.
Logotip-teixidora-tror-slim 4anys trz.svg

.

· · ·
SARS-CoV-2, grey and white.svg Iniciatives i publicacions en la crisi del COVID-19. Contribuïm a documentar-les.

· · ·
Vietnamese Dragon blue.svg #TeixiRepte #femBlaus i #femLiles amb Android Emoji 1f381.svg compensacions per millorar continguts a Teixidora.

 Accions

Codisseny incubació Coòpolis 12 des de l’àmbit de reciclatge i la comunitat maker 2019/5/27/apunts/01

De teixidora

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic270519

Sessió 12:Codissenyem la comunitat d’incubació de Coòpolis des de l’economia circular i el món maker - Data:  27/05/19

Preguntes:

1) Quines oportunitats i facilitats pot oferir la incubadora per impulsar projectes d’economia circular i maker?

2) Com podem posar-ho en pràctica i que es podria auto-produir?

Apunts de la sessió

participants: Marion, Ana, Xose, Isaac, Coloma, Marc, Francesc, Ferran Fabregas ( 3 dones, 5 homes)

presentació per part de la Sandra i en Wouter del procés de disseny de la Incubadora de Coolis, un resum de les sessions fins ara i el Bloc 8 i Bloc 4.

hem utilitzat les imatges d'objectes, mobiliari etc. les participants es presenten en relació a les imatges

Fem dinàmica rellotge (hi ha uns temes i a cada posició de busques canviem de tema)

12h Quines oportunitats i facilitats pot oferir la incubadora per impulsar projectes d'economia circular? bloc 8

obrir  a particulars també per persones particulars que no tenen un projecte molt elaborat. que no sigui necessari formar part de cap entitat, cooperativa. es considera que s'ha de pagar pels serveis bàsics, però ha de ser una cosa accessible. lo del límit del temps no es té clar si ha de ser un temps limitat. Això és especialment important en la part de co/autoproduir certes infraestructures o serveis de la comunitat: es necessitarien relacions estables i no només temporals.

podria tenir una pre-incubadora on persones interessades amb idees a concretar podrien gestar projectes

Visibilitat, que sigui un espai permeable, obert, que es vegi des de fora. Si cal la incubadora ha de sortir fora. Mostrar cap enfora.

nodes als barris, fer vincles amb espais ja existents que es poden aprofitar com a nodes. Made-BCN va oferir el seu espai maker a Hostafrancs per aprofitar equipaments, maquinari, coneixements especifics.

sinergies entre diferents iniciatives cooperatives, que altres es puguin vincular

conectar amb grups de consum (en general)

pràctiques d'ecodisseny, tallers

wiki amb material disponibles, informacions concretes,. també poden haver materials pràctiques dels projectes. que sigui un espai on també hi hagi informacions. Si vull fer un material circular, que hi hagi una guia i material per tal que es puguin autorealitzar.

Conectar amb grups de consum on poder comprar materials...grups de consum interns i externs. Que no sigui algo endogamic, que també atraiguin projectes de fora.

PODER OFERIR ASSESSORIA EN MODELS DE NEGOCI: molts projectes necessiten ajuda amb això, treballar "en obert" és un repte per molts i requereix assessorament, acompanyament. Per un costat els projectes incubats ho necessiten i per l'altra els projectes participants poden esdevenir en nous referents.

Codi obert

corner de intercanvi i reparació (i fer xarxa entre iniciatives)

re-use- acaba a vegades acumulant material no hi ha sortida, cal veure com es dóna sortida.

sensibilització de la ciutadania sobre materials reutilitzats i circuits d'economia circular (com p.e. eReuse).

fer xarxa amb altres, poder accedir a materials que tinguin altres.

