Accions

Codisseny incubació Coòpolis 05 des dels Usos i els espais 2019/04/01

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Codisseny incubació Coòpolis 2019

Calendar Noun project 1194.svg

Codisseny incubació Coòpolis 05 des dels Usos i els espais

Quan: des de 01-abril-2019 fins a 01-abril-2019 · Hora: 15h30 - 17h30' · On: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya · Carrer de Premià, 15; Sants, Barcelona (mapa) · Llengua: català Organitza: Coòpolis, LabCoop, femProcomuns, Calidoscoop, Etcèteres

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @coopolis_bcnDes del Cercle d‘Incubació de Coòpolis s'està dinamitzant un procés participatiu per definir què ha de fer i com ha de ser la Comunitat d‘incubació de Coòpolis. Aquest procés, iniciat al febrer de 2019 consta de 14 sessions de codisseny i concluirà al mes de juny del mateix any.


“… La primera sessió va abordar diversos aspectes per obrir el procés i la darrera servirà per concretar de cara a definir una proposta. Entre elles hi ha 12 sessions més, cada sessió té un enfocament amb el propòsit d'obrir a la participació i tenir diverses perspectives.

Aquesta sessió: Com determinen els espais allò que hi passa?

Com la configuració de l'espai pot facilitar la creació d'economia cooperativa i comunitària? Com fer espais flexibles i reconfigurables? Com imaginem els usos dels espais projectats a Can Batlló? I més enllà de Can Batlló... quins espais fa servir la comunitat d'incubació?

En aquesta sessió que es farà a la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, a Sants, ens agradaria reflexionar entorn dels usos dels espais. Coòpolis té en marxa la reforma del bloc 8 de Can Batlló i té projectada la reforma futura del bloc 4. Hi ha una previsió de com seran aquests espais que deixa marge de flexibilitat per pensar com configurar-los físicament, quins usos fer-hi i sota quines condicions. Abordarem això per als espais de cotreball, els espais d’allotjament d’empreses, els tallers d’oficis i semi-industrials, espais de trànsit i espais polivalents.
Steel Fire.svg

Documentació

· apunts · diapos · Imatges · vídeo · àudio ·

Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts


el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

  • Presentacions o material projectat
  • Imatges
  • Vídeo
  • Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment: extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Continguts relacionats

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.

Paraules clau: codisseny, incubació, economia social i solidària, cooperativisme, espai


Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats:

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostes

S'hi ha dit

Coses significatives que s'han dit.


Conclusions

Conclusions a les que s'arriba.


Acords

Acords presos en aquest esdeveniment.


Tasques a fer

Tasques que s'ha previst fer.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


Preguntes obertes

Preguntes que queden obertes.


Alternatives

Identificació d'alternatives existentsSteel Fire.svg

Mapa

Localització: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya · Carrer de Premià, 15; Sants, Barcelona

Loading map...
No s'ha entès la data «2019/04/01 15h30».Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc