubació Coòpolis 13 des de la mobilitat sostenible 2019/06/03

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Codisseny incubació Coòpolis 2019

Calendar Noun project 1194.svg

Codisseny incubació Coòpolis 13 des de la mobilitat sostenible

Quan: des de 03-juny-2019 fins a 03-juny-2019 · Hora: 11:00 - 13:00· On: BiciHub · c/Pere IV, 58-60 (Poblenou, Barcelona) (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Coòpolis, BiciHub, LabCoop, femProcomuns, Calidoscoop, Etcèteres

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @coopolis_bcnDes del Cercle d‘Incubació de Coòpolis s'està dinamitzant un procés participatiu per definir què ha de fer i com ha de ser la Comunitat d‘incubació de Coòpolis. Aquest procés, iniciat al febrer de 2019 consta de 14 sessions de codisseny i concluirà al mes de juny del mateix any.


“… La primera sessió va abordar diversos aspectes per obrir el procés i la darrera servirà per concretar de cara a definir una proposta. Entre elles hi ha 12 sessions més, cada sessió té un enfocament amb el propòsit d'obrir a la participació i tenir diverses perspectives.

Aquesta sessió: * Quines necessitats de mobilitat pot requerir un espai d’incubació com Coòpolis i/o les iniciatives i grups residents?

 • Com podria un grup de mobilitat articular accions conjuntes o d’intercooperació amb altres cooperatives/ grups que formen part de la comunitat extensa de Coòpolis?
 • Quines relacions d’incubació de projectes es poden establir amb el BiciHub?Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic270519

Sessió 12: Títol Codissenyem la comunitat d’incubació de Coòpolis des de l’economia circular i el món maker - Data:  27/05/19

Preguntes:

1) Quines oportunitats i facilitats pot oferir la incubadora per impulsar projectes d’economia circular i maker?

2) Com podem posar-ho en pràctica i que es podria auto-produir?


Apunts de la sessió

participants: Marion, Ana, Xose, Isaac, Coloma, Marc, Francesc, Ferran Fabregas ( 3 dones, 5 homes)

presentació per part de la Sandra i en Wouter del procés de disseny de la Incubadora de Coolis, un resum de les sessions fins ara i el Bloc 8 i Bloc 4.

hem utilitzat les imatges d'objectes, mobiliari etc. les participants es presenten en relació a les imatges

Fem dinàmica rellotge (hi ha uns temes i a cada posició de busques canviem de tema)

12h Quines oportunitats i facilitats pot oferir la incubadora per impulsar projectes d'economia circular? bloc 8

obrir  a particulars també per persones particulars que no tenen un projecte molt elaborat. que no sigui necessari formar part de cap entitat, cooperativa. es considera que s'ha de pagar pels serveis bàsics, però ha de ser una cosa accessible. lo del límit del temps no es té clar si ha de ser un temps limitat. Això és especialment important en la part de co/autoproduir certes infraestructures o serveis de la comunitat: es necessitarien relacions estables i no només temporals.

podria tenir una pre-incubadora on persones interessades amb idees a concretar podrien gestar projectes

Visibilitat, que sigui un espai permeable, obert, que es vegi des de fora. Si cal la incubadora ha de sortir fora. Mostrar cap enfora.

nodes als barris, fer vincles amb espais ja existents que es poden aprofitar com a nodes. Made-BCN va oferir el seu espai maker a Hostafrancs per aprofitar equipaments, maquinari, coneixements especifics.

sinergies entre diferents iniciatives cooperatives, que altres es puguin vincular

conectar amb grups de consum (en general)

pràctiques d'ecodisseny, tallers

wiki amb material disponibles, informacions concretes,. també poden haver materials pràctiques dels projectes. que sigui un espai on també hi hagi informacions. Si vull fer un material circular, que hi hagi una guia i material per tal que es puguin autorealitzar.

Conectar amb grups de consum on poder comprar materials...grups de consum interns i externs. Que no sigui algo endogamic, que també atraiguin projectes de fora.

PODER OFERIR ASSESSORIA EN MODELS DE NEGOCI: molts projectes necessiten ajuda amb això, treballar "en obert" és un repte per molts i requereix assessorament, acompanyament. Per un costat els projectes incubats ho necessiten i per l'altra els projectes participants poden esdevenir en nous referents.

Codi obert

corner de intercanvi i reparació (i fer xarxa entre iniciatives)

re-use- acaba a vegades acumulant material no hi ha sortida, cal veure com es dóna sortida.

sensibilització de la ciutadania sobre materials reutilitzats i circuits d'economia circular (com p.e. eReuse).

fer xarxa amb altres, poder accedir a materials que tinguin altres.

La comunitat de incubació podria tenir satel·lits locals

3h - quines oportunitats i facilitats pot oferir la incubadora per impulsar projectes d'economia circular? bloc 4

Magatzems de materials, eines i maquinari

identificar els sectors interessants, i veure on hi ha buits, promoure la diversitat i complementarietat. (sector més industrial i artístic per exemple) Utilitzar aquests sectors com criteris de selecció de projectes

espais diafans, espai pensat per ocupar amb diferents usos. per facilitar projectes més artístics i projectes més grans

a vegades els estudiants busquen espais per fer prototips i podria ser un espai utilitzat per aquests joves. Amb persones mentores

tallers i activitats dinamitzades per gent del sector de l'economia circular

espais oberts per la fabricació digital + artesanias per fer prototipatge i producció el molt petita escala

complementar amb partners de producció, per fer produccions més grans o possiblement en massa.

col·laboradors externs, que puguéssin aportar punts de vista, podrien ser "observadors" en una fase oberta per incloure més gent i reforçar els projectes

combinar diferents oficis (panaders, etc)

6h - Com podem posar-ho en pràctica i què es podria coproduir? bloc 8

tallers de disseny de mobles, algu que té experiència pot fer tallers

incloure persones amb expertesa professional en (eco-)disseny

tenir (o fer servir) una moneda social per intercanviar serveis (el Rec?). més que intercanviar temps. Plataforma on registres intercanvis

autofinançament. si espai necessita una maquinaria, la gent interessada compra aquesta maquinària i la posa al servei a canvi de la moneda (o token).

contemplar el tema energies renovables

aprofitar infraestructures existents com la fusteria de can batlló per produir mobiliari.

identificar proveidors de proximitat per co-produir

identificar grups de consum i explorar les relacions amb l'espai de producció

espai de reparació i tallers de reparació

reinsertar materials en la cadena de producció

facilitar a les entitats que estiguin a l'espai l'ús de materials sostenibles, tallers de reciclatges

fer autoproducció de tot és inviable, col·laborar en negocis de l'entorn (fusteria de can batlló i altres del barri). Establir col·laboracions i que formin part més endavant de la incubadora. També vincular amb escoles, residències, recursos que tinguin materials. conèixer les necessitats de l'entorn. Per això seria interessant fer una tasca de identificació de necessitats i oportunitats de l'ecosistema Coòpolis i entorn de forma continuada. És a dir per coneixer les necessitats agregades dels membres de la comunitat d'incubació, de grups de consum de la ciutat, de la XES que de forma combinada podria fer sostenible la producció per necessitats internes i externes de productes ecosostenibles de petita escala. Reconeixem que per produir un producte a mida per una persona el cost és normalment inassumible a preus de mercat i per tant és necessari consensuar un producte a mida de petita escala, una escala suficient per poder sortir dels costos i evolucionar un producte i un mercat social al voltant que generi noves interaccions socials i economiques. Apart de identificar les necessitats, també és important identificar les oportunitats de col·laboració amb proveidors de proximitat dins del barri/ciutat/regió segons quins productes i serveis especifics que es requereixen.

9h - Com podem posar-ho en pràctica i què es podria coproduir? bloc 4

energia renovable

consum alimentari, autoproduir-se, obrador.

mobiliari, escalar els prototips que s'han fet pel modul 8 a una major escala en el modul 4. possibilitat de producció de petits lots de determinats productes (c.f. Remakery a Londres)

mitjans de comunicació autoprodueixin i que facin difusió

hort - cobertura sostre verda, possibilitat de tenir-ho instal·lacions de aquaponia com p.e. amb els companys de Aquapioneers

Cantina

espai de reunió creativa per gent de l'entorn maker

orientar a grups de consum i producció

que hi hagi permeabilitat, gent que hi estigui més permanent, sense que es quedi enquistat el grup, que hi hagi fluxe, però si no hi ha una necessitat d'espai no cal que marxin i poden mantenir l'espai. Que hi hagi fluxe, però potser alguns projectes ens interessen que es mantinguin. Sobre tot si es decideix de autoproduir determinades infraestructures i serveis. P.e. si es decideix de tenir una maquina fresadora de control numeric (CNC), cal que hi hagi gent més experta per poder fer un manteniment adecuat. Aquesta gent hauriem de poder oferir un vincle més estable.

Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Informe de la sessió de codisseny. Recull d'aportacions fetes per les persones participants i qüestions a seguir treballant.

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: codisseny, incubació, economia social i solidària, cooperativisme, mobilitat, bicicleta, cargobici, cotxe elèctric, carrils bici, mecànica de bicicletes, mobilitat sostenible, economia circular, maker, fabricació digital, artesania, autofabricació, eco-disseny, cadena de producció, reutilització de materials, cataleg de materials, espai de reparació, magatzem de materials, tallers de disseny, mobiliari, hort, aquaponiaenergia solar, producció en lots, models de sostenabilitat en obert, moneda social, tokens, grups de consum, grups de producció, grups de consum i producció, identificació de necessitats, identificació de proveïdors locals o de proximitat, preincubadora, canals de comunicació comunitaris, IoT, Internet de les Coses, circuit de reutilització

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: La fusteria de Can Batlló, REC (la moneda), Twistab, Arduino, ESPurna

Organitzacions mencionades: Ateneus de Fabricació, Made-BCN, Remakery, eReuse, Aquapioneers, TTNcat, Xarxa Oberta de l'Internet de les Coses, FabLab, Valldaure, Bits & Books

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostes


Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


 • triar quins sectors es vol tenir en compte en la comunitat d'incubació,
 • donar-li espai físic i en el programa d'activitats per atraure persones i projectes implicats en l'economia circular i maker,
 • eines per identificar necessitats i oportunitats a intercooperar o co-produir amb actors de proximitat (barri/ciutat/regió/...),
 • combinar i agrupar necessitats i consensuar el disseny de productes de eco-disseny per fer sostenible el seu disseny i realització en lots,
 • consensuar l'ús de moneda(s) social(s) abans que banc del temps: el temps no funciona bé com a moneda per produir i intercambiar productes,
 • considerar la possibilitat de tenir una pre-incubadora en un context més flexible i accessible a la participació,
 • l'autoproducció de infraestructures i serveis estables de la incubadora requereixen relacions estables amb persones i col·lectius expertes; això necessita consideració en el model de la incubadora

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
 • Conclusions
 • Acords
 • Tasques a fer
 • Preguntes obertes
 • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: BiciHub · c/Pere IV, 58-60 (Poblenou, Barcelona)

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal