Accions

Com construïm la xarxa comú de l’Internet de les Coses 2016/03/11/apunts/01/correccions

De teixidora

Internet de les Coses[ ]

http://procomuns.net/session/internet-de-les-coses/ si identifiqueu propostes de polítiques públiques, si us plau, traspasseu-les cap a la secció final dins aquest padApunts · Notes · Apuntes[ ]

Things network:

Manifest: open + free + neutral (no s'ha de pagar per l'accés) - Comença a Amsterdam, on despleguen 10 antenes basant-se en el manifest.

Va créixer i va dur-se a diferents països.

Redisseny dels gatewaysi ha permès abaratir-los

Campanya crowdfunding de TTN amsterdam també hi ha gent de catalunya que ha demanat antenes, arribaran juliol.

2 referents de com autoregular la xarxa

http://thethingsnetwork.org/

https://guifi.net/ComunsXOLN

Quasi tots els elements de TTN són lliures i oberts, excepció seria el xip que ha d'estar tant al dispositiu com a l'antena gatera.

Sentec ha de donar llicència sobre el xip i té patent sobre modulació, podria sortir xip emulador però violaria patent.

2a reunió oberta de la comunitat TTN_cat

apunts 1a reunió constituent: http://teixidora.referata.com/wiki/Constituci%C3%B3_de_The_Thinks_Network_Catalunya_17-2-2016

De moment no hi ha una entitat constituïda però podem actuar sobre paraigua Fundació Guifinet que hi participa

Proposta i2cat[ ]

fer un punt neutre de peering

ho podria fer Fundaió i2Cat o si no Fundació Guifinet

Cas guifinet, fan peering, però entre antenes, sense haver de passar pel punt neutre (per exemple Osona i Bages)

i2Cat, idea d'antenes que intercanvien trànsit entre xarxes.

i2cat fundació sense ànim lucre, sorgida iniciativa UPF, UPC..., Transferir recerca internet.

Desenvolupen contribucions a contiki os en relació a internet de les coses.

Contribueixen a estandardització Internet Engineering Task Force

per exemple transport dades LoRa per paquets, enlloc de senceres

Mostra gràfic per on se situa lpwan pel que fa a rang i banda -low power wide ara network

volem cobrir molta àrea, que sigui escalable, que consumeixi poc

LoRa es pot fer servir sota model privat i d'un gran operador. Per exemple a França Orange ho està fent, perquè per ells és una opció barata per fer-la transitòria.

Però aquests operadors van per tecnologia 4Generació, però algunes coses no quadra i llavors van a tecnologies m2m

fan solucions NB-LTE o EC-GSM

ieee 802.11ah serà obert, freqüència que li és més fàcil travessar edificis que la wifi. Potser alguns xips wifi podran suportar també aquesta tecnologia que va a 900Mhz, potser l'abast serà 1km, menys que loRa, però podria ser una alternativa a utilitzar els xips de sentec

loRa té sensibilitat bona -135dBm, però velocitat baixa 300dps10Kbps,

contrast: diferència wifi -84 dBm < 54 Mps

avantatge loRa respecte wifi és que hi ha molts més fabricants

Josep > importància de formar una comunitat i créixer: agafem una tecnologia que no és totalment la que voldríem però quan siguem prou podrem ser capaços de repartir-nos costos per tapar els forats que no són lliure encarregant desenvolupaments o fabricacions

Speading factor: determina la velocitat (SF=7, SF=8... SF=12) que té a veure amb la distància del dispositiu a l'antena gateway, però loRa permet adaptar-se i tenir transmissions en parel·leles que per el mateix tipus dades transmeten a diferent velocitat i duren més o menys.

Gateway és una plataforma linux i i2cat ha fet experiència posant el neSErver a la mateixa antena per estalviar-se un element.

Les transmissions d'un mateix dispositiu poden ser captats per dos gateways del mateix sistema.

Peering: que no passis per la internet global si pots passar-la d'igual a igual amb entre dos ISP's localment. Baixa el trànsit a internet global.

Cas d'un dispositiu que està a prop de 2 antenes però que no és la seva destinatària, ara la descarta, un servidor podria llegir a la capçalera de les dades (aplicació de destí) i l'entrega a la xarxa destinatària.

Dins la mateixa xarxa TTN hem de fer peering entre xarxes que físicament estan en zones diferents.

Dispositiu mòbil podrien passar d'una xarxa a altra.

Petites xarxes que hagin firmat acord peering podrien aplicar la seva cobertura.

Atenció: es pot morir d'èxit, si hi ha molt de trànsit baixarà molt la qualitat i quedar les bandes llicenciades com l'opció

Wouter > intentem crear xarxa comuns i volem que les xarxes existents s'hi afegeixen, però si hi ha xarxes que no volen ser-hi

El que cal assegurar és que acord peering no tingui contraprestació econòmica ni tractament diferenciat dades transmeses

Demanaria que qualsevol codi sigui software lliure: que punt peering es reguli governança comunal, que qui fa peering participi democràticament en decisions

Jordi >:Sentilo fa 4 anys es va començar a desenvolupar com a plataforma de sensors pensant en governar tècnicament els sensors que hi hauria a la ciutat:es va desenvolupar sobre un software lliure existent. Elements catàleg dels sensors obre base de dades no relacional:també és broker:no pregunten a tots els sensors, sinó per push enlloc de pull

2013-14 es va pensar en obrir un release del que havien desenvolupat, no es van plantejar recuperar inversions fetes venent l'aplicació, perquè mai els ha funcionat, en canvi si obren plataforma altres ciutats la puga fer servir i fer aplicacions compatibles ulls també per ajuntament Barcelona

sentilo=sensor (en esperanto) < tria del nom

van obrir web, wiki doco, etc. novembre 2014

novembre 2015 els òrgans de govern de la comunitat

cambrils, reus, tarragona, terrassa, àrea metropolitana, Hospitalet

Diputació ha desenvolupat una versió multi-entitat que permet servir a diversos ajuntaments

Ajuntament Dubai també està provant, Montevideo ha demanat formació

Com fer servir TTN?

Substitueix el server broker desenvolupat a Amsterdam o és quelcom que el complementa?

què és sentilo?

Eina administració

visualització bàsic només per instal·lació i tal

mecanisme de catàleg i tokens de dret per subscriure's i gestió d'ells

avantatge com a broker: tot està a un lloc i des d'aquest lloc pot anar on faci falta

Pregunta: com funciona la gestió de privacitat de les dades

Pregunta que es fa: Hi ha aplicacions més lleugeres que sentilo, què aporta més?