Accions

Categoria

Col·leccions de sessions amb fitxer CSV de sessions

De teixidora

Col·leccions_de_sessions_amb_fitxer_CSV_de_sessions; tenen un fitxer separat per comes que conté la informació per a crear les pàgines de cada sessió.

Aquesta categoria forma part de la categoria mare Col·leccions de sessions.

Font Awesome 5 solid file-csv.svg