La comunitat de incubació podria tenir satel·lits locals

3h - quines oportunitats i facilitats pot oferir la incubadora per impulsar projectes d'economia circular? bloc 4

Magatzems de materials, eines i maquinari

identificar els sectors interessants, i veure on hi ha buits, promoure la diversitat i complementarietat. (sector més industrial i artístic per exemple) Utilitzar aquests sectors com criteris de selecció de projectes

espais diafans, espai pensat per ocupar amb diferents usos. per facilitar projectes més artístics i projectes més grans

a vegades els estudiants busquen espais per fer prototips i podria ser un espai utilitzat per aquests joves. Amb persones mentores

tallers i activitats dinamitzades per gent del sector de l'economia circular

espais oberts per la fabricació digital + artesanias per fer prototipatge i producció el molt petita escala

complementar amb partners de producció, per fer produccions més grans o possiblement en massa.

col·laboradors externs, que puguéssin aportar punts de vista, podrien ser "observadors" en una fase oberta per incloure més gent i reforçar els projectes

combinar diferents oficis (panaders, etc)

6h - Com podem posar-ho en pràctica i què es podria coproduir? bloc 8

tallers de disseny de mobles, algu que té experiència pot fer tallers

incloure persones amb expertesa professional en (eco-)disseny

tenir (o fer servir) una moneda social per intercanviar serveis (el Rec?). més que intercanviar temps. Plataforma on registres intercanvis

autofinançament. si espai necessita una maquinaria, la gent interessada compra aquesta maquinària i la posa al servei a canvi de la moneda (o token).

contemplar el tema energies renovables

aprofitar infraestructures existents com la fusteria de can batlló per produir mobiliari.

identificar proveidors de proximitat per co-produir

identificar grups de consum i explorar les relacions amb l'espai de producció

espai de reparació i tallers de reparació

reinsertar materials en la cadena de producció

facilitar a les entitats que estiguin a l'espai l'ús de materials sostenibles, tallers de reciclatges

fer autoproducció de tot és inviable, col·laborar en negocis de l'entorn (fusteria de can batlló i altres del barri). Establir col·laboracions i que formin part més endavant de la incubadora. També vincular amb escoles, residències, recursos que tinguin materials. conèixer les necessitats de l'entorn. Per això seria interessant fer una tasca de identificació de necessitats i oportunitats de l'ecosistema Coòpolis i entorn de forma continuada. És a dir per coneixer les necessitats agregades dels membres de la comunitat d'incubació, de grups de consum de la ciutat, de la XES que de forma combinada podria fer sostenible la producció per necessitats internes i externes de productes ecosostenibles de petita escala. Reconeixem que per produir un producte a mida per una persona el cost és normalment inassumible a preus de mercat i per tant és necessari consensuar un producte a mida de petita escala, una escala suficient per poder sortir dels costos i evolucionar un producte i un mercat social al voltant que generi noves interaccions socials i economiques. Apart de identificar les necessitats, també és important identificar les oportunitats de col·laboració amb proveidors de proximitat dins del barri/ciutat/regió segons quins productes i serveis especifics que es requereixen.

9h - Com podem posar-ho en pràctica i què es podria coproduir? bloc 4

energia renovable

consum alimentari, autoproduir-se, obrador.

mobiliari, escalar els prototips que s'han fet pel modul 8 a una major escala en el modul 4. possibilitat de producció de petits lots de determinats productes (c.f. Remakery a Londres)

mitjans de comunicació autoprodueixin i que facin difusió

hort - cobertura sostre verda, possibilitat de tenir-ho instal·lacions de aquaponia com p.e. amb els companys de Aquapioneers

Cantina

espai de reunió creativa per gent de l'entorn maker

orientar a grups de consum i producció

que hi hagi permeabilitat, gent que hi estigui més permanent, sense que es quedi enquistat el grup, que hi hagi fluxe, però si no hi ha una necessitat d'espai no cal que marxin i poden mantenir l'espai. Que hi hagi fluxe, però potser alguns projectes ens interessen que es mantinguin. Sobre tot si es decideix de autoproduir determinades infraestructures i serveis. P.e. si es decideix de tenir una maquina fresadora de control numeric (CNC), cal que hi hagi gent més experta per poder fer un manteniment adecuat. Aquesta gent hauriem de poder oferir un vincle més estable.