Accions

Codisseny incubació Coòpolis 10 des de consum 2019/5/14

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Codisseny incubació Coòpolis 2019

Calendar Noun project 1194.svg

Codisseny incubació Coòpolis 10 des de consum

Quan: des de 14-maig-2019 fins a 14-maig-2019 · Hora: 17:00 - 19:00 · Llengua: ca-català Organitza: Coòpolis, LabCoop, femProcomuns, Calidoscoop, Etcèteres

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @coopolis_bcnDes del Cercle d‘Incubació de Coòpolis s'està dinamitzant un procés participatiu per definir què ha de fer i com ha de ser la Comunitat d‘incubació de Coòpolis. Aquest procés, iniciat al febrer de 2019 consta de 14 sessions de codisseny i concluirà al mes de juny del mateix any.


“… La primera sessió va abordar diversos aspectes per obrir el procés i la darrera servirà per concretar de cara a definir una proposta. Entre elles hi ha 12 sessions més, cada sessió té un enfocament amb el propòsit d'obrir a la participació i tenir diverses perspectives.

Aquesta sessió: * Com pot el consum ser motor de nova economia cooperativista?

 • Com pot una comunitat d’incubació fomentar l’agrupació de consumidors i usuaris com a motor generador de producció, serveis, llocs de treball i un major control dels usuaris sobre el seu consum?
 • Com pot servir per a la consolidació dels àmbits on hi ha solucions de l’ESS i com pot generar projectes nous on no hi són?
 • Com pot fer d’enllaç perquè entitats ja existents acullin nous projectes o facin nous projectes conjuntament?
 • Com es relaciona la comunitat d’incubació amb el cercle de consum?Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic140519

Sessió 10: Codissenyem la comunitat d'incubació de Coòpolis des del Consum - Pregunta - Data:  14/05/19

Apunts de la sessió

Paper dels Ateneus: "Ateneus Cooperatius" és un programa subvencionat de la Generalitat de Catalunya que impulsa des de fa 3 anys per ajudar a crear i consolidar projectes cooperatius arreu de Catalunya.

Coòpolis, l'Ateneu cooperatiu de Barcelona som:

La Ciutat Invisible, Lacol, Col·lectiu Ronda, Grup ECOS, Impuls Cooperatiu de Sants, L’Esguard, La Pera

MigrESS, Iacta Sociojurídica, Queviure, Més Opcions, Sostre Cívic, FETS, FemProcomuns, Labcoop, Etcèteres, Calidoscoop

L'Ateneu de Barcelona té 3 cercles: Consum (Sostre Cívic, Queviure i Fets), Migracions i Incubadora.

Coopolis preveu tenir un espai d'incubació de projectes en 2 moments, 1er espai físic nau 8 amb uns 400m2 2on moment a la nau 4 amb uns 4000m2.

Presentació persones presents

Núria Vega - supermercat cooperatiu, sòcia dels Grumets de Sant Andreu, Desvestint Aliments conciència de què mengem, llibre sobre grups de consum Barcelona.

Jaume Riera- ha estat enginyer i profe formació professional, forma part del grup local de Barcelona de Som Energia; té experiència en impulsar una cooperativa al 78 a Olot, els alumnes no els contractaven i van muntar cooperativa de treball associat per trencar el mercat i quan la gent es va col.locar vam plegar. Ara a Som Energia, la funció d'educació social la fem activistes, persones, fem xerrades de divulgació sobre transició energètica...

Enric - La Garrofera de Sants, 3 anys de vida, venim de la Germinal que té més de 20 anys, formem part de la comunitat de Can Batlló.

Jose - Opcions

Dinàmica - 1er moment

Penseu 2 o 3 projectes de consum que hagin sortit bé, inclós el vostre, i indqueu quines condicions o especificitats han permès que existissin. (groc)

Penseu 2 o 3 projectes de consum que no hagin sortit bé,  i indqueu quines condicions o especificitats han impedit que existissin. (blau)

FoodCoop supermercat, Katuma, (Des)vestint aliments

(+)

- Motivació inicial, entusiasme per construir juntes

- Finançament inicial: quan tens clar el projecte, busques finançament i pot ajudar a avançar en la concreció

- Comunitat al darrera del projecte, pesones que impulsen

- Eines de comunicació, bidireccionals, cap enfora però també endins

- Espais on trobar-se

(-)

- Desconeixement de recursos (tecnològics, acompanyament, formatius...)

