Accions

15M tecnosocial

De teixidora

Fotografia: Mònica Garriga, Plaça Catalunya, Barcelona, 2011

En el 15M de 2011 va haver-hi quantitat d'iniciatives per apoderar-se autònoma i col·lectivament de les tecnologies i dels mitjans produint la comunicació a peu de mobilitzacions, sense intermediació, o obrint altres formes d'intermediació. Aquí reproduïm entrevistes que es van fer al maig i juny de 2011 a alguns dels protagonistes del 15M tecnosocial, amb alguns comentaris de com les mateixes persones ho veuen uns anys després. I voldríem saber què en penseu vosaltres. Tots els vídeos tenen llicències lliures i són accessibles en una categoria específica de Wikimedia Commons.

En el 15M de 2011 hubo cantidad de iniciativas para apoderarse autónoma y colectivamente de las tecnologías y los medios produciendo la comunicación a pie de mobilizaciones, sin intermediación, o abriendo otras formas de intermediación. Aquí reproducimos entrevistas que se hicieron entre mayo y junio de 2011 a algunos de los protagonistas del 15M tecnosocial, junto a algunos comentarios de como las mismas personas lo ven unos años después. Y quisiéramos saber qué os parece a vosotros. Todos los vídeos tienen licencias libres y son accesibles en una categoría específica de Wikimedia Commons


Entrevistes 15M 2011[ ]

Commons-logo.svg Veure a Wikimedia Commons

Paraules clau: participació, periodisme, periodisme ciutadà, 15M, tecnopolítica, Twitter, apropiació tecnològica, eines, moviments socials, AcampadaSol

Merche Negro · @Pintaparada · Vúdeo, ciutadans reporters

Vídeo enregistrat i editat per Mònica Garriga (@mogams), Carolina Gaona (SonaraTV) - Juny 2011
CC-BY-SA icon orange.svg Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0

Merche Negro explicava el seu projecte Vúdeo i la cobertura que va fer de les mobilitzacions en el marc del moviment 15M a Madrid (juny 2011). Des de molt abans que comencessin les acampades, la iniciativa ¡Comunicaos! va convidar els ciutadans a convertir-se en reporters, per reflectir la realitat en format estricte 2.0.

en castellano

Merche Negro hablaba de la cobertura que Vúdeo hizo de las movilizaciones en torno al 15M. Desde mucho antes de las acampadas, la iniciativa ¡Comunicaos! invitó a los ciudadanos a convertirse en reporteros para reflejar la realidad en estricto formato 2.0


in English

Merche Negro talks about the coverage Vúdeo made of mobilizations around 15M. Long before taking the squares, Merche Negro created the initiative Comunicaos!" to invite citizens to become reporters to reflect reality, strictly in format 2.0
Commons-logo.svg Veure a Wikimedia Commons

15M 2016 >
Pau Llop: "Actualment treballo a un ajuntament com a cap d'Innovació Digital. Al 15M treballava per la meva pròpia empresa social i tenia l'oficina (compartida) al carrer Carretas de Madrid, a 50 metres de Sol. Vaig tenir eixa sort geogràfica que em va permetre viure el 15M minut a minut. Llavors era emprenedor (m'ho continuo sentint tot i que ara tinc una nòmina).
"La gent s'hi va apoderar de les tecnologies, sí, i per això els esdeveniments van ser els que van ser; però també crec que, amb el temps, ha passat una mica a la inversa: la tecnologia s'ha acabat apoderant també de nosaltres. Per exemple, fa cinc anys l'eina clau va ser, al meu parer, Twitter. Hui l'ocell blau es un mosquit al costat d'una eina molt més tancada, censora i poderosa, com es Facebook. McLuhan tenia raó (com no) i el mitjà s'ha menjat el missatge. Per exemple, la web oberta es hui molt més petita que abans, la teoria del Long Tail que llavors pensàvem que era la garantia que tothom trobés la forma, l'espai i el canal, ha propiciat al mateix temps que només hi hagi un guanyador per cada nínxol. Hi ha més opcions i, a la vegada, menys competència real. Les normes no les decidim nosaltres, sino uns senyors a San Francisco. La innovació sempre ha de ser disruptiva, el tema es que el sistema en el que vivim potser no te cor, però sí un cervell molt desenvolupat i ja amb molta experiència i tot això fa que qualsevol eina que posada en mans de la gent pot dur a usos 'revolucionaris' (com varem veure a Egipte per exemple), les forces del mercat sempre tenen prou muscle per aprofitar la mal·leabilitat d'aquestes innovacions per arrossegar-les a KPIs digam-ne més 'productius' (rentables) i menys desafiadors de l'Statu Quo, tot i que la pàtina segueixi suggerint una imatge trencadora i revolucionària. Amb tot, sóc optimista, crec que res del que va passar i que va dur canvis molt profunds, hauria passat sense aquestes eines, i que ens queda encara moltíssim per veure. Personalment penso que la següent frontera son els bots i com usar la Intel·ligència Artificial en alguna cosa que vagi mes allá dels mercats financers, usos socials de l'IA. El primer pas anem a veure'l ja mateix a les aplicacions de missatgeria. Serà interessant." - Pau Llop, maig 2016

