Accions

Escola ESStiu XES Mercat social 2019/07/07/apunts

De teixidora

Apunts de l'esdeveniment: Escola ESStiu XES Mercat social


Alba Hierro

Quines estratègies podem fer per consolidar el mercat social català. S'ha fet un document de treball. Alimentat per continguts de la "Guia del mercat social".

Què és el mercat social? Com s'estructura? A tot arreu s'entén igual el concepte? Estratègies per aconseguir consolidar-lo.

Es fa una dinàmica on ens situem sobre un eix posicionant-nos sobre si pensem que existeix o no mercat social. La gent es situa prop del centre cap un costat i l'altre. I s'argumenta. Algunes es mouen de posició. No es recullen apunts. Es parla del volum i necessitat d'estratègia, etc.

Jordi Garcia

La conclusió meva i d'en Rubén Surinyac eś que existeix un protomercat social.

Exercici imaginari, si treiem el que tenim a les butxaques, el que portem a sobre, a les motxiles, potser el resultat seria demolidor, poques s'haurien produit des de l'ESS. Podriem crear un mercat alternatiu al capitalisme.

Què entenem per Mercat socialS? Una Xarxa d'intercanvis de productes i serveis (amb coneixement, valors, efectes) entre productores de l'ESS (i properes) i consumidores/usuàries/estalviadores ètiques. Que una part significativa de la població (5% o 10% de la població catalana) pogués satisfer les seves necessitats (finances, treball, consum) a través del mercat social complementat amb béns comuns i béns públics desestatalitzats. Això permetria que una part de la població comencés a desconnectar-se del capitalisme. Què passaria si centenars o milers de persones poguéssin satisfer les seves necessitats així? Tindríem un embrió-palanca per transformar i fer una alternativa al capitalisme.

Què passaria?

 • Podríem dir "una altra economia ja existeix"
 • Crearia un nou subjecte transformador (persones amb experiència en auto-organització democràtica)
 • Ser més resilents (al canvi climàtic)
 • Embrió de la societat que volem
 • Utilitzar el terme ESS amb propietat

Si tinguèssim un mercat social, un aprofitament dels béns comuns i uns ben públics realment democratitzats i participatius, tindríem una economia alternativa.

Mercat capitalista té:

 • mercat de béns i serveis
 • mercat de treball
 • mercat financer

Una alternativa ha d'afrontar aquests 3 eixos:

 • mercat de béns i serveis
 • mercat de treball (bossa de treball, perquè qui vol treballar a l'ESS pugui fer-ho)
 • mercat financer i de moneda "tancat" (que no s'escapi al mercat capitalista)

Béns i serveis

 • Producció (tota a cadena, no ser contractistes de les corporacions)
 • Comercialització (centres logístics - com a Iruña ¿?toki -)
 • Consum
 • Recuperació

Mercat financer

 • finances ètiques estratègiques per generar tot això
 • moneda que només es pugui utilitzar dins el circuit (el mercat social de Madrid la té)

Caldrien òrgans de govern del mercat

 • Taules locals/comarcals de consumidores i moviments socials
 • Taula catalana reguladora a partir de principis i eines:
  • produir coses útils i sostenibles a través de ESS i properes (PIMES responsables)
  • mecanismes de redistribució (perdedors injustament puguin restablir-se)
 • governança democràtica i participativa
  • entitats ESS i moviments socials (part ciutadana, no endogamia)

Eines de comunicació, coneixement, recerca-acció.

David

El concepte de "PIME responsable" com l'enteneu? hi veig riscos. Exemple Guifinet on les SL s'han fet grans i els valors de la infraestructura procomú estan en risc.

Jordi

Pensem que cal acostar-se a les PIMES del comerç tradicional, dels petits tallers, de les SL que ho són perquè els ho va dir el gestor però que tenen uns valors. Necessari, encara que arriscat, perquè si no partim de molt poc. Però hi ha d'haver un nucli dur de l'ESS que eviti el risc.

Mònica

En aquesta idea de mercat social, està impĺicita la "competència"? I quin paper té la "col·laboració"

Jordi:

Sí, el mercat implica diversos "oferents" i per tant competència. En cert grau hi ha de ser. Ha de rebaixar-se la competència del mercat actual, però n'hi ha d'haver. S'ha de fomentar la intercooperació però suposa molta coordinació amb les balues contigues de la cadena. I en el mercat el que cau ha de tenir instruments per restablir-se.

Intervenció:

Quina diferència hi ha entre el mercat que proposeu i el de la socialdemocràcia. Aquest no funciona, no hi ha redistribució real.

Intervenció:

Com anar de l'economia negra (corrent punxada, pisos socials, mercat no formal) a l'economia ESS. Exemple de treball a la Mina.

Intervenció:

Quina altra moneda? Mentre hi ha debat sobre moneda social es llança criptomoneda ¿? Estem fent ESS amb l'Euro que és una moneda molt injusta. Criptomonedes són models molt especulatius i insostenibles.

Anna F.

Avui volíem fer un tastet. És un tema molt gros. No ho acabarem avui. Els temes que heu apuntat els veig per fer un llistat.

"Mercat social" es menciona a article "Alternativas econòmicas"

Al 2015 es fa una reflexió sobre el que s'està fent a la XES pel mercat social (agent facilitador):

 • qui practica el mercat són les persones consumidores
 • qui fa "d'aparador" és la FESC
 • el balanç social ens permet veure quin impacte tenim i ajudar-nos a transformar
 • pam-a-pam que ajuda a accedir-hi a les persones consumidores
 • eines de formació i trobades d'intercooperació

Des de 2015 informe del mercat social català que fa una foto del que va passant (suma balanç i pam-a-pam)

També es creen les xarxes locals i les xarxes sectorials. Xarxes locals es coneixen, poden adaptar estratègia MS al seu territori, poden interpelar administracions. Ha costat més fer xarxes sectorials (per dinàmiques competència) però se n'estan creant.

Es va crear la "comissió de mercat social" per coordinar eines però no ha funcionat.

El que s'està fent a Catalunya amb la XES és diferent a altres llocs de l'estat. El que es fa a altres llocs és que a partir de REAS es crea una entitat (cooperativa o associació) de "mercado social". Llavors la dinàmica és diferent, són les sòcies de l'entitat que ho impulsen.

Intervenció:

País Valencià: hi ha dos grups, un que vol que tot el que sigui de REAS es consideri "mercat social", grup del sud (Alacant) vol un model més similar al de Catalunya. Han vist que a Madrid el mercat social i la moneda no està funcionant.