- Burocratització de la informació, pot portar que la gent es cansi, desconnecti del projecte

- Dificultats d'agenda

- Manca de finançament

- Projecte no col·lectiu (no enfortit)

Som Energia

(+)

- Impuls gràcies a l'experiència d'una persona d'un altre país, persona dinamitzadora que porta experiència d'altres llocs

- Creença que no "et podies barallar" amb Endesa

Cooperatives d'autoconsum compartit d'energia elèctrica (agrupació de gent que el que li sobra a algú entri algú altre a consumir; p.ex.quan jo marxo a treballar el botiguer pot aprofitar la producció generada)

(+)

- Gràcies a la nova legislació que ho permet; transposició legislació energètica europea

(-)

- Quan no existeix la legislació; bloqueig legislatiu per interessos políco econòmics

Projecte per netejar els boscos i produir pèl·let (projecte d'inserció sociolaboral)

(-)

- Concepte de propietat dels propietaris dels boscos

- Formació a persones migrades

La Garrofera de Sants

(+)

- Local cedit (als inicis no el teníem, però ara ja sí)

- Repartir el poder de decisió absolutament entre tothom que fa ús del projecte (treballar el consens,...)

- Suport econòmic fundacional (ni per la constitució, ni per alguns projectes)

(-)

- La competència (tenir una botiga agroa-cooperativa molt a prop)

Germinal

(+)

- Militància, persones que realment es creuen el projecte

- Quan va néixer era únic, singular, sense competència

(-)

- Al créixer li van faltar persones militants, quan es creix convé la professionalització i s'ha d'estar preparat per assumir-ho

- Estatuts tan llargs que dificultaven la gestió (l'excés d'ideologia), la presa de decisió,...

Opcions, la revista

(+)

- Idea nova i "potent" quan neix; en el 2002 context històric interessant i facilitador per innovar, trajectòria ecologista, moviments

Opcions (compres conjuntes)

(-)

- No va sortir bé perquè el model es va plantejar malament i la proposta tecnològica que ens van fer no era bona

Grup Ecos

(+)

 - Visió amb passió, xarxa relacional bastant tupida

 Som Mobilitat

 (+)

 - Bons perfils professionals que donen servei a una col·lectivitat de consumidors, els serveis estan molt orientats a satisfer necessitats

 

Dinàmica - 2on moment

Amb el que heu aportat, mirarem si hi ha elements que es dupliquen i els endreçarem per blocs:

- Espai- 

Físic de reunions - facilitar un espai de reunió és una manera d'impulsar,

Tenir ubicats espais comercials per executar l'activitat econòmica - relació amb el territori - una iniciativa de consum necessita estar arrelada al territori

Lògica de serveis - depen de les dimensions que vulguis agafar, l'espai té que veure amb la xarxa relacional

- Xarxa relacional (coneixement legal, lobbying,... recursos, formació)

Facilita trobar espais amb els quals connectar

Una cooperativa de consum ha de compartir l'espai amb altres iniciatives

A través del consum podem transformar el model econòmic,

La comunitat d'incubació podria fomentar la trobada entre diferents col.lectius sectorials

Ser més proactius perquè la gent es relacioni o, menys, simplement facilitar l'espai i que les persones facin el que vulguin?

Impuls de Sants fa aquesta promoció de la xarxa relacional o la fan els projectes que participen en la comunitat d'incubació?

M'imagino que seran projectes nous, de nova creació,

FoodCoop estem incubats a la InnobaBAdora; els projectes que tenim certa expertesa, fem sessions on la gent s'apropa, coneixen el nostre projecte, fem elevator pitch, i així coneixem altres projectes, fem comunitat, establim futurs lligams, més en lògica de dinamització.

La dinamització pot ser política o festiva, l'important és conèixer gent per poder-hi crear sinergies.

Compartir coneixement col.lectiu i recursos- la incubadora com a biblioteca de recursos de coneixement, per exemple com s'ho munten les cooperatives

Hi ha xarxa relacional de persones i d'entitats

- Finançament. 

Base a subvencions (suport a redactar projectes, informació,...

Si parlem de consum el normal és que siguin els consumidors els que financien el consum

Cas del Supermercat cooperatiu van ser persones que van sortir de casa que van unir-se per fer un supermercat. Si volem fer una campanya de crowdfunding, algú va portar el documental i el va promoure. Esdeveniment inicial a facebook, el cercle de consum va mirar de dinamitzar-lo per ajudar a evolucionar i presentar-se a dues subvencions; el projecte ha rebut els calers i hi ha dues persones que enforteixen el projecte, desenvolupen el pla de negoci.

Som Energia és un projecte de gent, la governança de la gent és de la gent.

Som Energia, va participar en un programa de la Generalitat de Catalunya

Amb el supermercat cooperatiu no tinc clar quina és la governança? Ara està consituït com a associació i l'objectiu és constituir-nos com a cooperativa.

La incubadora ha d'incitar a que la gent s'apunti a la cooperativa,

- Comunicació (interna i externa) 

- Cohesió comunitat (entusiasme, comunitat, persones que l'impulsen, empenta, militància, passió, visió...)

La comunitat d'incubació ha de fer formació, sensibilització,

inspiració, visites de gent de fora, ha d'ajudar a que la gent se li "encengui la bombeta",

acompanyar

Ajudar a "superar" les dificultats d'agenda...

- Singularitat (del projecte, del col·lectiu, de l'entorn)

La comunitat d'incubació ha d'ajudar a projectes nous a trobar complicitats amb altres ja existents en el mateix sector, buscar maneres d'encaixar

La incubadora ha de ser promotora d'iniciatives ? No, això és un estudi que ha de fer la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona

Tu pots triar quin tipus de projectes tirar endavant, si fas un exercici previ de sectors vitals

Us trobareu al revés, la gent voldrà obrir projectes a llocs on ja existeixen

- Governança

Sobre governança, l'experiència de Brooklyn, i comparant-ho amb altres, insistiria a trobar mecanismes participatius perquè la gent es faci el projecte seu.

La comunitat dincubació què pot fer? Acompanyar projectes que necessiten que les comunitats aprenguin a relacionar-se en la cooperativa i després sàpiguen caminar soles.

Dificultat de dirigir el projecte de consum cap a la governança, serà diferent segons si és una cooperativa petita, de barri, ... en algunes allò social i comunitari és cabdal.

Cal tenir ment oberta a que la gent vulgui crear cooperatives diferents, encara que no ens agradin.

- Tecnologia (debat telemàtic i votació online)

Eina "decidim" per prendre decisions, per gestionar assemblees sobretot per cooperatives de consum no vinculades al territori

Horaris amplis d'accés als locals - per muntar un projecte de consum no cal, ja es buscaran un local diferent

- Equip

Importància que l'equip tingui persones professionals per respondre a les necessitats del projecte

Sempre ha d'haver-hi equips professionalitzats

Som Energia necessita professionals

Nosaltres (cooperativa consun) ens caldria un equip professional si hi hagués 20 o 30 famílies més.

Concepte xarxa relacional- en temes de consum, igual fem tota la fiscalitat nosaltres, passem els numeros, de manera col.lectiva veiem com presentar els números a Hisenda facilment, o el que té a veure amb el consum elèctric

Disposar de perfils professionals et permet tenir un creixement sostingut, tot i que no és una condició per tenir un projecte d'éxit de consum.

Igual que les escoles tenen una borsa de treball, cal una bossa d'idees.

Espai de tallers, a veure si un pogués ser un obrador de lliure accés perquè poguem elaborar i oferir productes envasats; una manera de fer-ho és quedant i fent un taller

Projectes mencionats

Grumets de Sant Andreu, FoodCoop supermercat, (Des)vestint aliments, La InnoBAdora, Coopreatives d'autoconsum compartit d'energia elèctrica, Projecte per netejar els boscos i produir pèlet, Supermercat de Brooklyn

Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Informe de la sessió de codisseny. Recull d'aportacions fetes per les persones participants i qüestions a seguir treballant.

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: codisseny, incubació, economia social i solidària, cooperativisme, consum, cooperativisme de consum, usuarisESS des del consum, massa crítica de consumidors, agrupació de consumidors i usuaris, governança, consum com a motor econòmic


Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Grumets de Sant Andreu, La InnoBAdora, Supermercat de Brooklyn

Organitzacions mencionades: La Ciutat Invisible, Lacol, Col·lectiu Ronda, Grup ECOS, Impuls Cooperatiu de Sants, L’Esguard, La Pera, MigrESS, DiomCoop, Iacta Sociojurídica, Queviure, Opcions, Sostre Cívic, FETS, FemProcomuns, Labcoop, Etcèteres, Calidoscoop, Som Energia, La Garrofera de Sants, Germinal, Katuma, Som Mobilitat, FoodCoop supermercat, (Des)vestint aliments, Park Slope Food Coop

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostes


Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


 •  A l’espai de tallers, a veure si un d'aquests espais pogués ser un obrador de lliure accés perquè poguem elaborar i oferir productes envasats.

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
 • Conclusions
 • Acords
 • Tasques a fer
 • Preguntes obertes
 • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: ·

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal