Accions

Codisseny incubació Coòpolis 02 des dels barris 2019/03/04

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Codisseny incubació Coòpolis 2019

Calendar Noun project 1194.svg

Codisseny incubació Coòpolis 02 des dels barris

Quan: des de 04-març-2019 fins a 04-març-2019 · Hora: 16:00 - 18:00· On: CooperaSec, Poblesec · c/ Blai n 34 (pati de la biblioteca Francesc Boix) Barcelona (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Coòpolis, LabCoop, femProcomuns, Calidoscoop, Etcèteres

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @coopolis_bcnDes del Cercle d‘Incubació de Coòpolis s'està dinamitzant un procés participatiu per definir què ha de fer i com ha de ser la Comunitat d‘incubació de Coòpolis. Aquest procés, iniciat al febrer de 2019 consta de 14 sessions de codisseny i concluirà al mes de juny del mateix any.


“… La primera sessió va abordar diversos aspectes per obrir el procés i la darrera servirà per concretar de cara a definir una proposta. Entre elles hi ha 12 sessions més, cada sessió té un enfocament amb el propòsit d'obrir a la participació i tenir diverses perspectives.

Aquesta sessió: Com actua la comunitat d'incubació als barris? Quin paper voldrien tenir els diferents col·lectius dels barris a l'espai d'incubació? En aquesta sessió al Poble Sec a l’espai que Cooperasec té al carrer Blai el propòsit és reflexionar al voltant de com la comunitat d'incubació pot anar més enllà de l'espai físic de Can Batlló i quin paper poden tenir a l'espai d'incubació els diferents col·lectius que treballen per l'economia social i solidària als barris. Tant aquells que són «nodes de Coòpolis» a partir d’un pla de treball acordat amb l’ateneu cooperatiu de Barcelona, com altres equipaments rellevants, com poden ser InnoBa o Hangar, o projectes amplis de zona com el Pol cooperatiu del Besós.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/dissenyic040319

Sessió 02: Des dels barris

Co-dissenyem la comunitat d'incubació dels barris Data:  04/03/19


Apunts de la sessió

La primera sessió de codisseny va ser per enfocar el procés: espais, gestió de la comunitat, retorn social dels projectes, temps que un projecte pot estar incubant-se, quines activitats es podrien fer, i perquè una incubadora, per transformar què, quins projectes, etc.

avui ens enfoquem als barris. Es un procés per fer el màxim participatiu el disseny de la comunitat de Coòpolis, els espais reals on estaran els projectes que s'estan incubant, i també la dimensió més relacional.

La incubadora tindrà un espai a Can Batlló i ara es comencen les obres d'un espai de formació i d'un espai de co-treball o formació, s'obrirà cap a l'octubre amb la idea que Coopolis com a dispositiu de ciutat té presencia als barris, i volem veure com des dels barris es pot participar a la part d'incubació.

Alguns dels que sou aquí esteu en un node de Coòplis, altres sou d'espais de promoció d'ess de la ciutat i podeu tenir relació amb l'espai d'incubació.

David gómez

laura

Richi futura coope escletxa d'educadors socials i a Can Batlló a Eines d'escola d'oficis

Ester Barceloneta, pla comunitari,

Roger comunciació grup ecos

jordi assiciaciò

Xavier Ateneu Popular de noubaris

Bybars Colect... consultoria

Guillem, de la Sagrera, com a BA de la Innovadora

Ludovica de Hangar investigación artes visuales y com a ciutadana

Jennifer coop espai ambiental, a la Sagrada Familia, xarxa d'economia el poblet , i comissio ecologia de la xes

Lluc, coopolis, pota més territorial i com a Impuls de Sants

Xavi a la xarxa de cooperasec

Esther tecnica pla comunitar

jordi taula eix pere IV

Dinàmica imaginari (fem 3 llibrets)

Cada un de nosaltres tenim un imaginari diferent sobre què és o podria ser una comunitat d'incubació, i ara ho posarem en comú

Una carpeta amb un llibret  amb una pregunta, hi escriurem el que creiem que per nosaltres o la nostra entitat o col.lectiu

- què fara que sigui una comunitat i no una xarxa?

- què la connectarà a nivell de ciutat?

- quin propòsit imaginem que té una comunitat d'incubació?

Esquema que va fer La Pera, sobre com esta  connectada la gent de l'ESS de la ciutat de Barcelona, ajuda a veure les coses que hi ha als barris

Què farà que sigui una comuntiat?

Que totes les entitats/barris surtin beneficiades així com el veïnat que representa.

Promoció de sinergies entre cooperatives i entitats, i que hi hagi relació de col·laboració i intercanvi (de recursos i serveis).

Compartir valors i visió del projecte.

Generar, estimular, dinamitzar espais d'intercooperació

Compartir recursos.

Establir relacions.

Espai de cura, responsabilitat i ajuda mútua.

Que vagi mes enllà d'un espai fisic; un compartir estratègies i objectius comuns entorn l'ess.

Un actor politic no exclussivament un prestador de servei.

La gent s'hi senti identificada,és a dir, que es creïn vincles i mecanismes perquè la gent s'hi senti partícep a nivell politic i practic.

Ha de ser molt més que un conjunt d'individualitats.

Recolzament mutu i compartir experiències i necessitats.

Treball en xarxa, aprofitament de recursos, suport mutu i coordinació entre entitats/projectes.

Definició d'objectius comuns i compartir recursos tangibles i intangibles.

Creació d'una estructura i de mecanismes d'autogestió per aconseguir els objectius comuns definits.

Compartir valors, criteris i objectius comuns.

Compartir objectius comunitaris.

Perseguir moure llaços cooepratius i enxarxaments forts.

Què la connectarà a nivell de ciutat?

Que hi hagi diferents iniciatives que no nomes siguin de Sants i siguin permeables, transversals, sensible a les realitats de cada barri

Desenvolupament de l'ess a la ciutat i emprenedoria social

Teballar en xarxa amb altres comunitats; no ser "comunitat única".

Que la connecti a nivell català o mé.s

La descentralització dels espais i la compartició de recursos.

L'espai fisic.

La possibilitat d'accés a tothom, faciltiat per demanar espais i una bona xarxa de comunicació en cada barrri.

Activitats periòdiques a l'espai públic.

Que serveixi per cobrir necessitats no cobertes satisfactòriament; que generi models de mutualització de serveis.

Que hi hagi una bona xarxa entre les entitats i els barris que la formen. Intercooperació.

Les relacions que s'estableixein siguin representatives i incloents.

Que vagi mes enllàde Sants; tinguem la capacitat de visualitzar-no col·lectivament.

L'existència d'espais de trobada periodics, presencials i virtuals.

Quin propòsit ens imaginem que té una comunitat d'incubació?

 Garantir l'èxit de la comunitat.

 Crèixer a altres barris en plan "espora".

 Que vagin creixent per l'acompanyament i puguin extendres.

 Capaces de mantenir-se.

 Diverses en temes i sigui transversal.

Compartir recursos i eines entre entitats/projectes.

 Detectar necesitas comunes entre diferents projectes/entitats.

Donar oportunitats de transfomració de l'entorn a partir de transformar la manera de fer economia i empresa i generar ciutadania activa.

Oferir suport a iniciatives del territori perquè puguin esdevenir projectes de transformació social/economica consolidades.

Activitat productiva sostenible i responsable en el marc de l'ess.

Facilitar les condicions contextuals per facilitar la posar en marxa i consolidació de projectes.

Crear espais d'intercooperació.

Acollir, acompanyar, compartir, impulsar, donar ales a nous projectes en procés de creació fins que puguin volar autonomament.

Detecció de necessitats comuns i dels agents que poden donar-ne resposta.

Millorar la qualitat de vita del territori en qüestió i afavorir la creació de projectes compartint sabers, materials, espais, etc.

Hem fet un núvol a la pissarra per si algú vol comentar alguna cosa [veure foto]

Quina relació tindrà amb la incubadora de BA, quin és el model de BA, si es pot comparar- ho recuperem després? quan parlem de diferents espais?

Lluc- Sobre connexió, el tema important és que rau en un espai físic concret, no tant en un territori diversos locals, sino que esta en un sol espai fisic, pq sigui comunitat d'incubació cal que al menys hi hagi dos o tres projectes en un mateix espai físic

Noia- Si això és així, de la Barceloneta no hi anirà ni un projecte, perquè no hi ha mobilitat allà,

Jordi Eix Pere IV- què li aporta la incubadora a un projecte que està sorgint, perquè cal que hi vagi? la xarxa, els serveis, les formaicons, assessoraments?

Noi-ja teniu feina feta i avui s'havia de parlar de barrris, però què és la incubadora, un servei a cooperatives o una construccio de comunitat, o les dues coses a la vegada? hi ha com dos mons paralels, construcciò de comunitat i servei a cooperatives, i estic tota l'estona caminant en paralel. què es prioritari, una cosa o l'altra?

Noia - potser obro un nou debat, pero per crear comunitat cal que totes ens posem enun mateix sector estrategic i aixi podem caminar de manera conjunta, o mateixa activitat o mateix public, totes treballem pel mateix i totes aportem expertesa. a nivell polític això també ens permet fer pressió. Em sumo al dubte de què és el que estem definint, en espais de creació de projectes costa treballar cap enfora, si sabem reconeixer que es aquest espai d'incubació ja podrem definir l'extern.

Jo sóc de Badalona, i això encara costarà més, potser podria ser una incubadora mobible, tal dia a tal lloc, o un dia aquí i un a fora, es veritat que tenir un espai propi et fa inamobible, pero detectar llocs que ens puguin acollir.

Guillem- temes d'hosteleria, artesania, poden estar compartint i incubant-se, però..

Laura- hi ha definit un espai fìsic on s'integrarà la incubadora, dins Can Batlló, però la comunitat, el que ha de suposar aquesta comunitat d'incubació a nivell de ciutat no està pensant, què ha de passar-hi, com us hi involucrareu els que ja esteu fent coses a la ciutat, què es podria arribar a fer en el marc de la incubadora

David. i també a nivell d'ús, una cosa que es va tractar a la primera sessió, tothom i tota la participació serà igual o respondrà a les seves necessitats? algú pot estar a la barceloneta i necessitar un espai de tant en tant, o vol compartir unes trobades per intercooperar, o formacions, o... i que hi hagi una estructura de xarxa de barris, essent un dispositiu de ciutat, caldrà veure si té sentit tenir una comunitat a nivell de ciutat, a cada barri o ambdues linies, amb eixos per sectors,...

Dinàmica potencial barris (graella de postits)

Segona part de la sessio,  espais que som aquí avui, en aquests llocs què hi ha? i de què teniu necessitat

si ja es fa en lila

si en teniu necessitat en taronja

coses que ja feu:

Xarxa Cooperasec: acompanyament, cotreball,...

[veure fotografies de la graella]

Dinàmica de relacions entre barris (3 grups per taules amb materials diferents)

Taula PLASTELINA

Debatent entre un model descentralitzat i distribuït.

Distribuït pot ser caos, no coordinació.

Què fem, dibuix per sector o per espai?

Coòpolis-Can Batlló seria un node central, s'ha representat Barcelona entre Sants a un costat i altre Poblenou.

Hna imaginat 2 pols, un a Sants i una a Poblenou.

Estan connectats amb nodes;  no perifèrics sinó més petits, "socis" que no són nodes però són entitats que col·laboren.

Debat que hem tingut, que no sigui quelcom ccentralitzador de totes les inicitaives.

Hi ha territoris on hi ha molta xarxa.

Veiem sentit a quelcom central que traspassa la informació, visibilitza tot el que passa a la ciutat, ho comunitca. Però alhora  que no faci de "centre" sinó de node connector.

Preveure una xarxa que permeti que hi hagi una altra centralitat forta si es dona la situació i la capacitat per crear-la.

Taula LLANA

Debat entre el model descentralitzat i el distribuÏt.

La idea de capilaritat del model descentralitzat però és interessant crar subcentres de manera que entre aquests s'acaben connectant creant una figura més rodona.

Model que ja està fuincionant: Coòpolis sants no arribava a Besós i es va convidar a tots els agents del territori i ara ja hi ha un pol cooperatiu besós funcionant des de fa 3 anys.

Abans de crear coses noves podem veure el que ja està funcionant i conectar-s'hi de forma molt simple. Hi ha, per exemple, entitats que al mapa "del metro" ja surten i es podrien connectar.

Alguns serveis poden estar en altres espais perquè tenen relació amb l'expertesa d'aquell altre espai. Identifiquem què està passant allà perquè segueixi passant allà i reforcem-ho.

Taula PECES DE FUSTA

idea d'una globalitat-paraigües que engloba altres coses.