Paraules clau: periodisme, periodisme ciutadà, 15M, tecnopolítica, xarxes, moviments socials, AcampadaSol

Jessica Romero, Pau Llop, Juanlu Sánchez · Los retos del periodismo en el contexto tecnológico

Vídeo enregistrat i editat per Mònica Garriga (@mogams), Carolina Gaona (SonaraTV) - Juny 2011
CC-BY-SA icon orange.svg Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0

Els reptes del periodisme en el context tecnològic. Tres periodistes: Jessica Romero, Pau Llop i Juanlu Sánchez reflexionaven sobre els reptes de la seva professió. Exposaven el seu punt de vista sobre la cobertura informativa dels fets del #15M

en castellano

Tres periodistas: Jessica Romero, Pau Llop y Juanlu Sánchez reflexionan acerca de los retos de su profesión. Exponen su punto de vista sobre la cobertura informativa de los acontecimientos del #15M

15M 2016> Pau Llop "Actualmente trabajo en un ayuntamiento como encargado de Innovación Digital. En el 15M trabajaba para mi propia empresa social y tenía la oficina (compartida) en la calle Carretas de Madrid, a 50 metros de Sol. Tuve esa suerte geográfica que me permitió vivier el 15M minuto a minuto. Entonces era emprendedor (aún continuo sintiéndome así aunque ahora tenga nómina).
"La gente se apoderó de las tecnologías, sí, y por ello los acontecimientos fueron los que fueron; pero también creo que, con el tiempo, ha pasado un poco a la inversa: la tecnología ha acabado apoderándose también de nosotros. Por ejemplo, hace cinco años la herramienta clave fue, a mi modo de ver, Twitter. Hoy el pájaro azul es un mosquito al lado de una herramienta más cerrada, censora y poderosa, como es Facebook. McLuhan tenía razón (como no) y el medio se comió el mensaje. Por ejemplo, la web abierta es hoy mucho más pequeña que antes, la teoría de la Long Tail que entonces pensábamos que era garantía para que todo el mundo encontrara la forma, el espacio y el canal ha propiciado, al mismo tiempos, que sólo haya un ganador por cada nicho. Hay más opciones y, a la vez, menos competencia real. Las normas no las decidimos nosotros, sinó unos señores en San Francisco. La innovación siempre tiene que ser disruptiva, el tema es que el sistema en el que vivimos quizás no tenga corazón, pero si un cerebro muy desarrollado y ya con mucha experiencia. Y todo eso hace que cualquier herramienta que puesta en manos de a gente pueda llevar a usos 'revolucionarios' (como vimos en Egipto por ejemplo), las fuerzas del mercado siempre tengan músculo para aprovechar a maleabilidad de estas innovaciones para arrastrarlas a DPIs, digamos, más 'productivas' (rentables) y menos desafiadoras del Status Quo, aunque a pátina siga sugiriendo una imagen rompedora y revolucionaria. Con todo soy optimista, creo que nada de lo que pasó y que trajo cambios profundos, habría pasado sin esas herramientas, y que aún queda muchísimo para ver. Personalmente pienso que la siguiente frontera son los bots y como usar la Inteligencia Artificial en algo que vaya más allá de los mercados financieros, usos sociales de la IA. El primer paso lo vamos a ver ya mismo en las aplicaciones de mensajería. Va a ser interesante." - Pau Llop, mayo 2016

in English

Three journalists: Jessica Romero, Pau Llop and Juanlu Sánchez reflect on the challenges of their profession. They share their views on the coverage of the events of # 15M
Commons-logo.svg Veure a Wikimedia Commons

Paraules clau: 15M, AcampadaSol, Twitter, tecnopolítica, documentals, audiovisual, periodisme, cultura, cultura lliure, moviments socials

Stéphane Grueso · @fanetin · Tweetcumental

Vídeo enregistrat i editat per Mònica Garriga (@mogams), Carolina Gaona (SonaraTV) - Juny 2011
CC-BY-SA icon orange.svg Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0

Stéphane Grueso, que ja ha dirigit un documental molt rellevant a la xarxa "Copiad madlitos", parla del seu nou projecte documental com a piulador en els esdeveniments del #15M i l' #acampadasol.

en castellano

Stéphane Grueso quien ya había dirigido un documental con gran relevancia en la red "Copiad malditos", nos hablaba de su nuevo proyecto documental y su experiencia como tuitero en los acontecimientos del #15M y en la #acampadasol.


in English

Stéphane Grueso, director of the documentary 'Copyright, or the right to copy', talks about the new documentary project he is starting, using his experience as a twitterer during #15M and #acampadasol events.


Commons-logo.svg Veure a Wikimedia Commons

15M 2016 >
Enric Senabre: "Aquí Enric, cinc anys després del 15M he passat de formar part de Platoniq i de l'equip que va arrencar la plataforma oberta de crowdfunding cívic Goteo al món de la recerca "tecno-social" amb el grup de nova creació Dimmons, mantenint igualment la mirada en com fem evolucionar i ens condicionen les eines a l'hora d'engegar o preservar projectes col·lectius pel "procomú" i amb voluntat d'impacte social.
"En tornar a veure el vídeo on es parla del prototip Tweetometro (per cert aquí més info: tweetometro.wordpress.com, doncs l'eina ja no està operativa) el primer que em ve al cap és que parlo massa jo i poc el Paco! No sé si és el muntatge final o bé reflecteix certa excitació anímica (política) d'aquells dies de maig en que molta gent parlava i parlava i no sempre escoltava, o certes ganes de fer les coses millor que va dur a dinàmiques d'explosionar en arguments (i ganes de fer), en saber-se part d'aquell procés col·lectiu de protesta constructiva tan gran.
"Sigui com sigui, tampoc faig menció a la Susana ni l'Olivier ni l'Ivan que no eren a Barcelona i estaven rere el "revival" d'una eina senzilla però potent que amb Platoniq vam assajar prèviament a una trobada del Citilab de Cornellà, i que portava la velocitat i efectivitat de Twitter a un àmbit (avui dia més habitual, però encara poc explorat) de visualitzar i potenciar preses de decisions a base de piulades que ens va semblar podia encaixar com un guant al que estava succeint a les places.
"I quan dic encaixar també em refereixo, ara vist amb més distància, a totes les limitacions i concessions que representa una eina com Twitter per a incidir en el debat, la política i en definitiva les nostres vides. M'ha agradat molt la reflexió d'en Pau Llop una mica més amunt de com no deixa de ser una eina "comandada" des de San Francisco, amb capacitat disruptiva per a que la "primavera" dels carrers arribi més lluny i a les urnes, per exemple, però també amb unes normes del joc i control final a mans d'una empresa i d'un model de negoci i de centralitat de dades que no coneixem per res, però hem naturalitzat en un plis sense sospites, i que per tant no acaba de ser allò ideal.
"Però si imaginem que sí ho fos d'ideal (posats a mirar endavant, i especular) i algun dia funciona alguna eina semblant amb la mateixa escala i capacitat d'impacte, una cosa com Twitter però cooperativitzat, transparent, des de prop de casa, fins i tot recompensant més el valor que aporten les usuàries, etc (insisteixo, estem imaginant) continuaria una problemàtica de fons que cal mencionar: per molt i molt bé que piulem (o "hacks cívics" com el Tweetometro que s'hi puguin afegir) tones i tones diàries de 140 caràcters no poden fer res si no hi han places, carrers i espais on es trobi la gent, que encara sembla (vist ara amb aquesta distància) la manera més efectiva i indispensable de fer política." Enric Senabre, maig 2016
Paco González: "En aquests cinc anys he seguit treballant com arquitecte, centrat en noves pràctiques allunyades del "totxo", sent professor de ciutat i urbanisme, i relacinant-me amb iniciatives culturals independents. El canvi més gran: tenir un fill amb la mea parella. I en el camp professional, just ara hecomençat un doctorat industrial que m'ocuparà els següents tres anys.
"El 15M de 2011 només feia 6 mesos que havia arribat a Barcelona. La meva esfera de relacions a la ciiutat estava més condicionada per allò digital, i recordo que se'm feia estrany anar a les marxes i concentracions perquè encara no em sentia de la ciutat. De promoure i difondre a Twittter el que passaa, per donar-li difusió i explicar-ho als qui no estaven allà, vaig participar en conversers a Twitter i una d'elles va ser la de 'podem votar?' L'Enric i jo vam coincidir, vam recordar-nos de l'eina de Tweetómetro, ens vam posar en contacte amb Platoniq... i la vam posar en marxa amb en Dani (sobre tot ell), la Susana, l'Olivier. El blog (https://tweetometro.wordpress.com) era una mescla de comunicació / facilitació / i arxiu el am gestionar 'com vam poder' en un curt període de temps - intens- en el qual moltes persones van fer servir el Tweetómetro. Després, es va fer obvi que com experiment havia complert però que l'impacte real estava a les places i altres tecnologies molt més low tech i apropiables: els cartells, el codi de mans (sí, no, següent, repetir...), el propi fluir de la informació a Twitter. I aleshores, com moltes altres, ens vam disoldre en les places." Paco González, maig 2016

Paraules clau: 15M, AcampadaBcn, Twitter, DemocraciaRealYa, tecnopolítica, moviments socials, votació

Enric Senabre, Paco González · @platoniq · Tweetómetro

Vídeo enregistrat i editat per Mònica Garriga (@mogams), Carolina Gaona (SonaraTV) - Juny 2011
CC-BY-SA icon orange.svg Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0

Enric Senabre i Paco González exlicaen el projecte desenvolupat amb Platoniq per votar les propostes del #15M a través de Twitter

en castellano

Proyecto desarrollado por Platoniq para votar las propuestas del #15M a través de Twitter

15M 2016>
Enric Senabre: "Aquí Enric, cinco años después del 15M he pasado de formar parte de Platoniq y del equipo que puso en marcha la plataforma abierta de crowdfunding cívico Goteo, al mundo de la investigación "tecnosocial" con el grupo de nueva creación Dimmons, manteniendo igualmente la mirada en como hacemos evolucionar y nos condicionan las herramientas cuando arrancamos o preservamos proyectos colectivos por el ¨procomún¨ y con voluntad de impacto social.
"Al ver de nuevo el vídeo dónde hablamos del prototipo Tweetómetro (por cierto aquí más info tweetometro.wordpress.com, pues la herramienta ya no está operativa) lo primero que me viene la cabeza es que hablo demasiado yo y poco Paco! o sé si es el montaje final o si refleja cierta excitación anímica (políitca) de esos días de mayo en los que mucha gente hablaba y hablaba y no siempre escuchaba, o ciertas ganas de hacer las cosas mejor que llevó a dinámicas de explosionar en argumentos (y ganas de hacer cosas), en sentirse parte de aquel proyecto colectivo de protesta constructiva tan grande.
"Sea como sea, tampoco hago mención a Susana ni a Olivier ni a Ivánn que estaban en Barcelona detrás del revival de una herramienta sencilla pero potente que con Platoniq ensayamos previamente en un encuentro en el Citilab de Cornellá, y que llevaba la velocidad y efectividad de Twitter a un ámbito (hoy día más habitual, pero aún poco explorado) de visualizar y poteciar tomas de decisiones a base de tweets que nos pareció que podía encajar como un guante en lo que estaba sucediendo en las plazas.
"Pero si imaginamos que sí que fuera ideal (puestos a mirar hacia adelante y especular) y algún día ufnciona alguna herramienta parecida en la misma escala y capacidad de impacto, una cosa como Twitter pero cooperativizado, transparente, desde cerca de casa, hasta recompensando más el valor que apuertan las usuarias, etc (insisto, estamos imaginando) continuaría una problemática de fondo que hay que mencionar: por mucho y muy bien que tweeteemos (o hacks cívicos como el Tweetómetro que se le puedan añadir) toneladas y toneladas diarias de 140 carácters no pueden hacer nada si no hay plazas, calles y espacios dónde se encuentre la gente, que aún parece (visto ahora con esta distancia) la manera más efectiva e indispensable de hacer política" Enric Senabre, maig 2016
Paco González: "En estos cinco años, he seguido trabajando como arquitecto, centrado en nuevas prácticas alejadas del "ladrillo", siendo profesor de ciudad y urbanismo, y relacionándome con iniciativas culturales independientes. El mayor cambio: tener un hijo con mi pareja. Y en lo profesional, justo ahora he iniciado un doctorado industrial que me tomará los próximos tres años.
"En el 15M de 2011 sólo hacía 6 meses que había llegado a Barcelona. Mi esfera de relaciones en la ciudad estaba más condicionada por lo digital, y recuerdo que se me hacía extraño acudir a las marchas y concentraciones porque aún no me sentía de la ciudad. De promover y difundir en Twitter lo que ocurría, por darle difusión y contarlo a quienes no estaban aquí, participé en conversaciones en Twitter y una de ellas fue la de ¿podemos votar? Enric y yo coincidimos, recordamos la herramienta de Tweetometro, nos pusimos en contacto con Platoniq… y la pusimos en marcha con Dani (sobre todo él), Susana, Olivier. El blog (https://tweetometro.wordpress.com/) era una suerte de comunicación / facilitación / y archivo lo gestionmos "como pudimos" en el corto periodo de tiempo –intenso– en el que muchas personas usaron Tweetometro. Luego, se hizo obvio que como experimento había cumplido pero que el impacto real estaba en las plazas y otras tecnologías mucho más low tech y apropiables: los carteles, el código de manos (sí, no, siguiente, repetir…), el propio fluir de la información en Twitter. Y entonces, como muchas, nos disolvimos en las plazas." Paco González, mayo 2016

in English

Platform to vote, over Twitter, on #15M proposals


Commons-logo.svg Veure a Wikimedia Commons

Paraules clau: 15M, periodisme, periodisme ciutadà, AcampadaBcn, tecnopolítica, Twitter, moviments socials

Comissions acampadabcn · @Acampadabcn · Comissions de comunicació, audiovisual i internacional

Vídeo enregistrat i editat per Mònica Garriga (@mogams), Carolina Gaona (SonaraTV) - Juny 2011
CC-BY-SA icon orange.svg Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0

Diverses persones que van treballar a la Comissió de comunicació de l'AcampadaBcn el 2011 n'explicaven el funcionament: Xavi i Raúl de la Comissió de comunicació, Xaviera de Radio Bronka, Comissió internacional, Moya de la Comissió audiovisual

en castellano

Varias personas que trabajaban en la Comisión de comunicación de la AcampadaBcn en 2011 explican como funcionó


in English

Several people who were involved in the Acampadabcn Commission of Communication in 2011 explain how it worked
Commons-logo.svg Veure a Wikimedia Commons

Paraules clau: 15M, periodisme ciutadà, fotografia, Twitter, moviments socials, AcampadaBcn

Rusca · Crònica fotogràfica

Vídeo enregistrat i editat per Mònica Garriga (@mogams), Carolina Gaona (SonaraTV) - Juny 2011
CC-BY-SA icon orange.svg Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0

Rusca feia fotos a l'AcampadaBcn i va anar fent una crònica del que veia, penjant-les a Twitter o a altres microblogs de fotografia.

en castellano

Rusca hacía fotos y creaba una crónica a medida que va colgándolas en Twitter u otros microblogs de fotografía.


in English

Rusca took photos making s a chronicle of what she saw, as she published her pics on Twitter and other microblogs.
Textos sobre el 15M tecnosocial[ ]

Què s'ha escrit sobre el paper de les tecnologies al 15M? Ajuda'ns a recollir-ho.

¿Qué se ha escrito sobre el papel de las tecnologías en el 15M? Ayudanos a recopilarlo.


Discussió: Diga'ns, què penses del paper de l'apropiació tecnològica en el 15M?[ ]

Es va donar un apoderament a través de l'apropiació de les tecnologies i els mitjans? Què en penses? Dona't d'alta i deixa la teva opinió.

Se dió un empoderamiento a través de la apropiación de las tecnologías y de los medios? Qué te parece? Date de alta y deja tu opinión.