.
Logotip-teixidora-tror-slim 4anys trz.svg

seguim fils i teixim xarxes d'allò que passa.

.


Vietnamese Dragon blue.svg #TeixiRepte #femBlaus i #femLiles amb Android Emoji 1f381.svg compensacions per millorar continguts a Teixidora. Fins 15M.

 Accions

Especial

Afegint una publicació

Avís: No heu iniciat cap sessió. Per tant, la vostra adreça IP serà visible públicament si feu qualsevol modificació. Si inicieu una sessió o creeu un compte, les vostres edicions s'atribuiran al vostre nom d'usuari, juntament amb altres beneficis.

Afegeix llibres que tractin sobre les tecnologies o que poden servir per donar context al debat sobre aquestes.

Informació bàsica[ ]

Nom i cognoms: ·
Títol:
Subtítol:
Si en té
Tipus de publicació:
Suport:
Si hi ha les dues versions marca les dues
Editorial:
Data:

Data original de publicació:

Lloc:
Ciutat o població on s'ha publicat

Informació complementària[ ]

Adreça web:
Si està disponible URL on es pot descarregar el llibre o pàgina oficial del llibre; no pàgines de venda de llibreries
Llengua:

Llengua original de publicació:

isbn:
issn:
doi:
Llicència:
Paraules clau:
Conceptes mencionats i paraules clau. Si són més d'una separar noms amb comes
Descripció:
Ressenya


Cancel·la