Per exemple Grup Ecos, Impuls cooperatiu de Sants, Barcelona Activa, ja tenen pes. Ofereixen coses diferents però coses que s'assemblen, veure com s'articula.

No hi ha algo centralitzador sinó que hhi ha un paraigües que és Coòpolis; es pot dotar d¡un, dos, tres, cinc edificis per fer la seva activitat. No hi ha perifèries, hi ha un i coses que passen al seu interior.

De fet Grup Ecos té 2 edificis i on ja es fa incubació i acompanyaments.

Cooppoblet mirant la graella està molt verd, té moltes necessitat

Cloenda, debat posada en comú

Si les línies estratègiques no corresponen al que es fa en un territori què ens uneix?

Els nodes ara mateix no decideixen les línies estratègiques. Per exemple si Barceloneta tracta "mar" que no és un dels eixos i línies estratègiques de coopolis.

Anna: si ja existeix una expertesa, s¡hauria d'acollir, simplement, des dels nodes. Si una cosa no passa al centre, però passa a un territori.

David: trasllat de part del debat sessió intercooperació i integració cooperativa.

La visió de paraigües aporta visió diferent a la de xarxes )(Laura)

Baybar

 • Per vincular a les altres sessions, a la primera sessió ja vaig notar que és una discussió entre si és centralitzada o si volem que ho sigui, per trobar una cosa abstracta que es pugui aplicar a altres sessions, a la primera vam parlar de quins mecanismes tindrà l'incubadora per decidir qui entra, això es d'estructura, però no veig que hi hagi una sessió que entri en aquest tema en detall, pensava que aquesta sessió seria sobre això, potser cal definir una estructura. Calen criteris d'accés, conceptes de cogestió entre entitats, per exemple quan diem paraigua, com ens relacionem, .Què és centralitzat o què volem que sigui descentralitzat?

David

es un proces acumulatiu, podem anar sumant, tant com es relacionen els diferents nodes com les condicions de participaciò

Guillem

no em veig capaç de parlar de quina es la rlacio entre Coòpolis i Barcelona Activa

la innobadora es un servei de Barcelona Activa sobre ESS i es un servei d'acompanyament per solidificar projectes, i es també un espai de treball, hi ha entitats que ho fan servir per coworking i d'altres que ho fan servir mes d'espai puntual. ens centrem en desenvolupament d'iniciatives ess, també en innovació social, noves maneres de fer economia amb noves pràctiques, i treball col.col·laboratiu i de coproducció, que es generin sinergies entre iniciatives, que juntes defineixin el pla de formació a partir de necessitats i d'experteses.

David

Aqui tenim nodes que ja tenen relació amb coopolis i d'altres que potser no pero amb qui es comparteix l'objectiu de generar transformació de l'economia, igual que hi ha innoba, també hi hangar, o l'ateneu del barcelonès nord, o la fundació pare manel

Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Informe de la sessió de codisseny. Recull d'aportacions fetes per les persones participants i qüestions a seguir treballant.

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: codisseny, incubació, economia social i solidària, cooperativisme, barris, nodes de Coòpolis

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Coòpolis, InnoBa, Can Batlló, Espai d'eines

Organitzacions mencionades: Cooperasec, Apassos-Guinardó, Eines d'escola d'oficis de Can Batlló, Proa a la mar, Grup ECOS, Ateneu Nou Barris, Coopoblet-Sagrada Família, Taula Pere IV, Barcelona Activa, Hangar, Impuls Cooperatiu de Sants, Fundació Pare Manel, Pol Cooperatiu Besòs, Ateneu cooperatiu Barcelonés Nord, Escletxa, La Pera

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostes


Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


 • Comunitat d'incubació només en un espai físic,
 • Diferència entre incubadora i comunitat d'incubació,
 • Què li aporta la incubadora a un projecte que està naixent (xarxa, serveis, assessorament, formació,...),
 • Què uneix Coòpolis amb els barris (diferència entre liníes estratègiques) ,
 • Mecanismes d'accés a la incubadora,
 • Què pot ser centralitzat i què no (serveis, espais, ...),
 • Quina relació tindrà amb InnoBa (la incubadora de Barcelona Activa)

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
 • Conclusions
 • Acords
 • Tasques a fer
 • Preguntes obertes
 • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: CooperaSec, Poblesec · c/ Blai n 34 (pati de la biblioteca Francesc Boix) Barcelona

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal